Søkeresultat:
Miljøvernforbundet aksjonerte mot vindkraft på Helligvær

 Torsdag 12 juni ble det arrangert et folkemøte i regi av NVE . Zephyr har søkt konsesjon om å få bygge 6 vindmøller i d...
Les mer...
Vindkraft bevist til å være mindre effektivt og påvirker luftstrømmene betydelig

 Vi må innse att all energiutvinning på et så høyt nivå vi har idag innebærer påvirkning av miljøet, utta...
Les mer...
Nei til vindmøllepark på Sleneset

 NVE sier nei til vindindustrianlegg på Sleneset. De vil beskytte hubroen. Norges Miljøvernforbund er svært fornøyd med a
Les mer...
Utbygging av vindkraft i Norge er en stor miljøbløff!

 Norges siste villmark, kysten og fjellet står i dag i fare for å bli ofret i jakten etter nye fornybare energikilder. Samtidig fremmes...
Les mer...
NMF krever at det ikke tillates vindindustrianlegg på Kvitvola og Gråhøgda

 Om vindturbinene plasseres på toppen av Gråhøgda (1030 m.o.h.) og nordre og søndre Kvitvolaknappen (1135 m.o.h.) vil det
Les mer...
NMF ønsker at regional plan for vindkraft i Finnmark trekkes

Miljøvernforbundet kan ikke se en eneste god grunn til å bygge ut miljøskadelig vindindustri i Finnmark. NMF anbefalte følgelig Fi...
Les mer...
Ekte naturglede i Klæbu, stor motstand mot vindindustri

Norges Miljøvernforbunds kampanje mot utbygging av vindturbiner i urørt natur gir resultater. På NVEs folkemøte i Klæbu, der ...
Les mer...
Fleirtal mot vindindustri i Solund

Innbyggjarane i Solund har talt! Noregs Miljøvernforbund takkar dei engasjerte og berørte, flotte menneskja for god samhandling i saka. Kork...
Les mer...
NMF vil stoppe vindturbinbygging på Nordøstlandet

Vindturbiner raserer naturen, er samfunnsøkonomisk ulønnsomme og gir vanlige folk dyrere strømregning. Siden området er skogkledd ...
Les mer...
Glem fossil olje og naturødeleggende vindmøller

Verden trenger mer fornybar energi for å dekke en forventet energietterspørsel, samt en erstatning for å komme bort fra den fossile tid...
Les mer...
Vindturbin havarerte etter lynnedslag

Det brøt ut brann i Norsk Miljøkrafts vindkraftanlegg ”Margrethe Kitty”på Kvaløya i Troms fredag 16.april d.å
Les mer...
Vindmøllene produserer for lite

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har funnet ut at vindturbinanleggene i Norge totalsett produserer 15-20% mindre strøm enn antatt.Dett...
Les mer...
Vindmølleproblemer

Saltvann og lynnedslag kan ødelegge offshore-vindkraftanlegg på få år. Her er et innlegg fra Odd W. Andersen
Les mer...
Søker...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :