Miljøseier: tankanlegg ved boligstrøk stenges.
Publisert: 25.02.2010
Norske Shell/Nynæs har besluttet å stenge og demontere butimen-tankanlegget som ligger kloss opptil et boligstrøk i Larvik. I et brev til SFT høsten 2009 krevde Norges Miljøvernforbund (NMF) en umiddelbar stenging og opprydding av butimen-tankanlegget. -Vi er svært fornøyde med vedtaket, dette anlegget har ingen tilhørighet rett ved et boligområde, og anlegget er svært nedslitt, sier Kurt Oddekalv, leder i NMF.
Norske Shell/Nynæs har besluttet å stenge og demontere butimen-tankanlegget som ligger kloss opptil et boligstrøk i Larvik. I et brev til SFT høsten 2009 krevde Norges Miljøvernforbund (NMF) en umiddelbar stenging og opprydding av butimen-tankanlegget. Bakgrunnen er utslipp over grenseverdiene av helseskadelige stoffer svært nær boligbebyggelse, samt mangler som er avdekket ved anleggets drift.
 
-Vi er svært fornøyde med vedtaket, dette anlegget har ingen tilhørighet rett ved et boligområde, og anlegget er svært nedslitt. Sammen med naboene i området har vi jobbet i fire med denne saken, og er nå omsider er kronet med seier, sier Kurt Oddekalv, leder i NMF. Miljøvernforbundet Larvik og Nabogruppen var av den oppfatning at anlegget til Norske Shell/Nynæs drives ulovlig. Larvik Kommune manglet ROS-analyse og beredskapsplaner, noe som gjorde at driften etter NMF sitt syn var i strid med Internkontrollforskriften.
 
Det ble utarbeidet en helserapport fra Skien Telemark Sykehus basert på de forhold som foreligger som stadfester altfor høye verdier av utslipp, samt helseplager som følge av det samme. Noen av naboene har vært inne til undersøkelse, grunnet langvarige helseproblemer. Nevrolog Kloster ved Sykehuset i Tønsberg understøtter også sannsynligheten for helseplager grunnet utslippene.
”Anlegget har ifølge rapporter alt for høyt utslipp av en rekke helsefarlige stoffer, og vi viser i den sammenheng til tidligere innsendt målerapport fra Hjelp24 og Molab as. Denne viser at så og si alle målinger ligger langt over grenseverdiene, og da kun fra 1-2 tanker. Dette er den første målingen som er utført ved anlegget noen gang gjennom 60 år. Denne målingen kom som følge av krav om informasjon fra Yrkeshygenisk avd. Skien-Telemark Sykehus.” heter det i kravet til SFT. Naboer i området er lei av å være syke, med kvalme og ekstrem hodepine, generelt dårlig allmenntilstand hver eneste dag, samt belastningen med utrygghet både hva gjelder senskader og eventuelle ulykker grunnet manglende beredskap og dårlig vedlikehold, samt et gammelt anlegg som lekker over alt.
 
Arbeidet mot anlegget startet i 2006, i form av å kjempe mot at det skulle lagres tungolje på de nedslitte tankene til norske Shell. Dette var en delseier man vant frem med, og man valgte å kjøre på videre for å få anlegget fullstendig stengt, noe som man nå har vunnet frem med.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :