Rystet over forslag til kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett
Publisert: 17.11.2009
 
”Regjeringa mener det er rom for bærekraftig vekst i lakseoppdrettsnæringen i 2010, men det blir ikke nye konsesjoner. Det vil bli tilbudt fem prosent økt kapasitet for eksisterende tillatelser (økt maksimal tillatt biomasse). Det vil bli gjort unntak for enkelte kyst- og fjordområder der vekst ikke anses forsvarlig ut fra miljømessig bærekraft. Samtidig vil nye miljøtiltak innføres for hele næringa. Heter det i uttalelsen på regjeringens hjemmeside.” Norges miljøvernforbund stiller seg skeptisk til en slik utvikling. ”Ikke er det nok at de nå har uhåndterlige mengder fisk i hver merd, men nå skal de ha enda mer fisk i merden,” sier en oppgitt Kurt Oddekalv.
I lys av flere rømminger bare siste måneden i Møre og Romsdal viser dette at oppdrettsnæringen allerede slite med det antallet fisk de har i merdene. Store rømminger som ikke blir oppdaget på grunn av et uoversiktlig antall av fisk i merden. Om dette hadde vært husdyrshold på samme måte som på land hadde Mattilsynet stoppet driften og aktørene hadde blitt anmeldt for dyreplageri. Hvorfor skal fisk ha færre rettigheter enn andre husdyr? Når fisken går så tett oppstår stress, flere sykdommer bryter ut, flere av fiskene kader hverandre og flere rømminger forekommer.

”Havbruksnæringa er en viktig næring for Norge. Regjeringen følger også i 2010 opp sin strategi for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring og tilbyr lakseoppdrettsnæringen nye muligheter for vekst,” sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Om denne næringen skal vokse seg større enn den er i dag må man først få bukt med de problemene som næringen står ovenfor. Selv om det skal bevilges 15 mill. kroner til videre forskning er ikke dette nok for å kompensere for større mengder fisk oppdrettsanleggene. Det er mange spørsmål som må svares på, og som alle vet tar god forskning tid. Dette følger næringens metode av å finne ut av problemene når det allerede er for sent.


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :