Barn må slippe oppdrettsfisk
Publisert: 25.02.2010
Regjeringen bruker stadig mer penger på kampanjen Fiskesprell for å få småbarn til å spise mer oppdrettsfisk. 550 barnehager har så langt deltatt, og forbruket øker. Norges Miljøvernforbund går sterkt i rette med Fiskesprell og vil advare foreldre og barnehageansatte mot å gi barna oppdrettsfisk. Vi mener barn bør få spise sunn og god villfisk fremfor å bli utsatt for forurenset oppdrettsfisk.
Oppdrettslaksen inneholder mye mer mijløgifter enn villaksen, og Vitenskapskomitéen for mattrygghet har frarådet mennesker å spise mer enn to måltider i uken basert på oppdrettsfisk. Det er konsentrasjonen av dioksiner og PCB som gjør oppdrettsfisk mindre sunn enn annen fisk. Dioksiner og PCB legger seg i fettet, og når ett kilo oppdrettslaks blir fôret opp på fiskeolje (fett) fra opptil fem kilo villfisk, sier det seg selv at det å spise oppdrettsfisk innebærer inntak av miljøgifter.
 
Nordsjøen er blant verdens mest forurensede hav, og dermed samler små giftmengder seg i sild og makrell. Blir disse fiskene brukt som fiskefôr i oppdrettsnæringen, blir oppdrettsfisken full av miljøgifter. Oppdrett av rovdyr for mat er svært lite effektivt, og fiskeoppdrett innebærer et større forbruk av mat enn det bidrar til å produsere mat. Når vi vet at minst halvparten av villfisken som blir brukt i fiskefôr kunne blitt brukt direkte som menneskemat, kan fiskeoppdrett sammenliknes med å fôre griser med smågriser: Det er ikke bærekraftig.

I årsskiftet 2005/2006 nektet russiske myndigheter å importere norsk laks og ørret etter funn av altfor høye forekomster av bly og kadmium. Mattilsynet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) gikk god for norsk oppdrettsfisk, men det viste seg at tungmetallene stammet fra en fôrtilsetning fra Kina som hadde blitt nektet brukt i svinefôr, men NIFES likevel godkjente til bruk i fiskefôr. Statens forurensningstilsyn ga firmaet som solgte fôrpartiet en bot på 500 000 kr, en bot som ble betalt uten protester.

Norges Miljøvernforbund har lenge pekt på uholdbare forhold i oppdrettsnæringen, og vi mener at både mennesker, dyr og natur er tjent med en massiv nedtrapping i aktiviteten. Det betyr ikke at vi skal slutte å spise fisk, for fisk kan være en viktig bestanddel i et sunt kosthold. Spiser du villfisk fremfor oppdrettsfisk får du de positive sidene ved fiskemat uten de mest negative sidene: Server barna sunn villfisk, og boikott oppdrettsnæringen!

Av Kurt Oddekalv
Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :