Ikke la deg lure av Bellona!
Publisert: 25.02.2010
Norges Miljøvernforbund og jeg har jobbet med og mot oppdrettsindustrien mye lengre enn Bellona og Marius Dalen. Vi kjenner industriens strategi bedre enn Bellona og vi lar oss ikke lure når oppdretterne inviterer til såkalt dialog.
Oppdrettsindustrien har lang tradisjon for å arbeide for handlingslammelse av motstandere, og Salmon Aquaculture Dialogue (SAD) som ble arrangert i Bergen er nok et forsøk på å prate i hjel motstanden. Miljøvernforbundets mann på konferansen kunne fortelle det samtlige deltakere kan skrive under på: Konferansen ga absolutt ingen fremskritt. Bellona og WWF kan gjerne fable om at formålet med møtet var å sette strengere krav til oppdrettsindustrien, men det er et ubestridelig faktum at så ikke skjedde.
Bellona lar seg villig bruke av oppdrettsindustrien, men kan organisasjonene vise til ett eneste konkret resultat av denne dialogen de mener er så viktig? Norges Miljøvernforbund valgte å protestere mot SAD fremfor å være nyttige idioter. Vi er opptatt av konkrete resultater som Bellona ikke kan vise til. I BT-kronikken 23. november skriver Marius Dalen i Bellona at protester mot oppdrettsindustriens massive miljøødeleggelser er ”en dårlig og lite konstruktiv strategi”. De vil heller jatte med. Det er en dårlig strategi for miljøet, men sikkert innbringende for Bellonas velfylte pengebinge.

Det er ingen rett måte å gjøre noe galt på: Industriell oppdrett av fiskespisende fisk verken er eller kan bli bærekraftig, samme hva Bellona måtte finne på å si. Det er absurd å bruke 2,5-5,5 kg frisk, rein villfisk for å fôre opp 1 kg forurenset oppdrettsfisk, når halvparten av villfisken kunne blitt brukt som menneskemat. Oppdrettsindustrien forpester økosystemene gjennom rømminger og genetisk forurensing, spredning av smitte og sykdommer som lakselus og overgjødsling av fjordene. I enkelte merder har over halvparten av fisken genetiske skader. Når Bellona går god for denne industrien og lurer folk til å tro at oppdrett av rovfisk kan bli bærekraftig, arbeider de mot både miljøbevegelsen og miljøet. Oppdretterne betaler og Bellona danser, mens villaksen og fjordfisken vår er truet.

I fjor ba jeg om nedslakting av oppdrettslaks infisert med lakselus. I etterkant har WWF fulgt etter, de innser endelig at handlingslammelsen har forverret problemet. Nå sliter vi med multiresistent lakselus. Hadde myndighetene lyttet til Norges Miljøvernforbund i fjor, ville problemet vært mye mindre. Det er typisk at Bellona ikke vil ha nedslakting. De løper industriens ærend og prater om avlusing, lakselusvaksiner og leppefisk mens villaksen er i ferd med å bukke under for lakselus. Det hjelper ikke, Bellona, vi må ha nedslakting.

For å ta fokus bort fra egne skitne hender, gjør Marius Dalen et ellevilt krumspring: Ifølge Dalen mener jeg at The Pure Salmon Campaign og koordinator Don Staniford er kjøpt og betalt av oppdrettsindustrien. Det er et sedvanlig lavmål fra Bellona. Det korrekte er nok heller at The Pure Salmon Campaign hjelper oss med å spre vårt protestbudskap i hele verden. The Pure Salmon Campaign var tilstede på konferansen i Bergen, noe også vår mann var, men ingen av oss legitimerer oppdrettsindustrien på samme måte som Bellona, som har trukket uskyldige organisasjoner med seg på opplegget. Ren laks-kampanjen slår klart fast at ”økologisk oppdrett” bare er tull. Det gjør ikke Bellona, og dermed er Bellona selv et miljøproblem.

Kurt Oddekalv, leder Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :