U-864 høring

Skandaløse myndigheter vil ikke fjerne ubåtvrak og kvikksølv ved Fedje. Tirsdag 6. mars er det høring i Stortinget om U-864, som Kystverket ønsker og tildekke.

U-864 som ble senket mot slutten av 2. verdenskrig, inneholdt 60 tonn med kvikksølv. Kvikksølv som var og er lagret i korisjonsbehandlede støpejernsbeholdere ligger på havbunnen som udetonerte miljøbomber. Denne miljøbomben vil Kystverket innkapsle for å hindre spredning av miljøgifter. Norges Miljøvernforbund mener dette er en skandaløs metode hvor man bare utsetter den udetonerte miljøbomben i å gå av. Vi mener kvikksølv beholderne og ubåten må opp for en forsvalig behandling på land. Samt at området rundt ubåten må slamsuges.

Norges Miljøvernforbund har vært i kontakt med de miljøer som kan utføre heving av vraket og fjerning av det giftige kvikksølvet. Det går frem av denne kontakten at det er mulig å fjerne både vrak og giften uten risiko for forurensning.
Sletner som er beredskapsansvarlig i Kystverket kunne under en pressekonferanse om tildekking ikke redegjøre skikkelig for eller dokumentere faren for utglidning av vraket ved etterlating. Det kom heller ikke frem i hvilken grad geologer var konsultert i fht denne problemstillingen. Det er god grunn til å si pressekonferansen reiste veldig mange spørsmål der de fleste ble hengende ubesvart i løse luften.

Dette er en sak som må følges nøye opp og anbefalingen og det arbeid departementet sender på høring skal gjennomgås nøye, også i fht til en behandling i Stortinget, sier leder i Miljøvernforbundet Kurt Oddekalv.

De tall og beregninger Veritas har foretatt for Kystverket kunne fått et annet utfall, dersom man hadde vektlagt tall i utredningen anderledes. Beslutning om tildekking kan i så måte gjøres på sviktende grunnlag.

Norge er en rik oljenasjon, vi kommer tvilsomt til å oppleve den rikdommen vi nå har i framtiden. Norge må derfor ta seg råd til en sikkelig opprydding nå og ikke en halvgod løsning som de neste generasjonene vil måtte slite med.

Eksempler på vellykkede hevinger av ubåter: Les mer her


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :