Ulvepar skutt i Rendalen
To ulver, en hann og en tispe, er blitt felt etter et vedtak fra den 29.september 2009 gitt av Fylkesmannen i Hedmark. Miljøvernforbundet (NMF) klagde inn denne jakten, men sendrektig saksbehandling fra Miljøverndepartementet (MD) har gjort at klagen ikke førte fram.
 
Statens Naturoppsyn opplyser at de to ulvene kom fra Sverige. Hannulven som ble felt sist søndag var halvannet år gammel, og kom fra Okkelboreviret i Gävleborg helt øst i Sverige. Den ble radiomerket 29. januar i år. Ulvetispa som ble felt på onsdag veide drøyt 34 kilo og var ikke radiomerket. Fylkesmannen i Hedmark ga den 29. september 2009 fellingstillatelse på to ulver i Rendalen og Stor-Elvdal. Denne tillatelsen ble anket inn av NMF til MD via Direktoratet for naturforvaltning (DN). DN har ikke villet gi klagen en oppsettende virkning frem til en avgjørelse på klagen forelå, slik NMF krevde. NMF påpeker at det norske bestandsmålet for ulv med tre ynglinger per år på langt nær er nådd. Det er derfor en skam at man i det hele tatt har gått inn for å avlive ulvene. NMF er særdeles skuffet over en sendrektig saksbehandling i MD som nå har resultert i at lisensjakta har fått lov til å pågå frem til fellingskvoten ble oppfylt. Rettsvernet for ulv er dermed ikke reelt, i forhold til den normerte klagegangen etter at et vedtak er blitt fattet av offentlig myndighet.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :