Anker tillatelse på felling av ulv
Norges Miljøvernforbund kommer til å påklage vedtaket Direktoratet for Naturforvaltning tirsdag ga for lisensfelling av 2 ulver i Hedmark mellom 1. oktober 2009 til 31. mars 2010 inn for Miljøverndepartementet. Det er et latterlig vedtak, vi har langt færre ulver enn vi behøver for en langtidsbærekraftig bestand, sier Snorre Sletvold, nestleder i Miljøvernforbundet.

 

Norges Miljøvernforbund mener det ikke er ulven det er noe galt med, men den norske rovdyrpolitikken. Det norske forvaltningsområdet for ulv er rett og slett uegnet. Det norske forvaltningsområdet for ulv er lagt til områder uten primære ulvehabitat og hvor sannsynligheten for at ulven vil etablere flokker med langtids overlevelsesevne er lav, samt områder som er uegnet som leveområder for ulv grunnet høy veitetthet og/eller befolkningstetthet.

Det er naturlig for ulven å vandre, den vil søke etter en partner og den vil søke å finne gode velegnede oppvekst og boområder for en flokk, såkalt ulvehabitat, forklarer Sletvold.

Eksempelvis har ulven i Hedmark kun lov å etablere seg i kommuner som er uegnet som leveområder, mens den ikke har lov å etablere flokker i de kommunene som har gode ulvehabitat

Dagens rovdyrpolitikk er mer egnet for å skape konflikter, enn å ta vare på ulven, noe Norge har forpliktet seg gjennom internasjonale avtaler. Ved å legge ulvesonen til et område som er uegnet for ulv vil ulven streife for å finne partnere og mat, forklarer Sletvold.

Sannsynligheten for etablering av ulvegrupper innen forvaltningsområder er lav. Det er derfor saklig grunn til å betrakte forvaltningsområdet for ett falsum, og å anta at myndighetene bevisst har lagt forvaltningsområdet til en del av landet hvor de vet at ulven ikke vil etablere seg. Denne politikken har som konsekvens at ulven vil utryddes fra Norge, samt at den skandinaviske (for fremtiden svenske) ulvebestanden vanskelig vil kunne vokse til det nødvendige minimum på 800 ulv, og dermed også vil stå i fare for å utryddes i Sverige.

Denne politikken føres på tross av at det bare i Sør-Norge er tilstrekkelig med gode (primære og sekundære) ulveområder til en bestand på minimum 950 dyr.

Norge har i dag ca 25 ulver av en skandinavisk bestand på knappe 200 individ, dette tallet må opp for å hindre innavl, da teller hvert individ og en lisensfelling blir i så måte latterlig, avslutter Sletvold


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :