Hevingen utsatt på ubestemt tid
Publisert: 04.03.2010
Regjeringen har besluttet å utsette hevingen av den tyske ubåten U-864 som ble senket i 1945 ved Fedje med 67 tonn miljøfarlig kvikksølv. Etter planen skulle dette finne sted i 2011, men arbeidet med å heve ubåten er nå utsatt på ubestemt tid. Leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, mener dette er fullstendig uforsvarlig og en bevisst trenering av saken for å oppnå tildekking av ubåten.
Regjeringens argument for en ny utsettelse er usikkerhet ved selve hevingen, og ikke kostnadene rundt arbeidet. Med andre ord ligger kvalitetssikringsrapporten fra Dovre Group, som kom like før jul, til grunn for utsettelsen. Rapporten antydet at kostnadene ved hevingen ville bli dobbelt så høye som tidligere anslått og at prosjektet var for dårlig forberedt. Denne rapporten ble grundig gjennomgått og tilbakevist av Miljøvernforbundet, som mener at Dovre Group svartmaler situasjonen og overdriver så vel risiko som kostnader. Båtsskroget svekkes for hvert år som går, og nå haster det med å få ubåten opp. Kvikksølvet siver ut av båtvraket og spres ut i næringskjeden. Regjeringen vil imidlertid ha mer tid og nye utredninger av hevingsprosjektet.
 
-Hverken Finansdepartementet eller Fiskeridepartementet ønsker ubåten hevet, og driver et helt uforsvarlig spill for å unngå det, sier Oddekalv. -Hevingen av ubåten er en enormt viktig milljøsak som treneres med vilje, og dette er veldig bevisst fra Arbeiderpartiets side, som gikk på et nederlag da det var flertall i Stortinget for heving.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :