Fakta om ulv i Norge
Publisert: 15.12.2009
Det er konstatert stor grad av innavl i den skandinaviske ulvebestanden, med en innavlskoeffisient på hele 0,29. Bestanden viser tydelige tegn på innavlsdepresjon. For å bevare bestanden kreves enten en bestandstørrelse på 800 ulver, eller en bestand på 200 med en innvandring av 4-5 ulv pr generasjon. Det er derfor sterkt å anbefale at det snarest settes ut ulv fra Finland eller Russland, enten i Sverige eller i Norge.

Ingen uttak av ulv i området mellom Finland og den skandinaviske bestanden må tillates. Det er i hovedsak dødelighet blant lederdyr som har bestandsdynamiske effekter på en ulvebestand. For å sikre stabilitet i bestanden bør derfor uttak av enkeltdyr konsentreres om ulv som ikke har lederstatus i flokken (dersom uttak i det hele tatt skal tillates). Det høye illegale uttaket (16 % av totalbestanden) som synes å være bevisst rettet mot revirhunner, er spesielt uheldig og skadelig. Tiltak for å redusere krypskyting er derfor viktig.

Det nåværende forvaltningsområdet for ulv i Norge er på rundt 16200 km2. Store deler av området har så stor befolknings- og veitetthet at det er uegnet som reproduksjonsområde. Dersom man fortsatt skal operere med et forvaltningsområde, og ikke la ulven selv bestemme hvor den vil slå seg ned, må dette området inneha et areal på minimum 36000 km2 med en befolkningstetthet mindre enn 8 innbyggere pr km2.
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :