Bergen kommune stanset utkjøringen av forurensende kloakkslam
Publisert: 18.05.2010
Bergen kommune har etter krav fra Norges Miljøverforbund stanset utkjøringen av kloakkslam til skogsveiene i Totland-området. - Denne saken er et eksempel på at man ikke bør la kommunen få ha ansvar for kloakken, sier Oddekalv til Fanaposten.
Hygienisert kloakkslam har i en årrekke blitt brukt som gjødsel langs nye skogsveier i Bergen (bl.a. i Hordnesskogen i Fana, strekningen Totland – Bontveit samt pågående bygging Fjellbirkeland - Totland). Kloakkslammet som benyttes hygieniseres ved tilsetting av ulesket kalk som blandes inn i slammet. Rådgivende Biologer har beregnet at det vil bli benyttet omtrent 300 tonn slam pr. kilometer vei, inneholdende 0,5 kg kvikksølv, 0,7 kg bly og 0,15 kg kadmium. Dette kommer i tillegg til de betydelige mengder tungmetaller og hormonhermere og bakterier og parasitter som koliforme bakterier og Giardia som er inneholdt i treflisen.

Norges Miljøvernforbund (NMF) gjorde Bergen Kommune oppmerksom på forholdene ved å kreve bruken av slikt kloakk/avløpsslam stanset allerede i våre brev først til partigruppene i Bergen kommune 15.01.2004 og senere av 07.03.2005 til daværende byråd Trude Drevland. I tillegg til ovennevnte informasjon om slammets innhold ble det i brevet gjort oppmerksom på følgende:

”NMF frykter utlekking og avrenning av forurensninger til drikkevann med tilknytning til nedenforliggende bebyggelse.”

18.06.2009 politianmeldte NMF Bergen Kommune for dumping av forurensende kloakkslam, som kan være årsaken til at lokalt brønnvann blir ødelagt. Kalandsvannet er trolig også blitt forurenset pga bruk av kloakkslam på Totland. Nylig fikk leder i Orrtua veilag, Terje Håvardstun, en telefon fra leder i Bergen Vann KF, Geir Trengereid med beskjed om at slamkjøringen stopper inntil videre. Dermed vil også veibyggingen kunne stoppe opp på sikt. - Dette er et eksempel på at man ikke bør la kommunen få ha ansvar for kloakken, sier Oddekalv til Fanaposten.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :