Trådløse bysoner brer om seg - strålingsmengden dysses ned
Publisert: 16.11.2009
Strålevernet beroliger. Befolkningen bestråles. Da man for noen år siden besluttet å gjøre hele Trondheim by til en trådløs sone, ble dette framstilt som et stort skritt inn i framtida og en epokegjørende avgjørelse for bytrønderne. Da en rekke nye sendere ble satt opp for å dekke byen med signaler, beroliget Statens strålevern med at strålingen var på et minstemål, under 1000 mikrowatt pr. m2. I dag viser målinger at Trondheim har et strålenivå som ligger 100 ganger over det Statens strålevern beroliget befolkningen med.
Ved trådløsprosjektets start i Trondheim for to år siden ble strålingen oppgitt av Statens strålevern til å ligge under 1000 mikrowatt pr. m2, til tross for at den i virkeligheten lå på 2700 mikrowatt. Ferske målinger utført av Norges Miljøvernforbundet og Post- og teletilsynet viser nå at de sentrumsområdene som har tettest forekomst av sendere til mobiltelefoner og trådløse nettverk, måler så mye som 110 000 mikrowatt pr. m2. I mange land er dette et ulovlig høyt strålingsnivå, basert på helsehensyn. I Norge er det ikke ansett for å være helsefarlig.

Prosjektet i Trondheim har gitt flere byer og tettsteder smaken på det gode trådløse liv, og flere står for tur til å dekke opp geografien med sendere og master - og det uten søknadsplikt til noen. I Oslo står 1000 nye sendere for tur til å bli utplassert - uten at folk har noe de skulle ha sagt verken om plasseringen eller antallet. På bakgrunn av det vi vet om stråling, og de konsekvensene vi vet stråling har for en stadig økende del av befolkningen som har utviklet el-overfølsomhet, er dette skremmende nyheter.

Leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund, som har sørget for å sette fokus på det økende strålingsproblemet i samfunnet, mener at dette er så graverende at det må sies å være et brudd på menneskerettigheten.
- Det offentlige rom har vi fått av fellesskapet. Når noen blir ekskludert fra det, er det en menneskerett som blir forstyrret, uttaler Oddekalv til NRK Puls 16.11.09.

Norges Miljøvernforbund reagerer med vantro på at nordmenn bedømmes å tåle atskillig høyere strålingsnivåer enn det for eksempel våre med-europeere gjør, i henhold til disse landenes strålingsgrenser. Mens Luxembourg har en grense på 24 000 mikrowatt og Russland har 100 000 mikrowatt, mener Statens strålevern at nordmenn uten problem skal klare å konsumere 10 millioner mikrowatt uten at det står om helsa. Det skal ekstremt mye til for at høyfrekvent stråling i omgivelsene overstiger en så høy verdi.

 

 


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :