Norges Miljøvernforbund avslører hvilke oppdrettsanlegg som bruker giftstoffene Diflubenzuron og Teflubenzuron
Publisert: 21.04.2010
Med Kyst- og Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen sin velsignelse, brukes giftstoffene Diflubenzuron og Teflubenzuron i langt over 500 oppdrettsanlegg langs norske kysten. Norges Miljøvernforbund avslører hvilke norske oppdrettsanlegg som har søkt og fått godkjent bruken av de svært omstridte, miljøskadelige og kreftfremkallende lusemiddelstoffene Diflubenzuron og Teflubenzuron. Over 500 oppdrettsanlegg fra Vest-Agder til og med Nordland har fått tillatelse.

– Det staten har tillatt her kan bli et av de verste giftutslippene i norgeshistorien, sier Kurt Oddekalv.
Lenger ned i artikkelen kan du se hvilke anlegg som bruker hvilke stoffer og hente frem den innvilgede søknaden som pdf-dokument. En grafisk oversikt kan du se på TV2 sin nettside. 

Norges Miljøvernforbund inngikk i 1999 en avtale med Statens legemiddelkontroll, Fiskeridepartementet, Norske Fiskeoppdretteres Forening om at bruken av de giftige stoffene diflubenzuron og teflubenzuron i laksefôret skulle stoppes. Norges Miljøvernforbund varslet i 1999 en informasjonskampanje om at norsk oppdrettsnæring bruker disse to svært omstridte stoffene, dersom bruken ikke ble stoppet. Denne avtalen ble brutt høsten 2009, og Norges Miljøvernforbund har siden i høst jobbet med en kampanje som dokumenterer skadevirkningene av disse stoffene.

Bruken av disse stoffene stoppet opp etter at avtalen ble signert i februar 1999 og oppdretterne har benyttet andre medikamenter. Men etter at lakselusa er blitt resistent mot disse, pøses de omstridte kjemikaliene igjen ut i norske laksemerder. 
-Problemet er at vi har for mange, for store anlegg og de ligger altfor tett, og ofte i nærheten av nasjonale laksefjorder.

Det ytre skjelettet hos skalldyr og insekter består av kitin. Teflubenzuron og diflubenzuron, to av de aktive stoffene i avlusningsmidlene, virker ved at de forstyrrer kitinsyntesen hos skalldyr. Når kitin ikke kan dannes, forhindres også neste skallskifte og lusa dør (voksne lus påvirkes imidlertid ikke, for de er ferdige med å vokse). Teflubenzuron og diflubenzuron kan også virke skadelig på de skalldyra som lever i området rundt oppdrettsanleggene. 

 

Fylke: Hordaland 
Stoff: Diflubenzuron


Stoff: Teflubenzuron

Fylke: Møre og romsdal 


Stoff: Teflubenzuron
Møre og Romsdal teflubenzuron Lerøy hydrotech.pdf

Møre og Romsdal teflubenzuron Marine Harvest Rauma Gruppen Øylaks Stettefisk K Strømmen lakseoppdrett Fjordlaks Aqua.pdf
Møre og Romsdal teflubenzuron Marine Harvest Rauma Gruppen Øylaks Stettefisk K Strømmen lakseoppdrett.pdf
Møre og Romsdal teflubenzuron Måsøval fishfarm Lerøy hydrotech Marine Harvest Villa miljølaks.pdf
Møre og Romsdal teflubenzuron Straume fiskeoppdrett Fjordlaks aqua Bringsvor lakseoppdrett.pdf

Fylke: Nord-Trøndelag 
Stoff: Diflubenzuron
Nord-Trøndelag diflubenzuron Marine Harvest.pdf
Nord-Trøndelag diflubenzuron SinkaBerg Hansen 2.pdf
Nord-Trøndelag diflubenzuron SinkaBerg Hansen.pdf
Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag diflubenzuron Marine Harvest region Midt.pdf

 

Stoff: Teflubenzuron
Nord-Trøndelag teflubenzuron Bjørøya fiskeoppdrett.pdf

Nord-Trøndelag teflubenzuron Salmar farming 2.pdf
Nord-Trøndelag teflubenzuron Salmar farming.pdf
Nord-Trøndelag teflubenzuron SinkaBerg Hansen 2.pdf
Nord-Trøndelag teflubenzuron SinkaBerg Hansen.pdf

Fylke: Nordland
Stoff: Diflubenzuron
Nordland teflubenzuron Marine Harvest.pdf
Nordland teflubenzuron Pundslett laks as.pdf

 

Fylke: Rogaland 
Stoff: Diflubenzuron
Rogaland diflubenzuron Ewos Bremnes Eidesvik Lysefjordsenteret Espevær Brilliant Framskritt Fylkesnes Engesund Sjøtroll AL Nordsjø.pdf
Rogaland Hordaland diflubenzuron Bolaks Eide Ewos Fjelberg Sunnhordland Tysnes Lingalaks Hardanger fisk Grieg seafood Rogaland Toftøy Røvær Feøy Bolstad Ilsvåg Erfjord 2.pdf
Rogaland Hordaland diflubenzuron Bolaks Eide Ewos Fjelberg Sunnhordland Tysnes Lingalaks Hardanger fisk Grieg seafood Rogaland Toftøy Røvær Feøy Bolstad Ilsvåg Erfjord.pdf
Vest-Agder Rogaland Hordaland diflubenzuron Marine Harvest.pdf

 

Stoff: Teflubenzuron
Hordaland Rogaland teflubenzuron Alsaker fjordbruk Rogaland Røvær Fjelberg Sunnhordland Tysnes Toftøy Åmøy.pdf

Vest-Agder Rogaland Hordaland teflubenzuron Marine Harvest.pdf
Rogaland teflubenzuron Erfjord stamfisk.pdf
Rogaland teflubenzuron Ewos Bremnes Eidesvik Lysefjordsenteret Brilliant Framskritt Fylkesnes Engesund Sjøtroll AL Nordsjø.pdf
Rogaland teflubenzuron Ewos Bremnes Eidesvik Lysefjordsenteret Espevær Brilliant Framskritt Fylkesnes Engesund Sjøtroll AL Nordsjø.pdf
Rogaland teflubenzuron Feøy fiskeoppdrett.pdf
Rogaland teflubenzuron Grieg seafood 2.pdf
Rogaland teflubenzuron Grieg seafood.pdf   

Fylke: Sogn og Fjordane
Stoff: Diflubenzuron

Sogn og Fjordane diflubenzuron Marø havbruk Steinvik fiskefarm Svanøy havbruk Hyen laks Flokenes fiskefarm E Karstensen fiskeoppdrett Skjerdal settefisk.pdf
Sogn og Fjordane Hordaland diflubenzuron Firda sjøfarmer Osland havbruk Marine Harvest Sulefisk Bolstad Landøy Sandnes Vilnes Marøy salmon Lerøy Vest 2.pdf
Sogn og Fjordane Hordaland diflubenzuron Firda sjøfarmer Osland havbruk Marine Harvest Sulefisk Bolstad Landøy Sandnes Vilnes Marøy salmon Lerøy Vest.pdf

 

Stoff: Teflubenzuron
Sogn og Fjordane Hordaland teflubenzuron Firda sjøfarmer Osland havbruk Marine Harvest Sulefisk Bolstad Landøy Sandnes Vilnes Marøy salmon Lerøy Vest 2.pdf

Sogn og Fjordane Hordaland teflubenzuron Firda sjøfarmer Osland havbruk Marine Harvest Sulefisk Bolstad Landøy Sandnes Vilnes Marøy salmon Lerøy Vest.pdf
Sogn og Fjordane teflubenzuron Marø havbruk Steinvik fiskefarm Svanøy havbruk Hyen laks Flokenes fiskefarm E Karstensen fiskeoppdret.pdf

Fylke: Sør-Trøndelag 
Stoff: Diflubenzuron
Sør-Trøndelag diflubenzuron Marine Harvest 2.pdf
Sør-Trøndelag diflubenzuron Marine Harvest Lerøy Midnor Salmar Farming Måsøval fiskeoppdrett Erviks laks og ørret Knutshaugfisk Refsnes laks R Lernes AquaGen 2.pdf
Sør-Trøndelag diflubenzuron Marine Harvest Lerøy Midnor Salmar Farming Måsøval fiskeoppdrett Erviks laks og ørret Knutshaugfisk Refsnes laks R Lernes AquaGen.pdf
Sør-Trøndelag diflubenzuron Marine Harvest.pdf
Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag diflubenzuron Marine Harvest region Midt.pdf

 

Stoff: Teflubenzuron
Sør-Trøndelag teflubenzuron Lerøy Midnor.pdf

Sør-Trøndelag teflubenzuron Marine Harvest 2.pdf
Sør-Trøndelag teflubenzuron Marine Harvest Lerøy midnor Salmar farming Måsøval fiskeoppdrett Erviks laks og ørret Knuthaugfisk Refsnes laks R Lernes AquaGen.pdf
Sør-Trøndelag teflubenzuron Marine Harvest.pdf

Fylke: Vest-Agder 
Stoff: Diflubenzuron
Vest-Agder Rogaland Hordaland diflubenzuron Marine Harvest.pdf

Stoff: Teflubenzuron
Vest-Agder Rogaland Hordaland teflubenzuron Marine Harvest.pdf 


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :