Oppdrettsindustriens giftige avtalebrudd med Miljøvernforbundet
Publisert: 25.02.2010
For ti år siden ble oppdrettsnæringen, regjeringen og Miljøvernforbundet enige om å fase ut bruken av kjemikaliene diflubenzuron og teflubenzuron. En avtale ble signert og kjemikaliene ble kuttet ut. Så langt var alt vel og lakselus ble bekjempet med andre metoder enn kitinhemmere som skader alle skalldyr i området og som omdannes til potensielt kreftfremkallende stoffer i laksen.
Siden den gang har en grådig oppdrettsindustri gjort oppdrettsmerdene større og dypere, og dermed er det bortimot umulig å avluse laksen.
Lusesituasjonen har kommet helt ut av kontroll, og lusen har blitt både resistent og multiresistent. Der industrien burde slaktet ned infiserte laksebestander, velger den heller å pøse på med gift: Diflubenzuron og teflubenzuron er tilbake i fjordene, og den som fører an er selveste fiskeriministeren Lisbeth Berg Hansen ved å bruke midlene i familieoppdrettet. Avtalen som vi inngikk med industrien og regjeringen er brutt. Alle aksjonsmetoder vil nå måtte styret i Miljøvernfornbundet måtte vurdere, og denne saken er en av de verste vi har hatt i vår historie!
 
Statens legemiddelverk har godkjent bruk av kitinhemmerne, men innrømmer i en rapport fra 2000 at de er lite effektive, krever høy dosering, skader marint liv og har stor utskillelse. Opptil 90 prosent av stoffene går videre i avføringen og over i økosystemet, der særlig krabbe og hummer under skallskifte er utsatt. Seien spiser av forurensningen og dermed går giftene videre i næringskjeden opp til menneskene. Nå hevder plutselig industrien at kitinhemmere ikke lenger er skadelige, og at avtalen ble inngikk for å hindre en ”svertekampanje” fra Miljøvernforbundet. Noen svertekampanje hadde og har vi ikke tenkt å sette i gang, men en internasjonal opplysningskampanje er på vei. Forbrukere i hele verden har krav på å få vite hva den norske oppdrettsindustrien putter i fisken. Det er faktisk fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen som tvinger oss til å gå ut internasjonalt med informasjonen vi sitter på. Det er industrien og myndighetene som har brutt avtalen og skader økosystemene og sitt eget næringsgrunnlag. Retten til å fiske sin egen friske fisk til middag er nok en gang redusert av oppdrettsindustrien. Naturarven er en av våre fineste gaver, og norske fjorder er et symbol på vår flotte natur. Derfor kan vi ikke akseptere flere ødeleggelser og unnfallende politikere. Ta grep!

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen er ansvarlig for avtalebrudd og miljøødeleggelser. Som oppdrettsmillionær og ansvarlig minister har hun et stort ansvar for å stoppe bruken av gift i avlusing. Norges Miljøvernforbund krever nok en gang full nedslaktning av all oppdrettslaks som er smittet av resistent og multiresistent lakselus, og full stopp i bruken av diflubenzuron og teflubenzuron.

Kurt Oddekalv, leder Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :