Her er du:
Er WWF korrupt? Samarbeider med skitten oppdrettsnæring
Publisert: 18.11.2009

Salmon Aquaculture Dialogue (SAD) møtes denne uken på Hotell Norge i Bergen for å presentere utkast til kriterier for ”bærekraftig lakseoppdrett”. Norges Miljøvernforbund er dypt sjokkert over WWFs uetiske engasjement for å grønnmale den sterkt miljøskadelige oppdrettsindustrien, og vil demonstrere mot den ”korrupte” pandaen.

- Det finnes ingen rett måte å gjøre noe galt på, sier leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund, som i årevis har påpekt at industriell oppdrett av fiskespisende fisk verken er eller kan bli bærekraftig.

Det er absurd å bruke 2,5-5,5 kg frisk, rein villfisk for å fôre opp 1 kg forurenset oppdrettsfisk, når halvparten av villfisken kunne blitt brukt som menneskemat.

Oppdrettsindustrien forpester økosystemene gjennom rømminger og genetisk forurensing, spredning av smitte og sykdommer som lakselus, overgjødsling av fjordene og generell forurensing. I enkelte merder har over halvparten av fisken genetiske skader, og det blir gitt en trippelvaksine som ikke er undersøkt for helseskader på fisken.

Industrien flytter rundt ettersom områdene de er i blir griset ned av dem selv, og rekefelt forsvinner som følge av forurensingen.
Når WWF går god for denne industrien, arbeider WWF mot både miljøbevegelsen og miljøet. Årsaken er nok trolig at Marine Harvest spytter inn penger: Oppdretterne betaler og WWF danser, mens villaksen er truet.

Rømt oppdrettslaks er en betydelig trussel mot den genetiske variasjonen som finnes i villaksstammene. Direktoratet for naturforvaltning har advart om at rømt oppdrettslaks som formerer seg med villaks, er i ferd med å utslette villaksstammene og erstatte dem med hybridfisk. Undersøkelser viser lavere smoltproduksjon og overlevelse i vassdrag med for mye oppdrettsfisk.

All rømmingen har gjort at Areal- og miljøvernavdelingen i Møre og Romsdal fylke sier nei til utvidet produksjon i oppdrettsindustrien. Næringen er ikke bærekraftig, påpeker avdelingen.

Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund er blant underskriverne av ”International Declaration Against Unsustainable Salmon Farming” som angriper oppdrettsindustrien for fire forhold:

1. Økologisk ødeleggelse: Destabilisering av økosystemer ved å drepe villaks over hele den nordlige hemisfære og slippe fri aggressive arter, samt frarøve andre arter og mennesker deres primære matkilde.
2. Sosial ødeleggelse: Krenkelser av arbeidslov i Chile, truer verdifulle lokale økonomier, degraderer tradisjonelle matressurser og ignorerer rettighetene til indianere og kystfiskere.
3. Truer lokal mattrygghet: Medisiner, fôr og ekskrementer fra åpne merder skader livet i havet.
4. Truer global matsikkerhet: Nord-Atlanterhavet og Sør-Stillehavet blir trålet for fisk som blir sendt til oppdrettsanlegg, noe som skaper netto reduksjon i fisk tilgjengelig for å mette mennesker og påvirker den marine næringskjeden.


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :