Miljøvernforbundet krever inndragning av oppdrettskonsesjoner
Publisert: 01.03.2010
Fiskeridirektoratet har delt ut 500 konsesjoner for torskeoppdrett i landet. Norges Miljøvernforbund krever nå at konsesjonene inndras fra de oppdrettsselskapene som har gått konkurs. Bakgrunnen for dette er den siste tids funn av ”monstertorsk” i Trøndelag, Troms og Finnmark. Fiskene har store deformiteter på hode og ryggsøyle, og kanhende også genetiske skader som kan videreføres til ville bestander av torsk under gyting. Prøver av fiskenes genetiske materiale er blitt overført til Økokrim, som etterforsker saken videre.
For å kartlegge ”monstertorskens” opprinnelse, har Fiskeridirektoratet utført genetiske analyser av fiskene som ble funnet i Storfjorden i Troms. Prøveresultatene er forlengst klare, men er aldri blitt offentliggjort. NMF stiller seg svært kritiske til myndighetens hemmeligholdelse av fiskens opprinnelse, og er bekymret for at omfanget av ”monstertorsken” er langt større enn det myndighetene hittil har villet innrømme. Dessuten er det usikkert om ”monstertorsken” er bærere av skadet DNA som kan overføres til villtorsken under gyting. NMF ser svært alvorlig på saken og mener det er uakseptabelt at oppdrettsnæringen får fortsette å manipulere naturen på denne måten.

NMF krever derfor at de oppdrettsselskapene som har gått konkurs, mister konsesjonene til oppdrett istedenfor at disse selges videre. - Vi er nødt til å få ei sanering i norsk torskeoppdrett. De fleste selskapene i torskeoppdrett er på vei mot konkurs. Det er helt sykt at Fiskeridirektoratet skal beholde konsesjoner på virksomheter som ikke er levedyktige. Når vi ikke får gjennomslag for å forby torskeoppdrett, kan vi la oppdretterne avlive seg sjøl ved å inndra konsesjonene til dem som går konkurs, sier leder Kurt Oddekalv.
 
Inndragning av konsesjonene til oppdrett anses som nødvendig for å legge ned en virksomhet langs kysten som det ikke er noe behov for, og som forøvrig har bidratt og bidrar til redusert fjordfiske langs kysten. Barentshavet har per dags dato en sterk bestand av torsk som burde være nok til å gjøre oppdrett av torsk unødvendig. En forsvarlig forvaltning og høsting av denne bestanden dekker de behov for torsk som finnes.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :