Kjeltringene må gå av!

Fiskeriministeren og fiskeridirektøren står for kriminalitet og korrupsjon. Norges Miljøvernforbund krever at begge får sparken umiddelbart.
"Jeg har jobbet med miljøvern i 27 år, men har aldri sett liknende. Jeg er rystet: enkelt sagt så bytter de tjenester og frikjenner hverandre," sier leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund.
 
Tidligere artikler:
Fiskeridirektoratet kan ilegge overtredelsesgebyrer med hjemmel i akvakulturloven. Akvakulturloven er vedtatt av Stortinget og skal i utgangspunktet ikke være i strid med Grunnloven. Direktoratet/departementet undergraver nå hele gebyrordningen – akkurat når fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansens og fiskeridirektør Liv Holmefjords egne selskaper er ilagt milliongebyrer for brudd på akvakulturloven og luseforskriften. Begge er venner av Jens Stoltenberg.
 
Norges Miljøvernforbund står bak alle politianmeldelsene som har satt saken i gang, og raser nå mot at Fiskeridirektoratet frikjenner ministerens selskap selv om Økokrim knapt har startet etterforskningen. Ministerens gode venn Otto Gregussen har skrevet under på frikjennelsen. Hvor lenge kan Jens Stoltenberg la denne farsen fortsette? Ordningen med gebyrer blir stoppet på feilaktig grunnlag. Om det er i strid med Grunnloven å gi overtredelsesgebyrer, slik Sivilombudsmannen her hevder, må hele det allment aksepterte systemet med gebyrileggelse som praktiseres i Norge i dag, legges om. Selvsagt vil et gebyr bære preg av straff. Det er nok å nevne parkeringsgebyr, fartsovertredelsesgebyr m.m.
 
Over helgen vil NMF be om etterforskning av sivilombudsmann Arne Fliflet og hans rolle i saken.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :