Anmelder AF Decom Miljøbase Vats og Statens Strålevern
Publisert: 18.02.2010
Norges Miljøvernforbund anmelder både Statens Strålevern og AF Decom til politiet for brudd på regler ved opphogging av oljeplattformer i Vats.
 
AF Decom, som hugger opp gamle oljeplattformer og andre offshoreinstallasjoner på sitt anlegg på Vats i Vindafjord, er nå blitt politianmeldt av Norges Miljøvernforbund på bakgrunn av at selskapet behandler og lagrer radioaktivt avfall. Leder for Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, mener Statens strålevern har latt seg presse av AF Decom til å få lagre radioaktivt avfall uten at saken har vært på offentlig høring.
Behandlingsmetoden som benyttes ved AF Decom's anlegg i Vats er skjærebrenning og kutting, og begge prosessene frigjør radioaktivitet. -Boring på havdypet trekker opp radioaktive stoffer som fester seg i blant annet rør på oljeplattformene som hogges opp. Når dette skjæres opp, frigis radioaktive isotoper til luft, og videre til mennesker i nærheten, sier NMF-leder Kurt Oddekalv. Dette er således et grovt brudd på forurensingsloven.
 
Oddekalv mener Statens Strålevern har latt seg presse av AF Decom til å få lagre radioaktivt avfall uten at saken har vært på offentlig høring. Dette kan dreie seg om avfallsmengder fra 5 til 50 tonn. Derfor politianmeldes også Statens Strålevern, for grove brudd på forvaltningsloven, for tjenesteforsømmelse og uforstand i tjenesten ved å unnlate å legge AF Decoms søknad om utvidelse av lagring av radioaktivt avfall ut på offentlig høring. Både Statens Strålevern og AF Decom sier til NRK at de tar saken til etterretning.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :