Her er du:
Bergen kommune slipper unna giardiabot
Publisert: 12.11.2008
Da drikkevannet i Bergen kommune ble infisert av kloakkbakterien Giardia høsten 2004, forlangte Norges Miljøvernforbundet full etterforskning og leverte anmeldelse av Bergen kommune for miljøkriminalitet. Nå har Riksadvokaten forkastet en tidligere bøtelegging og frikjent Bergen kommune for ansvaret for å gi befolkningen drikkbart vann.


Flere tusen bergensere ble syke høsten 2004 av bakterieinfisert drikkevann fra Svartediket-reservoaret. Reaksjonene blant byens borgere var sterke, men Hordaland politidistrikt valgte etter etterforskning å henlegge saken.

I 2005 ble politiet pålagt av statsadvokaten i fylket å gjenoppta etterforskningen, og resultatet av at Bergen kommune fikk et forelegg på kr 800 000 for brudd på matloven og drikkevannsforskriften. Kun dager etterpå ble imidlertid boten trukket tilbake av formelle og juridiske grunner etter at det kom fram at politiet ikke innehar myndighet til bøtelegging i slike saker. Det er det statsadvokaten som har. Dermed ble saken anket videre til Riksadvokaten, og der ble det nylig bestemt at saken skal endelig henlegges. Ingen er dermed ansvarlig for at kloakk blandet seg med drikkevannet i Bergen i 2004. - Presedensmulighetene i forbrukernes disfavør synes følgelig uendelige.

Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund synes dette er svært beklagelig, da det er flere skjerpende omstendigheter i dette. - Man forsøkte blant annet å legge skylden på Ulrikskafeen, mens kommunen selv forsøkte å dekke over sin egen tabbe. Etterforskningen viser uansett at Miljøvernforbundet hadde rett i at Bergen Kommune selv var skyld i smitten, selv om man altså ikke finner grunnlag for en foretaksstraff, sier Kurt Oddekalv

Se video om saken her


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :