Dom i Vest Tank-saken
Publisert: 26.03.2010
Tidligere daglig leder Jostein Berland og tidligere styreleder Trond Emblem i Vest-Tank er i Nordhordland tingrett dømt til halvannet års fengselstraff etter norgeshistoriens verste kjemikalieeksplosjon.
 
- Vi er fornøyd for at det nå foreligger en dom i saken, men vi skulle egentlig ønsket den var strengere. Dette er tross alt norgeshistoriens styggeste giftutslipp, uttaler Kurt Oddekalv.
 
Der var to tanker som eksploderte 24. mai 2007 ved Vest Tank sitt anlegg i Gulen kommune. Eksplosjonen var et resultat av et ulovlig og ukontrollert forsøk på å rense en del ukjent giftcocktail. Eksplosjonen førte til en giftsky som ble spredt utover et stort område, og mange av innbyggerne plages den dag i dag fortsatt med helseplager.
Norges Miljøvernforbund har vært en sentral aktør og leverte flere anmeldelser i Vest Tank-saken. Vest Tank mottok 7 måneder før eksplosjonen en ukjent giftlast fra kjemikalieskipet Probe Emu.
- Dessverre har ikke retten funnet mottak av denne ukjente kjemiske cocktaillasten som ulovlig, sier Kurt Oddekalv. 
 
Retten har konkludert med at Vest Tank ikke hadde lov til å motta og rense seks tankskipslaster med svært svovelholdig bensin, såkalt coker gasoline. Avfall fra denne rensingen ble lagret på tanker, og det var da avfallet ble forsøkt renset ved tilsetting av saltsyre at eksplosjonen oppsto.

I dommen heter det at retten ser alvorlig på den virksomheten med mottak av coker gasoline som Berland har drevet. Den ble drevet uten tillatelse, og den satte ansatte og andre som befant seg i nærheten i fare.

Retten kritiserer også daglige leder for å forsøke og skyve ansvaret over på de ansatte og andre.
Retten sier at Berland har handlet med forsett, og at motivet hans har vært profitt ved at han skulle få en andel av fortjenesten ved salg av anlegget.
 
 
Miljøvernforbundet fremsatte tidlig under etterforskningen krav om at eksplosjonen måtte etterforskes av Økokrim grunnet omfang, fagligkomplisert og alvorlighet, et krav som ble tatt til følge.
 
Aktor Hans Tore Høviskeland fra Økokrim ba etter hovedforhandlingene om fire års ubetinget fengsel for både Trond Emblem og Jostein Berland. Retten har kommet frem til at begge dømmes til halvannet års fengsel, en dom som er varslet å ville bli anket.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :