- Nå ser fiskeriministeren habilitetskonflikten endelig selv!
Norges Miljøvernforbund (NMF) har i lengre tid satt fokus på fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansens utfordringer ved å sitte på begge sider av bordet i mange saker som departementet hennes jobber med.

-Det er jo helt åpenlyse grunner til at vi har påpekt Lisbeth Berg-Hansens habilitetsproblemer helt siden det ble kjent at hun fikk fiskeriministerposten i den nye regjeringen, sier en hoderistende  Kurt Oddekalv  og legger til: Nå ser hun så smått habilitetskonflikten endelig selv!

Etter at kyst- og fiskeriministeren denne uka mottok tre spørsmål rundt sin habilitet fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, har Berg-Hansen ifølge en NTB-melding bedt om en juridisk betenkning rundt sin egen habilitet i en konkret sak som gjelder gebyrbehandling i  tilknytning til oppdrettsnæringen. Sakens kjerne lå i at fiskeriministeren frøs innkrevingen av gebyrer som var pålagt blant annet hennes egne eierinteresser innenfor oppdrettsnæringen. Det er Justisdepartementets lovavdeling som ifølge Berg-Hansen skal foreta habilitetsvurderingen.

(Kilde: NTB-melding, 16.01.2010)

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :