Søkeresultat:
Norges Miljøvernforbund går i mot kraftutbygging av Fessdalselva i Rissa Kommune.

NMF er av den oppfatning av at all ny kraftutbygging i vassdrag nå bør stoppes. Norge har oppfylt alle lovnader ovenfor EU med 67.5 % fornyb...
Les mer...
Avslag på Siragrunnen vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har bestemt at Siragrunnen vindkraftverk ikke blir bygget. Etter langvarig arbeid fra Miljøvernforbundet, NOF og and...
Les mer...
Nei takk til vindindustri i Egersund

 Norsk Vind Energi AS har søkt om å bygge anslagsvis 130 meter høye vindindustrianlegg i Egersund. Dyr, ustabil og unødvendig...
Les mer...
Norges Miljøvernforbundet (NMF) har i høringsuttalelse krevd avslag på Karmøy vindkraftverk.

 Disse 120 meter høye industrianleggene vil ødelegge utsikten ved å være synlig på 50 kilometers avstand. Vi setter derf...
Les mer...
Vindkraftanlegget på Kvitfjell og Raudfjell – en miljøbløff!

 Norges Miljøvernforbund (NMF) beklager sterkt at Olje- og energiminister Tord Lien har åpnet for at de planlagte vindparkene på K...
Les mer...
Kommunestyret i Gjemnes gir Miljøvernforbundet full støtte i å avvise vindindustrianlegg

 I vår høringsuttalelse skrev vi blant annet følgende: Direktør Per Sanderud har fastslått at det for mange dårlige...
Les mer...
Miljøvernforbundet er imot konsesjonsendring for vindindustri

 Norges Miljøvernforbund (NMF) synes det er beklagelig at Sarepta Energi AS fikk konsesjon til utbygging av det destruktive Sørmarkfjel...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever avslag på søknad om vindindustrianlegg i Nord-Trøndelag og Nordland

 Den siste uken har Miljøvernforbund sendt inn høringsuttalelse til NVE om at vi krever avslag på det multinasjonale selskapet E.O...
Les mer...
Rieppi vindindustrianlegg en stor trussel mot klima, landskap og lokalt næringsliv

 Vindindustrianlegget er unødvendig, miljøskadelig og vil omgjøre et mye brukt friluftsområde til noe som med varsellys og st...
Les mer...
Solen skinner på solkraftbransjen

 I Norge legges stadig mer av det vi har igjen av vassdragsnatur i rør og samtidig bygger 150-190 meter høye vindindustrianlegg i lands...
Les mer...
Miljøvernforbundet er lettet over at Glåmberget vindindustri skrinlegges

  Glåmberget er blant de veldig mange vindindustrianlegg som Miljøvernforbundet har jobbet for å forhindre. Vi ser nå med gle...
Les mer...
Miljøvernforbundet aksjonerte mot vindkraft på Helligvær

 Torsdag 12 juni ble det arrangert et folkemøte i regi av NVE . Zephyr har søkt konsesjon om å få bygge 6 vindmøller i d...
Les mer...
Nord-Norsk Vindkraft legger ned !

 Miljøvernforbundet ser med glede på at Nord-Norsk vindkraft må legge avvikles. Vi trenger dermed ikke frykte at de medsin mil
Les mer...
Vindkraft bevist til å være mindre effektivt og påvirker luftstrømmene betydelig

 Vi må innse att all energiutvinning på et så høyt nivå vi har idag innebærer påvirkning av miljøet, utta...
Les mer...
Miljøvernforbundet får gjennomslag for å hindre vindindustrianlegg i Aremark

 Miljøvernforbundet har klaget på alle forslagene til Havgul i Vestfjellaområdet som er Østfolds største villmarksom
Les mer...
Miljøvernforbundet har påført Fitjar kommune 545 000 kr i bot !

 Norges Miljøvernforbund har klaget inn Fitjar kommune til Klagenemnda for offentlig anskaffelser (KOFA). for ulovlig kraftavtale med Fitjar...
Les mer...
Nei til vindmøllepark på Sleneset

 NVE sier nei til vindindustrianlegg på Sleneset. De vil beskytte hubroen. Norges Miljøvernforbund er svært fornøyd med a
Les mer...
Vindkraftverk i Bjerkreim truer europas største og sterkt utrydningstruede ugle

 Norges Miljøvernforbund krever avslag Holmafjellet og Faurefjellet vindkraftverk i Bjerkreim kommune. Det innrømmes til og med i s...
Les mer...
NMF krever avslag på vindindustrianlegg basert på ny informasjon

 NMF har i en ny høringsuttalelse for tilleggsutrening for Høgås, Elgåsen og Joarknatten vindindustrianlegg lagt til grunn ny...
Les mer...
Om teknologioptimistene Frederic Hauge, Natur og Ungdom og Miljøpartiet de Grønne.

 Leder i Miljøvernforbundet, - Kurt Oddekalv tar et oppgjør med angrepene fra Bellona og Natur og Ungdom på Miljøpartiet De G...
Les mer...
Auraen over vindindustrien falmer. Gledelig seier i Helligvær

 NMF var veldig tidlig ute med høringsuttalelsen vår til vindindustri på Helligvær i Bodø. Her snakker vi om noe av det ...
Les mer...
Utbygging av vindkraft i Norge er en stor miljøbløff!

 Norges siste villmark, kysten og fjellet står i dag i fare for å bli ofret i jakten etter nye fornybare energikilder. Samtidig fremmes...
Les mer...
Pressemelding: Miljøvernforbundet feirer miljødagen med bismak!

 I dag 5. juni er det verdens miljødag. Miljøvernforbundet feirer miljødagen med bismak når vi ser på Regjeringens fulls...
Les mer...
NMF går imot å rasere øyer i Bodø kommune med vindindustri

 Etablering av vindindustrianlegg er en meningsløs rasering av natur og landskap. Vindturbiner i dette unike landskapet vil ødelegge de...
Les mer...
Bellonas rapport "finansiert" av 3 selskaper som driver med vindkraft

 Den siste siden forteller mest om Bellonas 88 siders lange vindkraftrapport. Der står det at selskapene Havgul, Vardar og SAE Vind har beta...
Les mer...
Miljøvernforbundet sier nei til mer kraftutbygging i Storfjord

Tromskraft har søkt NVE om å få etablere et vindkraftverk på Helligskogen i Skibotndalen. Samtidig ønsker de å utvide va...
Les mer...
Vassdragslovgivningen står i fare for å forverres, NMF vil heller styrke den!

 Vassdragslovgivningen står nå i fare for å ødelegges. Vi i Miljøvernforbundet (NMF) har i en høringsuttalelse krev...
Les mer...
NMF krever at det ikke tillates vindindustrianlegg på Kvitvola og Gråhøgda

 Om vindturbinene plasseres på toppen av Gråhøgda (1030 m.o.h.) og nordre og søndre Kvitvolaknappen (1135 m.o.h.) vil det
Les mer...
Vi har lykkes i å forhindre vindindustri i Aremark

 NVE har idag avslått søknaden fra Havgul om å bygge Kjølen vindindustrianlegg. Dette er en av mange vindindustrisaker NMF ha...
Les mer...
NMF har klaget inn søknad om vindindustrianlegg på Siragrunnen

 NMF har krevd avslag på konsesjonssøknaden for Siragrunnen vindpark. Området på 35 kvadratkilometer er unikt for en stor del...
Les mer...
NMF har krevd avslag på Kroken vindindustrianlegg i Tromsø

 Området er et inngrepsfritt naturområde, noe vi har lite igjen av i Norge. Det er også viktig som rekreasjonsareal da det hel
Les mer...
Storbritannias energiminister setter foten ned for flere vindindustrianlegg

I slutten av oktober kom energiministeren i Storbritannia med en kunngjøring om moratorium på bygging av nye vindindustrianlegg på land...
Les mer...
Vindindustri prosjekt kan bli stoppet pga inhabilitet

Miljøvernforbundet har gått imot en rekke vindindustriprosjekter. De siste to månedene kan nevnes steder som Meråker i Nord -
Les mer...
NMF ønsker at regional plan for vindkraft i Finnmark trekkes

Miljøvernforbundet kan ikke se en eneste god grunn til å bygge ut miljøskadelig vindindustri i Finnmark. NMF anbefalte følgelig Fi...
Les mer...
ENØK knuser vindkraft

Ny forskning viser at modernisering av gamle vannkraftverk gir mest energi tilbake for innsatsen og at vannkraft er den mest effektive av alle e...
Les mer...
Vindturbiner i Spania tar livet av 6 -18 millioner fugl og flaggermus årlig!

Den ornitologiske foreningen i Spania (SEO/Birdlife) har lagt frem en dyster rapport om vindturbiners påvirkning på fugler og flaggermus. Ra...
Les mer...
Ekte naturglede i Klæbu, stor motstand mot vindindustri

Norges Miljøvernforbunds kampanje mot utbygging av vindturbiner i urørt natur gir resultater. På NVEs folkemøte i Klæbu, der ...
Les mer...
NMF krever avslag på konsesjonssøknaden for vindturbinutbygging på Tellenes i Sokndal og Lund

Årlige driftskostnader er beregnet til 14,62 øre/ kWh. Produksjonskostnadene er beregnet til 56,99 øre/ kWh, med rentabilitet på 8...
Les mer...
Fleirtal mot vindindustri i Solund

Innbyggjarane i Solund har talt! Noregs Miljøvernforbund takkar dei engasjerte og berørte, flotte menneskja for god samhandling i saka. Kork...
Les mer...
NMF vil stoppe vindturbinbygging på Nordøstlandet

Vindturbiner raserer naturen, er samfunnsøkonomisk ulønnsomme og gir vanlige folk dyrere strømregning. Siden området er skogkledd ...
Les mer...
NMF krever kabel på Mongstad – Kollsnes

Vi har krevd at vår gjenværende uberørte natur skal ivaretas og at søknaden følgelig avslås. Vi anser det også for ...
Les mer...
E18 Vindkraft, nei takk!

NMF krever avslag på å etablere vindindustrianlegg i Grimstad og Lillesand. Norge er selvforsynt med elektrisk kraft og vil forbli dette med...
Les mer...
Hubro vs. vindkraft 1-0 !

NVE har gitt avslag på søknad om konsesjon for 75vindturbiner på Sleneset i Nordland. Dette betyr seier til demiljøvernorganisisjo...
Les mer...
Monstermast skuffelse med bismak av Naturvernforbundet

- Utrolig skuffende, svært negativt for naturen, men en forventet arroganse, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund om at regje...
Les mer...
Glem fossil olje og naturødeleggende vindmøller

Verden trenger mer fornybar energi for å dekke en forventet energietterspørsel, samt en erstatning for å komme bort fra den fossile tid...
Les mer...
Bombarderes med planlagte vindturbinanlegg

Norges Miljøvernforbund (NMF) er forbannet over de stadig flere villmarkspregete og urørte områder som blir truet av menneskelig forsty...
Les mer...
Vindturbin havarerte etter lynnedslag

Det brøt ut brann i Norsk Miljøkrafts vindkraftanlegg ”Margrethe Kitty”på Kvaløya i Troms fredag 16.april d.å
Les mer...
Håvard Melbye


Les mer...
Videotoppen Norges Miljøvernforbund

Vindkraftsaken topper videostatistikken suverent, i Februar 2008. Se de 4 mest sette videoene fra Norges Miljøvernforbund her
Les mer...
Vindmøllene produserer for lite

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har funnet ut at vindturbinanleggene i Norge totalsett produserer 15-20% mindre strøm enn antatt.Dett...
Les mer...
Anker samtlige gitte vindkraftkonsesjoner i Hordaland

Miljøvernforbundet anker samtlige gitte vindkraftkonsesjoner i Hordaland, ihovedsak grunnet at disse kommer i konflikt med truete vegetasjonstype...
Les mer...
Høringuttalelse lokalisering av vindkraftanlegg

Norges Miljøvernforbund krever i sin høringsuttalelse til planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg, at man skal ta langt større h...
Les mer...
Anker konsesjoner

Miljøvernforbundet har anket samtlige av konsesjonene for bygging av vindkraftanlegg, som ble tildelt før jul. Dette gjelder konsensjonene f...
Les mer...


 
Les mer...
Videoer Norges Miljøvernforbund

Se videoer fra Norges Miljøvernforbund. Klikk på linkene under bildene
Les mer...
Vindmølleproblemer

Saltvann og lynnedslag kan ødelegge offshore-vindkraftanlegg på få år. Her er et innlegg fra Odd W. Andersen
Les mer...


NMF har samlet en del innlegg i miljødebatten.
Les mer...
Søker...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :