Endelig dom i giftdumpingsskandalen i Oslofjorden
Norges Geotekniske Institutt og Secora er i Oslo tingrett dømt for ulovlig dumping av giftige masser ved Malmøykalven i Oslofjorden.
- Det er gledelig med en domfellelse av lovbrudd vi har anmeldt, med dessverre er dette en svak dom, sier Kurt Oddekalv.
For Secora AS lyder boten på 500.000 kroner. I tillegg inndras 500.000 kroner av selskapets fortjeneste etter dumpingen av forurenset masse og kloakk i Oslos havnebasseng. I tillegg er to ansatte i selskapet ilagt bøter på 20.000 kroner hver. Secora er et statseid entreprenørselskap som er skilt ut fra Kystverket.
 
NGI må ut med 250.000 kroner i bot i den samme saken. Ytterligere 200.000 kroner inndras fra selskapet.
 
Det kommunale selskapet Oslo Havn var også tiltalt i saken, men både selskapet og deres ansatte ble frifunnet. For de dømte var straffen mildere enn aktors påstand som lød på 30 dagers fengsel for de involverte og bøter på 3 millioner kroner for selskapene.
 
- Norges Miljøvernforbund har levert inn flere anmeldelser av "Prosjekt REN Oslofjord" og vi er glad for at det nå foreligger dom i saken, den viser at det nytter å bruke lovverket. Dog er vi skuffet over at dommen er for svak og at noen sågar er frikjent. Denne saken er så alvorlig at det burde vært ilagt langt strengere straff, og straff for samtlige tiltalte.
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :