Søkeresultat:
Sykkylven - avliver rødlistede arter

Sykkylven, er en kommune som er beryktet for å avlive rødlistede arter. I juni 2014 ble en ulv som vær regnet som særdeles genetis...
Les mer...
Ulv magasin

Les temamagasin om ulv
Les mer...
En stor dag for naturvernet i Norge!

Miljøvernforbundet er svært lettet over at Klima og Miljøverndepartementet tar klagene fra så godt som hver eneste miljøorgan...
Les mer...
Miljøvernforbundet deltar på massemønstringen for ulv

 I forbindelse med at det er åpnet for lisensjakt på inntil 47 ulv i vinter arrangeres det en massemønstring for ulv foran Stortin...
Les mer...
Ulvemassakren må stanses!

De regionale rovviltnemdene har vedtatt at det skal felles inntil 47 ulv i høst og vinter.Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold og Akershus har...
Les mer...
Husk møte i kveld kl. 19!

 Last ned pressemeldin
Les mer...
Møte om norsk fiskeoppdrett i Canada

 Last ned pressemeldin
Les mer...
Norges Miljøvernforbund krever stans i all jakt på ulv i Norge

 Norges Miljøvernforbund (NMF) reagerer sterkt på at nok en ulv er skutt av krypskyttere. Dyret som ble skutt var en genetisk viktig ul...
Les mer...
Oppdrettslaksen lider!

Hva skjer med den nordatlantiske villaksbestanden, en bestand som bringer fram erindringer om storfisken som forserer høye fossestryk langs hele ...
Les mer...
Miljømagasinet TV Nr.2 2015 Rekedøden Forurensing E39

Your browser does not support HTML5 video. Se video på YouTube her
Les mer...
Miljøvernforbundet utlover dusør til folk som har opplysninger om ulovlig ulvejakt som kan føre til domfellelse

 Det finnes folk i landet som ikke skyr midler for å fremprovosere ulovlig ulvejakt. Hvis noen vet noe, må de ringe oss i Miljøver...
Les mer...
Norske myndigheter svikter sitt ansvar for å ivareta ulvebestanden!

 17. november klaget Miljøvernforbundet inn fylkesmannen i Finnmark sitt vedtak om felling av ulv i området ved Pasvikdalen. Heller ikk...
Les mer...
Rieppi vindindustrianlegg en stor trussel mot klima, landskap og lokalt næringsliv

 Vindindustrianlegget er unødvendig, miljøskadelig og vil omgjøre et mye brukt friluftsområde til noe som med varsellys og st...
Les mer...
Uakseptabel ulvefelling!

 Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at det åpnes for skadefelling av en ulv i Øvre-Pasvik i Sør-Varanger. Ulven er en...
Les mer...
Hvordan kommer miljøet ut med en ny regjering?

  Høyre og Fremskrittspartiet danner nå en regjering som har en avtale med Venstre og KrF.Både hva som står i denne og hva so...
Les mer...
NMF krever at det ikke tillates vindindustrianlegg på Kvitvola og Gråhøgda

 Om vindturbinene plasseres på toppen av Gråhøgda (1030 m.o.h.) og nordre og søndre Kvitvolaknappen (1135 m.o.h.) vil det
Les mer...
Ulven får leve på Finnmarksvidda!

 Norges Miljøvernforbund er svært fornøyd med at Miljøvernministeren har omgjort Rovvilitnemndas vedtak om lisensfelling av ...
Les mer...
25 nordiske miljøorganisasjoner krever felles redningsaksjon for ulven!

 Statsministrene i Norge, Sverige og Finland blir nå bedt om å beskytte den utrydningstruede ulven. 25 nordiske miljøorganisasjone...
Les mer...
NMF anmelder jeger som har skadeskutt ulv - igjen!

NMf anmelder jegeren som skadeskjøt en ulv for grove brudd på viltloven og dyrevelferdsloven. Ulven ble skutt i 17-tiden sør i Åm...
Les mer...
Rovviltnemda må la ulven vandre i fred over Finnmarksvidda!

Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at det åpnes for lisensjakt etter 4 ulv i Troms og Finnmark. Rovviltnemda ser på ulven mer ...
Les mer...
NMF anmelder jeger som har skadeskutt ulv

Norges Miljøvernforbund har anmeldt jegeren som skjøt mot ulv. Ulven synes å være skadeskutt og er i skrivende stund enda ikke fun...
Les mer...
AF Decom får strengere krav

Ny storseier til Miljøvernforbundet! Nye og strengere miljøkrav fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) lages på grunnlag av NMF ...
Les mer...
En viktig seier for beskyttelsen av rovdyr! Bonden som skjøt ulv er dømt til fengsel!

Norges Miljøvernforbund, som anmeldte forholdet, er godt fornøyde med at den tiltalte bonden, John Arne Kløfta i fra Nes i Akershus i d...
Les mer...
Villsvinet - urnorsk, men svartelistet

Villsvinet levde tidligere naturlig i norsk fauna før det ble utryddet. Miljøvernforbundet krever at arten fjernes fra Artdatabankens svart...
Les mer...
NMF anmelder Fylkesmannen i Hedmark for fellingstillatelser på ulv

Norges Miljøvernforbund anmelder Miljøverndirektør Jørn G. Berg og Seniorrådgiver Øyvind Gotehus ved miljøvernavde...
Les mer...
Påtaleunnlatelse for ulovlig ulvejakt påklaget til Statsadvokaten

Mens tiger og snøleopard vises flittig av National Geographic, virker den kritisk truede (CR) ulvestammen i Norge å ha gått folk hus fo...
Les mer...
Økokrim har tatt ut tiltale på en mann som har skutt ulv ulovlig

Miljøvernforbundet har i en årrekke jobbet sammen med økokrim hvor vi har hatt en belønningsordning for folk som har tipset om ulo...
Les mer...
Håpløs rovdyrforvaltning

Norges Miljøvernforbund må IGJEN klagepå Fylkesmannen i Hedmark for fellingstillatelse på ulv.Det ER allerede stående lisensf...
Les mer...
Direktoratet for naturforvaltning klages til KOFA

NMF mener det er fullstendig uetisk og uakseptabelt at Direktoratetfor Naturforvaltning bedriver ulovlig helikopterjakt på ulv og jerv! Det virke...
Les mer...
NMF Anmelder jegeren som skjøt Julussa ulven

Norges Miljøvernforbund anmelder jegeren som skadeskjøt ulven i Julussa reviret. Vi mener skadeskytingen er et grovt brudd på naturmang...
Les mer...
Vi skal stanse ulvejakten!

Norges Miljøvernforbund klaget den 07 September på vedtatt lisensjakt avulv. I klagen ble det krevd oppsettende virkning, slik at rovviltnem...
Les mer...
Sammen for Norge med rovdyr

Norges Miljøvernforbund har innledet et uformelt samarbeid med Aksjonen Rovviltets Røst! 10 september var vi i samtale med Aksjonen Rovvilte...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund akter å stanse lisensjakt på Ulv!

Norges Miljøvernforbund akter å stanse lisensjakten på ulv.NMF krever å få se det vitenskapelige grunnlaget som skal underbyg...
Les mer...
Jegerne - Ulvene, 3-0

Klappjakta på 3 ulver er over i Hedmark. Den omstridte og tidligere viktige Osdalshannen ble felt på lisensjaktas første dag. Onsdag fo...
Les mer...
EU anmelder svensk ulvejakt

Svensk ulvejakt er et brudd på EUs miljølovgivning, mener EU ved miljøkommisær Janez Potocnik, som nå har gått til forme...
Les mer...
Påklager ulvefellingsvedtak

Norges Miljøvernforbund har påklaget vedtaket om forebyggende lisensfelling av tilsammen fem ulver. Bakgrunnen er at ulven er en fredet og s...
Les mer...
Helikopterjakt på ulv på Finnmarksvidda forkastelig!

Norges Miljøvernforbund (NMF) reagerer på at det er åpnet for helikopterjakt på ulv på Finnmarksvidda. Ulven skal iht. til fo...
Les mer...
Strengere krav til opphugging

Norge skal bli verdensmestre i miljømessig opphugging avoljeinstallasjoner, det er Erik Solheim sin klare målsetning. NorgesMiljøvernfo...
Les mer...
Hydrogen som miljøvennlig drivstoff

Sammen med batteridrevne elbiler er hydrogen per i dag det eneste drivstoffet som kan gi nullutslippstransport, gitt at strømmen batteriet lade...
Les mer...
Galven-tispa er blitt flyttet

Etter mange ukers forsøk på å spore opp den mye omtalte Galven-tispa, har det onsdag 11/3-10 lykkes Statens Naturoppsyn (SNO) å fi...
Les mer...
Fakta om mårhund

Normal00157328Norges Miljøvernforbund2140211.1282000Mårhund utgjør en egenslekt av hundefamilien, og kommer opprinnelig fra østlig...
Les mer...
Fakta om ulv i Norge

Normal0011971128Norges Miljøvernforbund92138511.1282000Det er konstatert stor grad av innavl i den skandinaviske ulvebestanden, med en innavlskoe...
Les mer...
Ulvepar skutt i Rendalen

To ulver, en hann og en tispe, er blitt felt etter et vedtak fra den 29.september 2009 gitt av Fylkesmannen i Hedmark. Miljøvernforbundet (NMF) k...
Les mer...
Forandringer i den svenske rovdyrpolitikken

 Den svenske Riksdagen vedtok21/10 forandringer i den Svenske rovviltpolitikken som vil fåkonsekvenser også for den norske forvaltninge...
Les mer...
Miljøskurker for retten!

Den 2. november startet en av de to rettsakene i  norgeshistoriens største miljørettsskandaler - begge som følge av anmeldelser fr...
Les mer...
Anker tillatelse på felling av ulv

Norges Miljøvernforbund kommer til å påklage vedtaket Direktoratet for Naturforvaltning tirsdag ga for lisensfelling av 2 ulver i Hedma...
Les mer...
FORVALTNINGSOMRÅDE FOR ULV MÅ FJERNES

IllustrasjonsfotoDet norske forvaltningsområdet for ulv er uegnet, da det er lagt til områder uten primære ulvehabitat og hvor sannsynligheten for at ...
Les mer...
Ikke jag ulven ut av Oslo, jag heller Fabian Stang !

 Torsdag 3. desember ble det observert noe som kan være en ulv ved jernbanen på Grorud stasjon i Oslo. - Det er bra at urbanister i Osl...
Les mer...
Bilder fra ombyggingen av Ludeboden til Norges største ombruksbygg


Les mer...
Undertrykt argumentasjon i norsk presse

Oljeindustrien er gullkalven i norsk næringsliv. Inntektene fra oljerettet virksomhet overskygger alle andre ressurser som landet besitter, og kr...
Les mer...
Bilder av Norges største ombruksbygg


Les mer...
Bilder av Norges største ombruksbygg


Les mer...
Bilder av Norges største ombruksbygg


Les mer...
Bilder av Norges største ombruksbygg


Les mer...
Høringsuttalelse forvaltningsplan for rovvilt i region 8

Norges Miljøvernforbund (NMF) vil med dette komme med uttalelse til forvaltningsplanfor rovvilt i region 8.Undertegnede Regionsleder har vær...
Les mer...
Freudenberg Building Systems


Les mer...
Altro


Les mer...
Norac AS


Les mer...
Flammehemmere

De farlige bromerte flammehemmerne brukes i plast i elektronikk, TV"er, stereoanlegg og annet Elektrisk og elektronisk avfall, samt  plast bygnin...
Les mer...
PVC

PVC er en forkortelse for polyvinylklorid, til daglig kalles PVC ofte for vinyl.  Omtrent halvparten av all plastforbuk innen bygg og anlegg er P...
Les mer...


NORGES MILJØVERNFORBUND TIL AKSJON MOT DEN NORSKE KIRKEDen norske kirke har sviktet miljøsaken i det århundre vi forlot. Dette må kirken bøte på ved a...
Les mer...
Sjøboden som ikke lot seg drukne

Kurt Oddekalv gjorde alle odds grundig til skamme. Nå kan han slå opp døren for de første leietakerne i Ludeboden. Noe uforklarlig...
Les mer...
Sjøboden som ikke lot seg drukne


Les mer...
Bilder Kurt W. Oddekalv


Les mer...
Bilder Kurt W. Oddekalv


Les mer...
Ikke PCB i plasten ved Andøya flystasjon.

- Det er ingenting som tyder på at det var PCB i plasten som brant opp ved Andøya flystasjon fredag kveld, sier Eirik Wærner, nestleder i Norges Miljø...
Les mer...
NOHA Norway AS

NOHA Norway AS har levert brannvarslings- og slukningsutstyr til Miljøsenteret Seletun. Som alle andre forsamlings-, overnattings- og server...
Les mer...
Øydna Sagbruk

Miljøsentret ønsker gjennom sin miljøpolicy å slå et slag for bruk av norsk tre i innvendig bekledning, som en motvekt til ku...
Les mer...
Om Seletun

Seletunvar opprinnelig et småbruk som på 1920-tallet ble skilt ut fra Engeviken gård.Den delen av hovedhuset som i dag huser kontor og ...
Les mer...
Miljømagasinet

Miljømagasinet er Norges Miljøvernforbund sitt medlemsblad.Det kommer ut med ulike temaer hver gang.Alle nye utgaver vil bli tilgjengelig fo...
Les mer...
Søker...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :