Krever at Fiskeriministeren MÅ gå
Publisert: 01.05.2010

Les også:
Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen må gå, krever Norges Miljøvernforbund, da hun er klart inhabil i alle saker som har med fiskeoppdrett å gjøre. Fiskerieksperter kommer også med sterk kritikk av fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansens (Ap) forståelse av Justisdepartementets habilitetsvurdering av henne, og mener lovavdelingens vurdering viser at Berg-Hansen brøt habilitetsreglene da hun frøs milliongebyrene til oppdrettsselskapene november i fjor.
- Nå må Jens ta til vettet og bytte til en habil fiskeriminister som kan rydde opp i de utfordringene som oppdrettsnæringen har, sier Kurt Oddekalv.

 Fiskeridirektoratet kan ilegge overtredelsesgebyrer med hjemmel i akvakulturloven. Akvakulturloven er vedtatt av Stortinget og skal i utgangspunktet ikke være i strid med Grunnloven. Tidligere i år ble Flatanger settefisk, som er et datterselskap av Berg-Hansens familieselskap Sinkaberg-Hansen, ilagt et gebyr på en million kroner for omfattende rømning fra deres oppdrettsmerder. Fiskeriministeren og firskeridirektøren ordnet imidlertid opp for egne selskaper og frøs gebyrene.
 
Tidligere denne måneden las Berg-Hansen frem et forslag om en ny forskrift som sier at fylkesmennene skal sette søknader om etablering og utvidelser av oppdrettsanlegg foran alle andre saker og hastebehandle dem. Det skal innføres tidsfrister, og hvis disse ikke overholdes, skal fiskerimyndighetene kunne fatte vedtak uten uttalelser fra kommuner og fylkeskommuner. Slike regler finnes vel og merke ikke for noen andre bransjer. 
 
- Lisbeth Berg-Hansen Berg-Hansen har vist sviktende dømmekraft i en rekke saker og nå er hun også i praksis inhabil i alle saker. Vi kan ikke ha en inhabil fiskeriminister. I den turbulente tiden næringen er inne i trenger vi en minister som sitter helt på utsiden, sier Oddekalv, som er glad for at Justisdepartementets habilitetsvurdering av fiskeriministeren gir ham rett.
 
Les også:

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :