Kurt Oddekalv er en ekte miljøkriger som i likhet med laksen har svømt motstrøms hele livet. I 27 år har jegeren, fiskeren og fangstmannen kjempet på naturens side, mens han skaffer 70 % av familiens mat direkte fra naturen. Han kommer fra en familie av laksefiskere og er også dykker med en stor kjærlighet til livet under vann, og ser hvilken trussel oppdrettsnæringen representerer.

”Den som tør, vinner”, sier Oddekalv. Han vet hva han snakker om, for han både tør og han vinner. Faktum er at han vinner de fleste av sine saker han engasjerer seg i, og han tar ofte tak i saker 10-15 år før andre skjønner hva som foregår. Ikke alle setter like stor pris på hans kompromissløse kamp og han har sine fiender, men Oddekalv lar seg ikke pille på nesen.

Mens andre først nylig har skjønt at oppdrettsnæringen er et gedigent miljøproblem, har Oddekalv jobbet med saken i 20 år uten å la seg stoppe av verken drapstrusler eller trusler om millionsøksmål fra oppdrettsindustrien. Han er mannen som har stått for flest politianmeldelser i Norge, de fleste på utslipp av miljøgifter, men også snart 50 anmeldelser av oppdrettere som lar fisken rømme eller spre sykdommer og forurensing i naturen. Når Oddekalv er på banen kan ingen miljøsyndere sove trygt: I fjor tok Norges øverste politimyndighet på miljøkriminalitet opp fire av anmeldelsene hans, og to store saker er for tiden i retten.

Oddekalv kjenner oppdrettsnæringen og deres krumspring, og har studert deres herjinger. Næringen har grunn til å frykte ham, for han har allerede påført den flere nederlag. Det var etter press fra Oddekalv at bruken av antibiotika og kjemoterapeutika i næringen ble stoppet. Næringen prøver å sno seg unna sitt ansvar, men Oddekalv gjennomskuer bløffen: ”Det finnes ingen rett måte å gjøre noe galt på”, pleier han å si: ”Industriell oppdrett av fiskespisende fisk kan aldri bli bærekraftig”.

Siden 1993 har Oddekalv bygget opp en slagkraftig og uavhengig organisasjon, Norges Miljøvernforbund (NMF), som verken lar seg diktere av myndigheter eller næringsliv, men vil diktere motsatt vei. Organisasjonen vil ha friheten til å sparke hvem som helst, når som helst, og er en fri stemme som alltid kjemper for miljøet.

I dag jobber 17 idealister i NMF, hvorav fem personer jobber mye med fiskeoppdrett og tre er marinbiologer. NMF kombinerer aktivisme og faglig tyngde, og har bygget et eget forskningsfartøy, M/S Miljødronningen. Skipet er et mektig våpen mot oppdrettsnæringen med en fjernstyrt undervannsfarkost som kan brukes til å kartlegge forholdene på havbunnen og rundt oppdrettsanleggene, i tillegg til dykkerutstyr, laboratorium og diverse prøvetakingsutstyr. Industrien kan ikke skjule sine miljøsynder når Miljødronningen er på tokt – og nå trenger Oddekalv din hjelp for å finansiere driften.


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :