Strengere krav til opphugging
Publisert: 19.05.2010

Norge skal bli verdensmestre i miljømessig opphugging av oljeinstallasjoner, det er Erik Solheim sin klare målsetning. Norges Miljøvernforbund vinner med det frem med et over 12 år gammelt langt krav om at det må stilles svært strenge krav til opphugging av slike installasjoner.
- Dette er en betydelig miljøseier, det er bare synd at Vats-fjorden allerede har fått alvorlige miljøskade, sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet.

Norges Miljøvernforbund har siden 1997-98 krevd at det må stilles langt strengere krav til hvem og hvordan oljeinstallasjonene i Nordsjøen skal hugges opp. Frem til i dag er det Fylkesmennene som har hatt kontrollfunksjonen med slike anlegg, denne oppgaven flyttes nå til KLIF (Klima- og forurensningsdirektoratet).

- Vi skal ha de beste fagfolkene til å foreta kontroller for å sikre de beste standardene som er mulig innen opphugging av oljeinstallasjonene i Nordsjøen, er Miljøvernminister Erik Solheim sitt klare mål. Solheim mener Norge skal ha høye ambisjoner, og ­­- at noe annet vil være latterlig. Miljøvernministeren varsler at det vil bli langt tøffere regler og tøffere kontroller for de som i fremtiden skal demontere oljeinstallasjonene.

Miljøvernforbundet har i over ti år engasjert seg sterkt i planene om opphugging av i overkant av 800 oljeinstallasjoner; installasjoner som er fulle av tekniske innretninger, kjemikalier, miljøgifter, tungmetaller og radioaktivt materiale, stoffer som vil skade miljøet om demonteringen ikke skjer på best mulig måte.

AF Decom Vats er et av fire godkjente norske anlegg som de neste årene skal demontere utrangert installasjoner. Norges Miljøvernforbund sin nærmiljøgruppe på Vats, har de siste årene først jobbet tungt mot et miljøødeleggende anlegg og for at Vats-fjorden skal bli ren, så de siste årene for å avsløre at AF Decom sitt anlegg har brutt tillatelsen gjentatte ganger.

I slutten av august 2009 avslørte Miljøvernforbundets nærmiljøgruppe at giftige stoffer gikk rett i sjøen fra lektere, noe som er brudd på utslippstillatelsen. Utslippet kom fra plattformdeler fra Ekofisk som i over en måned har vært lagret på lektere ved kai i Vatsfjorden, uten at regnvannet har blitt samlet opp og renset før det har gått i sjøen. Fylkesmannen i Rogaland støtter Miljøvernforbundet og mener at AF Decom bryter utslippstillatelsene ved å la plattformdeler ligge på lektere, uten å samle opp og rense regnvannet før det havner i sjøen.

I februar i år ble AF Decom politianmeldt av Norges Miljøvernforbund på bakgrunn av at selskapet behandler og lagrer radioaktivt avfall. Leder for Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, mener Statens Strålevern har latt seg presse av AF Decom til å få lagre radioaktivt avfall uten at saken har vært ute på offentlig høring. 

Motstanden har ført til at lokale representanter i Miljøvernforbundets lokale nærmiljøgruppe i 2009 fikk sprengt postkassen, samt mottok drapstrussel i form av hvitt pulver i posten 

Les også:
Kravbrev om gjennomgang
Miljøtokt 2009 besøkte Vats

Linker til saken
Mottok hvitt pulver http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/haugaland/1.6770444

Mener AF Decom bryter tillatelsen http://www.h-avis.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090831/NYHETER/640102902/1284/KOMMUNE15 
Bryter tillatelsen http://www.h-avis.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090904/NYHETER/957705201/1284/KOMMUNE15


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :