Video Kurt om fiskeoppdrett
Publisert: 25.05.2010

Miljøkampen mot oppdrettsindustrien er ikke ny; den har pågått i over 20 år, men Kurt Oddekalv har nå skiftet taktikk etter at oppdrettsnæringen tok i bruk en "ny" gift. I stedet for å sitte ved forhandlingsbordet i fruktløs ”dialog” med oppdretterne, kartlegger Oddekalv og Miljøvernforbundet i hvilken grad oppdrettsanleggene påvirker økosystemene i våre fjorder. Bruk av gift, ukontrollerte utslipp, rømminger og lus truer både kysttorsk, villaks og annet liv i sjøen, og denne utviklingen vil bare holde frem dersom oppdrettsindustrien ikke legger om – eller legger ned.


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :