Statoil vedtok 25 millioners bot
Publisert: 19.01.2010
Statoil har vedtatt 25 millioner kroners boten som Statsadvokaten i Rogaland ila foretaket etter utslipp av minst 4000 tonn råolje i desember 2007, da en lastelinje røk på Statoil A. Oljeutslippet er det nest største kjente på norsk sokkel.

Statoil ble etter oljeutslippet anmeldt av Norges Miljøvernforbund (NMF) for et betydelig høyere utslipp enn de angivelige 4000 tonn råolje. I følge NMFs egne kilder i oljebransjen må utslippet ha vært på mellom 8-12 000 tonn, dette basert på beregninger på lastelinjens dimensjon og pumpekapasitet, og sett i forhold til inspeksjonsrutinene under lasting den aktuelle dagen. Bruddet i lasteslangen førte til at tusenvis av kubikkmeter olje ble sluppet ukontrollert ut i sjøen uten at nød- eller beredskapstiltak ble iverksatt hos operatørene. NMF anmeldte Statoil ASA på en rekke punkter for et oljeutslipp på over 8000 tonn. Politigranskningen pågikk i om lag 2 år og avdekket materielle svakheter samt dårlige opplærings- og intern kontrollrutiner hos Statoil ASA. Politiet konkluderte med at oljeutslippet var på minst 4000 tonn og foreslo for Statsadvokaten i Rogaland en ”reaksjoner” mot Statoil ASA i form av en bot.

- Selv om boten mot Statoil ASA er rekordhøy, har den en bismak ettersom utslippet trolig var langt  høyere. Vi gir likefullt applaus til Politiet og Statsadvokaten i denne saken, de er de fremste miljømyndigheten vi har i landet, uttaler Kurt Oddekalv leder av Norges Miljøvernforbund.

Denne saken viser at lovverket kan fungere, og at det er riktig å anmelde denne typen
 
Les også:
Statoil bøtelagt med 25 millioner
 
Vår nasjonale beredskap er ikke på plass
Miljøvernforbundet har forventninger til at regjeringen vil gjennomgå de ulike former for ...
Les mer...

Anmelder utslipp fra Gullfaks A
Photo: Øyvind Hagen / StatoilHydroNorges Miljøvernforbund har anmeldt StatoilHydro atter en gang, de...

Revisjonsstans NÅ!
Statfjord A utslippene 6000 -8000 m3 i desember 2007 og utslippet 24 mai i år samt Draugen-utslipp...
Les mer...

Anmelder StatoilHydro igjen
Les mer...

StatoilHydro innrømmer svakhet
StatoilHydro innrømmer nå i sin egen granskningsrapport både teknisk og menneskelig s...

Draugenutslippet alvorlig for norsk oljeindustri og svekker dens legitimitet ytterligere
Revisjonsstans nå, krever NMFMlijøvernforbundet er kjent med at det er sluppet ut anslagsv...

StatoilHydro blir politietterforsket
StatoilHydro blir politietterforsket på bakgrunn av råoljeutslippet på Statfjord A si...
Les mer...

Oljeutslippet fra Statfjord A
Foto: StatoilUtslippet ved lossing
Les mer...

LoadingProgressBar
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :