Miljøskurker for retten!
Publisert: 01.11.2009
Den 2. november startet en av de to rettsakene i  norgeshistoriens største miljørettsskandaler - begge som følge av anmeldelser fra Norges Miljøvernforbund: Saken etter giftdumpingen i Oslofjorden og saken etter Vest Tank-eksplosjonen. Begge sakene er omfattende saker som retteb vil bruke lang tid på.
 
I deler av november og desember må altså de ansvarlige i Vest Tank og mange av de ansvarlige for giftdumpingen i Oslofjorden sitte på tiltalebenken. Det er satt av henholdsvis seks og sju uker til disse sakene, noe som er svært omfattende i miljøsammenheng.

Vest Tank-ulykken i Sløvåg medførte at et ukjent antall kubikk særdeles giftig ulovlig importert avfall eksploderte, noe som resulterte i omfattende giftspredning via luft til befolkningen i Gulen. En rekke personer i Gulen sliter fortsatt med til dels alvorlige helseproblemer som følge av eksplosjonen.

”Prosjekt Ren Oslofjord” alias giftdumpingen i Oslofjorden medførte at store mengder svært giftige havnesedimenter som inneholdt et bredt spekter av de aller giftigste miljøgiftene, ble virvlet opp og spredt med vannmassene i Indre Oslofjord. Som følge av dette, må det statlige entreprenørselskapet Secora, Oslo Havn og NGI møte i retten for brudd på forurensningsloven, brudd på konsesjonsvilkårene og for falsk forklaring.

-Det er en stor glede at miljøskandalene med ansvarlige miljøskurker nå kommer for retten. Vest Tank-katastrofen var en ren gift- og helsemessig skandale, ”Prosjekt Ren Oslofjord” er Norges største miljøbløff. I begge sakene har miljøskurkene påført miljøet alvorlig skade, som i neste omgang påfører mennesker og dyr skader, sier Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund.

-Prosjekt Ren Oslofjord gikk ut på å grave opp giftige havnesedimenter etter mange års industrihistorie i Oslo og deponere de ved Malmøykalven. Det som kunne gått galt, gikk galt i dette prosjektet. De kunne like gjerne ha brukt en stor hjulvisp og latt danskebåten ta med driten utover fjorden. Eneste trøsten etter denne "erfaringen" er at 70 andre norske havner så langt er berget fra samme skandalen , sier Snorre Sletvold, regionsleder Østlandet i Norges Miljøvernforbund.

-Vest Tank-katastrofen oppsto som følge av at Vest Tank mottok en ulovlig kjemisk last fra kjemikalieskipet Probo Emu fra Trafigura. Søster Probo Quala fraktet deler av den samme lasten til Elfenbenskysten, hvor giften ble dumpet i dagen og førte til at 14 afrikanere døde og 60-80 000 ble alvorlig syke. En milliard kroner ble tilkjent Elfenbenskysten i erstatning. Vest Tank forsøkte å rense den farlige lasten, noe som medførte varmgang og eksplosjon, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

 Published: 01.11.2009


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :