Oppdretts seier
Mattilsynet har varslet at det innføres nye krav ved lusebehandling av oppdrettsfisk. All lusebehandling fra 1/1-2011 skal skje i lukkede annlegg.
-Dette ser vi som en stor seier for oss og de som jobber for tette lukkede oppdrettsanlegg, sier Kurt Oddekalv leder i Norges Miljøvernforbund.
Norges Miljøvernforbund sitt krav til oppdrettsindustrien, er at alle anlegg må bli tette, rømmingssikre, må pumpe vann fra under fotosyntesesiktet på ca 50 meters dyp, samt at all forurensning må renses og tas på land.

- Vil vill at all gift til lusebehandling av  av oppdrettslaks, etter behandling må opp på land,

 om ikke vil vi oppleve at økosystemet i fjordene over tid ødelegges.

Kravet som Mattilsynet infører fra 1/1 2011, medfører at oppdretterne må dekke til hele anlegget før lusebehandling kan ta til. 

- Tette anlegg er hyllevareteknologi, så hvorfor ikke ta skrittet fult ut? sier Kurt Oddekalv, som mener mattilsynets beslutning er et betydelig steg i rett retning.

-Det finnes allerede i dag anlegg som kan ta 100 000 fisk. Overgangen vil medføre at oppdretterne må redusere noe på produksjonen, men det er en reduksjon som må til for å hindre kollaps i økosystemet, avslutter Kurt Oddekalv. 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :