Miljøseier mot Frengen Havbruk!
Publisert: 23.02.2010
Kurt Oddekalv med monstertorsk (Foto: Norges Miljøvernforbund)
Norges Miljøvernforbund (NMF) har politianmeldt Frengen Havbruk AS i Ytterøy for grove brudd på loven om dyrevelferd. Siste nytt i saken er at Frengen Havbruk lover å stenge oppdrettsanlegget på Ytterøya etter påske. Daglig leder Kjell Fenstad sier at nedslakting av oppdrettstorsken er i full gang, men vil utover dette ikke kommentere saken.
I perioden oktober-desember 2009 fanget en fisker i Trondheimsfjorden 3383 individer av oppdrettstorsk. I fangsten var det mellom 40-50 fisk med store byller/sår og ca 300 andre fisk med tilsvarende sår på kroppen, men hvor utviklingen ikke var kommet så langt. Ytterligere flere hundre torsk hadde uhyggelige misdannelser i munn/hode. I fleste tilfellene var munnen så deformert at fisken ville få store problemer med å ta til seg næring i det fri. Dette er fisk som på sikt ville lidd en langsom og pinefull død. NMF's leder, Kurt Oddekalv, har fått tilsendt deformert oppdrettstorsk fra flere fiskere i Trondheimsfjorden, og finner det overveiende sannsynlig at torsken stammer fra Frengen Havbruk. Oppdrettsanlegget er nå anmeldt for grove brudd på loven om dyrevelferd.
 
I anmeldelsen krever NMF også at oppdrettsanlegget snarest mulig må gjennomgås og kontrolleres, både med hensyn til de genetiske skadene og produksjonsskadene som fisken påføres. Gytesituasjonen for disse torskene må også avklares.  Oddekalv frykter at det i disse dager foregår en genetisk forringelse hos torsk i Trondheimsfjorden med uante konsekvenser. Spesielt bekymringsfullt er det at den skadde fisken nå er full av rogn/melke og dermed er gyteklar. Om gyting er i gang eller nært forestående kreves full nedslakting på anlegget for å hindre genetiske skader på hele fjordsystemet. Siste nytt i saken er at Frengen Havbruk lover å stenge oppdrettsanlegget på Ytterøya etter påske. Daglig leder Kjell Fenstad sier at nedslakting av oppdrettstorsken pågår frem til påske, men vil utover dette ikke kommentere saken.

- Fiskeridirektoratet har nå trukket Frengen Havbruk AS' konsesjon på grunn av funnene av monsterfisk, sier leder Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet. Han kaller det som har skjedd en full seier og et gjennomslag for den nye dyrevelferdsloven. – Loven slår fast at fisk også skal behandles som levende skapninger, sier Oddekalv. Fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Anton Rikstad, sier han lenge har fryktet at oppdrettstorsk fra Frengen skal skade torskestammen i Trondheimsfjorden. Han er glad for at anlegget nå stenges. Oppdrettsanlegget er også tidligere anmeldt av Miljøvernforbundet, Norges Naturvernforbund og Fiskeridirektoratet etter at store mengder torsk rømte. For to uker siden fikk selskapet en tvangsmulkt på 80.000 kroner.

 
Les anmeldelsen her:

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :