Krisen kunne vært avverget
Publisert: 25.02.2010
Nå sier endelig WWF og Bellona det Norges Miljøvernforbund har sagt lenge: Lakselus er et så stort problem at nedslakting er eneste holdbare løsning. Velkommen etter!
To fiskeriministeres unnfallenhet og næringens press har skapt krisen vi opplever nå. Forekomsten av lakselus i oppdrettsindustrien er tre ganger høyere i år enn på tilsvarende tidspunkt foregående år, men vi er ikke overrasket over at lusesituasjonen er ute av kontroll. Norges Miljøvernforbund så hva som var i ferd med å skje allerede i fjor og krevde nedslakting av infisert laks. Hadde ansvarlige myndigheter og industrien lyttet til oss, hadde vi unngått årets forverring av problemet.
Altfor store og for dype merder fremdrevet av en grådig næring har begrenset mulighetene for avlusingsmidler, og med ensidig bruk av middelet SLICE har lusen naturlig nok blitt resistent. Norges Miljøvernforbund krever full nedslaktning av all oppdrettslaks som er smittet av resistent og multiresistent lakselus.

Direktoratet for naturforvaltning peker på at næringen kan bryte sammen på grunn av lakselus, men Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) avviser nedslakting av luseinfisert laks. Oppdretterne er velkommen til å knekke sin egen næring, men de skal ikke få lov til å knekke hele økosystemer i samme slengen. Villfisken vår er i alvorlig fare og vi trenger akutt nedslakting av anlegg med resistent og multiresistent lakselus (resistent mot alle kjente lusemidler). Det er for mye lus i alle utenom to oppdrettsfylker, og det er uakseptabelt. Norges Miljøvernforbund vil fortsette å stille krav til oppdrettsnæringen, og om flere hadde lyttet til våre råd, ville norske fjorder vært renere og villfisken mindre utsatt. Neste gang bør organisasjoner som WWF og Bellona møte oss med større ydmykhet i debatter om oppdrett fremfor arrogant å hevde at vi ikke har kompetanse. Vi har nemlig hatt rett hele tiden.

Kurt Oddekalv, leder Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :