Avtalen brutt
Publisert: 02.12.2009
Norges Miljøvernforbund inngikk i 1999 en avtale med statens legemiddelkontroll, Fiskeridepartementet, Norske Fiskeoppdretteres Forening om at bruken av diflubenzuron og teflubenzuron i laksefôret skulle stoppes. Dette gjelder blant annet selskapet Sinkaberg-Hansen, hvor fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) sin familie eier over 40 prosent av aksjene.

Norges Miljøvernforbund varslet i 1999 en informasjonskampanje, ikke svertekampanje slik media skriver, om at norsk oppdrettsnæring bruker disse to omstridte stoffene. 
- Vi ser svært alvorlig på denne saken, og vi kommer til å se nærmere på den. Miljøvernforbundet sitt styre vil drøfte saken på første styremøte, sier Kurt Oddekalv.

Bruken av stoffene stoppet opp etter at avtalen ble signert i februar 1999 og oppdretterne har benyttet andre medikamenter. Men etter at lakselusa er blitt resistent mot disse, pøses de omstridte kjemikaliene igjen ut i norske laksemerder.

Det ytre skjelettet hos skalldyr og insekter består av kitin. Teflubenzuron og diflubenzuron, to av de aktive stoffene i avlusningsmidlene, virker ved at de forstyrrer kitinsyntesen hos skalldyr. Når kitin ikke kan dannes, forhindres også neste skallskifte og lusa dør (voksne lus påvirkes imidlertid ikke, for de er ferdige med å vokse). Teflubenzuron og diflubenzuron kan også virke skadelig på de skalldyra som lever i området rundt oppdrettsanleggene.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :