Galven-tispa er blitt flyttet
Publisert: 12.03.2010
Etter mange ukers forsøk på å spore opp den mye omtalte Galven-tispa, har det onsdag 11/3-10 lykkes Statens Naturoppsyn (SNO) å finne og radiomerke ulven påny. Dette skjer i grevens tid, da miljøvernminister Erik Solheim åpnet for å gi fellingstillatelse på ulven hvis den ikke var blitt fanget og merket innen førstkommende søndag (14/3-10).

MMS tatt av Lars Gangås (SNO)

Galventispa har vært i Norge siden mai 2009. Ulven ble født i Galvenreviret øst i Sverige i 2008, og er avkom etter et foreldrepar hvor faren er en finsk/russisk innvandrer.  Den skandinaviske ulvestammen er som kjent sterkt preget av innavl og er avhengig av jevnlig innvandring av ulv fra Finland/Russland for å sikre artens overlevelse. Det har derfor avgjørende betydning at vi gir slike genetisk viktige individer et strengt vern. Galven-tispa ble omsider lokalisert ved Grevlingberget i Grue kommune og bedøvet på avstand fra helikopter. Deretter ble ulven fraktet til nye omgivelser på Statsskogs arealer i Kongsvinger.
 
Nå overvåkes ulvens bevegelser med et våkent øye av SNO, som håper at ulven nå vil holde seg i ro. Nestleder i Norgers Miljøvernforbund, Snorre Sletvold, kommenterer: -Dette er neppe et ganske vellykket tiltak. Ulver som må flyttes må holdes i ro på det stedet de er flyttet til, ikke bare slippes fri på denne måten. Galven-tispa er bare blitt flyttet 5 mil, noe som tilsvarer distansen en ulv tilbakelegger på et par døgn. Sjansen for at hun dukker opp igjen i sitt gamle territorium, er derfor overhengende.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :