Søkeresultat:
Ålesund kommune kan ikke utelukke at en "økonomisk vurdering" avgjorde hvor vannskillet til drikkevannskilden skulle gå

For noen år siden ble det påvist dioksiner i Ålesund kommune sitt drikkevann Brusdalsvannet. Flere av medlemmene til NMF på Su
Les mer...
GMOprodusentene vil gå inn i omega-3 markedet

 GMOprodusentene av omega-3 oljeraps, soya og camelina ser tre store muligheter: fiskefôr, mat, og helsekosttilskudd. Deres fortrinn er at o...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund går sterkt imot Grieg Seafood søknad om ny oppdrettslokalitet i Vannfjorden, Nordkapp Kommune.

 Oppdrettsanlegg pøser Miljøgifter ut i sjøen. Utslippstall for alle anlegg i  2015 : 1100 tonn kobberimpregnering ...
Les mer...
Fem miljøsaker: Norske partier sammenlignet med Miljøvernforbundet

NMF har gått igjennom partiprogrammene til 13 norske partier og sammenlignet med fem miljøsaker Miljøvernforbundet jobber med: Marin fo...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert mais NK603 x MON810.

 Genmodifisert maisplante NK603 x MON810 har to sentrale innsatte gensekvenser. Disse gir denne maisplanten beskyttelse mot forskjellige larver t...
Les mer...
NMF-MR ønsker å hindre forurensing av drikkevannskilden Brusdalsvatnet

 I årsmøtet som Norges Miljøvernforbund  -Møre og Romsdal (NMF-MR) hadde 22.02.2017 ble det fastsatt at fylkeslaget blan...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund går i mot kraftutbygging av Fessdalselva i Rissa Kommune.

NMF er av den oppfatning av at all ny kraftutbygging i vassdrag nå bør stoppes. Norge har oppfylt alle lovnader ovenfor EU med 67.5 % fornyb...
Les mer...
Initiativ til en internasjonal stordugnad angående plast i verdenshavene

Norges Miljøvernforbund har startet en kampanje for å få ryddet verdenshavene for søppel, derfor har vi sendt et krav til Norske m...
Les mer...
Marine Harvest har blitt ilagt bot på kr 530 tusen kroner etter at Miljøvernforbundet anmeldte rømningen fra lokaliteten 10318 Gulestø i Bremanger kommune 30 april 2015.

En uke etter rømningen var så lite som 891 av minst 30 tusen laks fisket opp igjen. Miljøvernforbundet har lagt merke til at Marine Har...
Les mer...
Kystverket utsatte sprengningen på Kvaløya

Kystverket har utsatt undervannsprengningen på yttersia av Kvaløya inntil all hval er trukket ut av området. Dette skjedde etter at Mil...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte oljeraps GT73.

Oljeraps (Brassica napus) har to sentrale innsatte sekvenser som tilsammen kan danne varig toleranse mot glyfosat. Det er innsatt Cp4-epsps-gen som st...
Les mer...
Krav om stans av sprengningsarbeid utenfor Kvaløya i Tromsø kommune

 Norges Miljøvernforbund (NMF) er gjort kjent med at et firma på oppdrag for Kystverket planleggerå sprenge 2 dynamittladninge
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603.

 Mais (Zea mays) MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603 har seks sentrale innsatte gensekvenser. Det er innsatt et cry1A.105-gen som er syntetisk o...
Les mer...
Ikke stjæl fesken min! - stans ressurstjuveriet!

 Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er felleskapets ressurser. Fisken har vært grunnlag for arbeid og bosetting lang...
Les mer...
Miljømagasinet TV 69 2016 - Lukkede oppdrettsanlegg er framtida for norsk fiskeoppdrett

Norges Miljøvernforbund er positive til utviklingen av lukkede oppdrettsanlegg.De har ikke problemer med rømming, lakselus, medisinbruk elle...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyahybrid MON 87708.

 Soya MON 87708 har innsatt sekvenser for å gi planten toleranse mot plantevernmidler med dikamba. Det er innsatt dmo-genet som stammer...
Les mer...
Miljømagasinet TV 46 2016 - Havarert oppdrettsanlegg truer skipstrafikk og fiske i Torskefjorden

 Miljøvernforbundet fikk tips på et havarert oppdrettsanlegg i Torskefjorden. MS Miljødronningen fant anlegget ved hjelp av sonar ...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten FG72.

Denne soyaplanten er innsatt et hppdPfW336-gen som koder forHPPD W336 enzymet. Dette fører til at denne soyaplanten kan tåle høyekonsen...
Les mer...
Miljømagasinet TV 44 2016 Nordlaks med abnorm forurensing i Harstad.

Your browser does not support HTML5 video.Nordlaks sitt oppdrettsanlegg 11381 Dypingen har et abnormt utslipp av fiskeskit og forrester. MS Miljø...
Les mer...
La stillheten bestå på Svartisen!

Miljøvernforbundet kan ikke akseptere kommersielt uttak av is på Svartisen. Norges Miljøvernforbund (NMF) viser til høringsdokumen...
Les mer...
Miljømagasinet TV 22 2016 Fjord Drift forurenser Sørfjorden

Your browser does not support HTML5 video.Miljøadmiral Kurt Oddekalv på tokt med MS Miljødronningen fant store mengder slam fra Fjord D...
Les mer...
La norske jegere beholde sitt gode etiske rykte

 La norske jegere beholde sitt gode etiske rykte, og beskytt Norsk natur mot uønsket genetisk påvirkning fra oppdrettsender. Norge...
Les mer...
Parts AS

 Parts AS er et firma som leverer det meste av utstyr og deler, til de fleste merker maskiner. Enten det gjelder gravemaskiner, hjulgravere, hjul...
Les mer...
Miljødronningen


Les mer...
Norges Miljøvernforbund krever stans i all jakt på ulv i Norge

 Norges Miljøvernforbund (NMF) reagerer sterkt på at nok en ulv er skutt av krypskyttere. Dyret som ble skutt var en genetisk viktig ul...
Les mer...
Oppdrettslaksen lider!

Hva skjer med den nordatlantiske villaksbestanden, en bestand som bringer fram erindringer om storfisken som forserer høye fossestryk langs hele ...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR604.

 Den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR604 har blitt genetisk modifisert for å være giftig mot biller (Diabrotica) og sommerfugl (Lepi...
Les mer...
Miljøvernforbundet: Stopp isbiter fra Svartisen

 Miljøvernforbundet går sterkt i mot at det skal tas ut is fra breen Svartisen for å brukes i drinker.  Det er et miljø-...
Les mer...
Miljøvernforbundet går imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MIR604xGA21.

 Den genmodifiserte maisen (Zea mays) MIR604 x GA21 har tre sentrale innsatte sekvenser. Disse er: mCry3A, pmi, og epsps. Disse genmodifikasjonen...
Les mer...
NMF går i mot Kystverkets prosjekt: Mudring og sprenging i Borg Havn

 Miljøvernforbundet går i mot Kystverkets planer om mudring og sprenging i tilknytning til Borg havn.  Det er planlagt mudring og ...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund politianmeldte Veterinærinstituttet og Fylkesmannen i Troms for grov miljøkriminalitet

Norges Miljøvernforbund politianmeldte Veterinærinstituttet og Fylkesmannen i Troms for grov miljøkriminalitet for at de langt på ...
Les mer...
Om NMF

Norges Miljøvernforbund (NMF) er en frivillig, demokratisk miljøvernorganisasjon som ble stiftet i 1993, og har sitt hovedsete i Bergen. NMF...
Les mer...
Miljøvernforbundet aksjonerer: Stopp salg av syk/smittet laks!

Norske bønder må forholde seg til et strengt regelverk med krav omslakting og destruksjon av besetninger med farlige sykdommer – dette...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR162xMIR604x1507x5307xGA21.

 Den genmodifiserte maisplanten (Zea mays) Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21 har tilsammen elleve sentrale innsatte sekvenser. Den har ...
Les mer...
Nei takk til vindindustri i Egersund

 Norsk Vind Energi AS har søkt om å bygge anslagsvis 130 meter høye vindindustrianlegg i Egersund. Dyr, ustabil og unødvendig...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten 59122.

 Den genmodifiserte maisen 59122 har fått innsatt gensekvensene Cry34Ab1 og Cry35Ab1 som begge stammer fra bakterium (Bacillus thuringiensis...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever at det IKKE tillates fiskeoppdrett i verneområder!

 Miljøvernforbundet er sjokkert over å se at fylkesmannen i Hordaland har foreslått å tillate dagens form for fiskeoppdrett i...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot søknad om prøveboring sørøst i Nordsjøen

 Miljøvernforbundet har i en høringsuttalelse bedt om avslag på Wintershall Norge AS sin søknad om boring av letebrønn 1...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten NK603 x T25.

 Mais (Zea mays) NK603 x T25 har tre innsatte sekvenser som til sammen gir denne genmodifiserte maisplanten økt toleranse mot herbicidene gl...
Les mer...
Våre myndigheter vil nå tillate svært giftige kjemikalieutslipp "kun" der de anser det som forsvarlig

 I fiskeoppdrettsnæringen har vi dessverre hatt nærmest lovløse tilstander over mange år. Våre fornybare fiskeriressurse...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har politianmeldt 6 rømninger av oppdrettslaks iløpet av årets første 3 uker.

 De fleste av dem etter stormen Nina. Reglementet er krystallklart på at anleggene skal tåle vind av denne størrelsen. En av r...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten GA21.

 Disse genmodifiserte mais GA21 plantene har satt inn en modifisert versjon av epsps genet (mepsps). Dette genet kan gi denne mais den egenskapen...
Les mer...
Uakseptable utslipp fra skipsverft

 Fylkesmannens kontroll av skipsverftene i Hordaland har vist en rekke regelbrudd. Blant disse verftene er Fitjar Mekaniske Verksted som Milj...
Les mer...
Fremdeles store mørketall om rømt oppdrettslaks

 Innslaget av rømt oppdrettslaks i norske elver høsten 2013 var i gjennomsnitt 18 prosent i 33 elver undersøkt av Norsk institutt ...
Les mer...
Veisalting svekker trafikksikkerheten

 Tidligere forsker i SINTEF uttaler at veisalt kan lage livsfarlige forhold langs veien i tillegg til miljøproblemer. Stoffer som inneholder...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten MON 87769.

 Soya MON 87769 har to sentrale innsatte sekvenser som tilsammen konverterer alfa linolenic syre (ALA) og linoleic syre (LA) fettsyrene til stear...
Les mer...
Det vil bli hyppigere brøyting og mindre salting ifølge Veivesenet

 Miljøvernforbundet har tatt et prinsipielt standpunkt mot bruken av veisalt og mener den må opphøre på grunn av alle skadene...
Les mer...
Miljøvernforbundet Nordland tvinger Salten Aqua til å utgi miljøinformasjon

 Miljøvernforbundet Nordland ved fylkesleder Børge Torbergsen fikk medhold i krav om at Salten Aqua må utlevere etterlyst milj...
Les mer...
Nye tette fiskeoppdrettsanlegg i betong testes ut

 «Bygg uten grenser» jobber med å lage betongmerder  gjennom det nystartede selskapet, «Fishfarming Innovation»Fish...
Les mer...
Omsider tar myndighetene tak i kobberforurensningen fra fiskeoppdretterne

 Fiskeoppdretterne slapp ut hele 1061 tonn med kobberholdig impregnering til havet i 2013. Denne næringen står bak ¾ deler av kobb...
Les mer...
Mens veibyggingen går for full maskin forfaller veinettet

 Samtidig som det er politisk vedtatt av miljø og plassmangel at trafikkveksten i byene skal tas med kollektivtrafikk og sykkel så inve...
Les mer...
Rieppi vindindustrianlegg en stor trussel mot klima, landskap og lokalt næringsliv

 Vindindustrianlegget er unødvendig, miljøskadelig og vil omgjøre et mye brukt friluftsområde til noe som med varsellys og st...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte raps linjen T45.

 Oljeraps (Brassica napus oleifera) har en innsatt sekvens som heter pat fra bakterien Streptomyces viridochromogenes. Det syntetiske pat-genet e...
Les mer...
Miljøvernforbundet fraråder folk å spise den rømte oppdrettslaksen fra Firda Sjøfarmer

 Fisken som er på 4-5 kg rømte kort tid etter avlusing. Miljøvernforbundet kjenner i skrivende stund ikke til hvilke midler som ha...
Les mer...
Regjeringen legger til rette for mer tungtrafikk på norske veier i strid med nasjonale målsetninger

 Alle regjeringene vi har hatt i nyere tid har hatt som målsetning å overføre mer av godstransporten fra vei til sjø og jernb...
Les mer...
Fiskeoppdretterne utrydder sjøørretten

 Sjøørretten er i ferd med å utryddes. For sjøørretten som oppholder seg mye lenger inne i fjordene enn laksen er det um...
Les mer...
Nobelpris i fysikk for miljøvennlig blått lys

 Årets prisvinnere har blitt belønnet for å finne opp en energieffektiv og miljøvennlig lyskilde - den blå LED. I Alfred...
Les mer...
Nok en gang rekordhøye nivåer av klimagassutslipp

 Konsentrasjonen av karbondioksid (CO2) i atmosfæren fortsetter å øke, melder Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO). Kullsyre er e...
Les mer...
Politianmeldelse av Bindalslaks for grov dyremishandling

 Miljøvernforbundet politianmeldte det heleide datterselskapet til Sinkaberg-Hansen AS; Bindalslaks AS for grov dyremishandling for 3. septe...
Les mer...
Har du sett flaggermus?

 Er det lenge siden du sist så flaggermus? Flaggermus er en dyregruppe de fleste vet eksisterer men som de færreste har sett. Flaggermu...
Les mer...
Solen skinner på solkraftbransjen

 I Norge legges stadig mer av det vi har igjen av vassdragsnatur i rør og samtidig bygger 150-190 meter høye vindindustrianlegg i lands...
Les mer...
Pressemelding

 Miljøvernforbundet arbeider for tiden med en høringsuttalelse til kystsoneplanen for Storfjord, Lyngen og Kåfjord. En umiddelbar ...
Les mer...
Mislykket gigantomani på bygdelandet

 Ikke overraskende fortsetter trafikktallene å vise langt lavere trafikk enn de urealistiske prognosene som ble lagt til grunn for byggingen...
Les mer...
Samfunnsøkonomisk gevinst for landstrøm i Bergen anslått til 100 millioner kr i året !

 For 8 år siden ba Miljøvernforbundet om at det måtte etableres landstrømsforsyning til skipene i Bergen havn. Nå har et...
Les mer...
Elektrifisering av Bergen Havn begynner i det små

 Allerede i 2006 anmodet Miljøvernforbundet om at Bergen Havn skulle få elektrisitet for landforsyning. 8 år etterpå er det k...
Les mer...
Miljø og dyreplagerversting syter og klager uten grunn

 Regjeringen har gått inn for å tillate at fiskeoppdretterne kan øke produksjonen med 5% under forutsetning av at voksne hunnlus p...
Les mer...
Pressemelding; Miljøvernforbundet ikke overrasket av kongekrabbens herjinger i Porsangerfjorden.

 Forskere fra Havforskningsinstituttet har foretatt bunn-undersøkelser på bl.a 220 meters dyp i Porsangerfjorden. Hensikten var å ...
Les mer...
U 864 må opp !

 Etter å ha laget alternativer bestående av heving av lasten i skipet og kun tildekking har nå kystverket igjen gått inn for ...
Les mer...
Uttak av rovdyr i reindriftsområder i Finnmark må reduseres. Rovdyr er et lite problem for næringen!

 Norges Miljøvernforbund (NMF) har over en årrekke vært svært skeptisk til reindriftsnæringens stadige påstander om...
Les mer...
Miljøvernforbundet er ikke overrasket

 Resultatene fra forsøksprosjektet med tett, flytende anlegg som Aquafarm, Protek og Marine Harvest var bedre enn de forventet. Anlegget kom...
Les mer...
GMO Soya FG72 har det som kan føre til både ett vitamin mangel og svekket stoffskifte.

url(http://www.nmf.no/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css)
Les mer...
Høringsuttalelse for Tysfjord

 Norges Miljøvernforbund krever at all fremtidig oppdrett i Tysfjord kommune tvinges over til tette, flytende anlegg som sikrer 0-utslipp a...
Les mer...
Det begynner å demre i fiskeoppdrettsnæringen

 Det har vært et kynisk profittjag i fiskeoppdrettsnæringen hvor det ikke tas verken hensyn til dyrevelferd eller miljø. Men n...
Les mer...
Miljøvernforbundet forventer at retten opprettholder eller øker boten til miljøverstingen Sjøtroll AS.

 Miljøvernforbundet politianmeldte Sjøtroll AS for rømning av minst 70 000 oppdrettslaks 11. oktober 2010. Sjøtroll har f...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever igjen avslag på prøveboringstillatelse

 Norges Miljøvernforbund har krevd avslag på Total E&P Norges søknad om tillatelse til boring av lete – og avgrensningsb...
Les mer...
Transport og miljøskandalen Hardangerbroen

 Kun et halvt år etter åpningen viser tallene at bilistene svikter Hardangerbrua. Målet er 1.950 passeringer i døgnet, men i ...
Les mer...
Fredriksen tenker nytt

 Fredriksen ser nærmere på lakseoppdrett i skip, innleder artikkelen i Norsk Skipsfart, og fortsetter med en diskusjon om hvorfor oppdr...
Les mer...
Bergen bør samle jernbaneterminal og godshavn på Dokken

 Norges Miljøvernforbund (NMF) ber med dette polikere i Bergensregionen om å legge til rette for en utbygging på Dokken som gir pl...
Les mer...
Miljøvernforbundet vil stoppe miljøskadelig økologisk laksesvindel

 Norges Miljøvernforbund har krevd avslag på "SalMar Organic AS" sin søknad om dispensasjon i kommunedelplanen i Hareid kommune. M...
Les mer...
Rettelse av dato på folkemøte om Bybanen i bergen

 Rett dato på folkemøte angående Bybanen i Bergen er torsdag 24 oktober. Vi beklager denne feilen!  Vi håper så man...
Les mer...
NMF krever avslag på vindindustrianlegg basert på ny informasjon

 NMF har i en ny høringsuttalelse for tilleggsutrening for Høgås, Elgåsen og Joarknatten vindindustrianlegg lagt til grunn ny...
Les mer...
Lars Haltbrekken og Frederic Hauge burde ha dårlig samvittighet for Mongstadsløsingen

 Over 7 milliarder er sløst vekk takket være Frederic Hauge og Lars Haltbrekken. NMF har hele tiden sagt at dette var bare en grøn...
Les mer...
Torskeoppdrett, statens miljøeksperiment, var dømt til å mislykkes.

 Norges Miljøvernforbund (NMF) er fornøyd med at det i dag ikke finnes flere torskeoppdrettere langs kysten. NMF har hele tiden advart ...
Les mer...
Oppdrettslaks må vekk fra matfestival!

Bergen Matfestival er et udiskutabelt godt tiltak for fremme av lokal mat, lokal økonomi og lokal gastronomi. Formålet med festivalen e
Les mer...
Krever lukkede anlegg i Kvænangen

NMF utfordrer kommunen til å stille et ufravikelig krav om tette lukkede anlegg til de som ønsker å bedrive oppdrett av anadrom lakse...
Les mer...
Høringsuttalelse på søknad om akvakulturtillatelse, Skårliodden i Lenvik kommune

 Norges miljøvernforbund krever at det IKKE tillates fiskeoppdrett ved Skårliodden i Malangen, Lenvik kommune. Den omsøkte lokalit...
Les mer...
Om teknologioptimistene Frederic Hauge, Natur og Ungdom og Miljøpartiet de Grønne.

 Leder i Miljøvernforbundet, - Kurt Oddekalv tar et oppgjør med angrepene fra Bellona og Natur og Ungdom på Miljøpartiet De G...
Les mer...
Lukket oppdrettsanlegg sjøsatt i Skånevik

Dette er den typen fiskeoppdrett som kan løse alle miljøproblemene med unntak av rovfiske etter fôr. Men selv dette kan begrenses pga a...
Les mer...
Dikt om villaks:

 Villfiskliv Den fisken som ikke svømmer oppover elvamen flyter med strømmenmed buken i været er en død fiskJeg er vill-...
Les mer...
Nei til GMO Soya, Nei til DAS-444Ø6-6.

 Norges Miljøvernforbund har tidligere uttalt seg mot GMO Soya og GMO glyfosat resistent soya. De nye utviklingene av multitolerant og multi...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund feirer 20 års jubileum

 Norges Miljøvernforbund (NMF) feirer 20 års jubileum denne helgen. Som organisasjon synes vi at vi har god grunn til å feire oss ...
Les mer...
NMF krever avslag på gjennåpning av fiskeoppdrett ved Berland på Askøy

 Norges miljøvernforbund krever at det IKKE tillates fiskeoppdrett ved Berland. Kun ved å overgang til tette anlegg kan oppdrett tillat...
Les mer...
NMF krever at den nye traseen til bybanen i Bergen skal tilpasses byen og ikke omvendt!

 Det har blitt lagt fram ulike forslag til traseer for bybanen mellom Bergen sentrum og den nordre bydelen Åsane. Blant dem forslag til ...
Les mer...
Miljøvernforbundet sier nei til mer kraftutbygging i Storfjord

Tromskraft har søkt NVE om å få etablere et vindkraftverk på Helligskogen i Skibotndalen. Samtidig ønsker de å utvide va...
Les mer...
Miljøvernforbundet aksjonerer: Stopp salg av syk/smittet laks!

 Det er en pandemi av PD og ILA i norske lakseoppdrettsanlegg! Begge sykdommene ødelegger laksekjøttet, som blir solgt på tilbud ...
Les mer...
Kommunestyret i Dyrøy gjør rett i å gå imot mer oppdrett i Dyrøysundet

 Så lenge dagens miljømessig uforsvarlige driftsform av fiskeoppdrett tillates gjør kommunestyret rett i å stoppe nye oppdret...
Les mer...
Tidenes grøsser

 Her kommer ett hjertesukk fra Geir Minken Danielsen, som har kjempet innbitt for planeten vår i flere år: Atter en gang, har jeg...
Les mer...
Store kampsaker fra CITES

 Da kommer det en lengre oppdatering fra CITES i Bangkok. Siden torsdag har det skjedd mye her ettersom man har startet behandlingen de 71 fors...
Les mer...
Oppdateringer fra CITES

 Som kjent deltar Miljøvernforbundet på det internasjonale konventet, CITES, for å gjøre vårt for å stoppe handele...
Les mer...
Se den vakre filmen om Miljødronningen

 I denne vakre filmen viser Oddekalv TV-serien Havna rundt i «Miljødronningen», og forklarer hva som er Miljøvernforbundets ...
Les mer...
Miljøvernforbundet til CITES

 Hjelp oss å hindre ulovlig handling av truede dyrearter! I mars deltar NMF på CITES konvent i Bangkok, og kommer til å kjempe mot...
Les mer...
Økning i kreft i Sverige

Sosialstyrelsen i Sverige publiserte like før nyttår cancerstatistiken för 2011. Antall mennesker i Sverige som får kreft har
Les mer...
NMF har klaget inn søknad om vindindustrianlegg på Siragrunnen

 NMF har krevd avslag på konsesjonssøknaden for Siragrunnen vindpark. Området på 35 kvadratkilometer er unikt for en stor del...
Les mer...
NMF aksepterer ikke leteboring ved Jan Mayen

 Norges Miljøvernforbund (NMF) kan ikke akseptere at det åpnes for petroleums-virksomhet i havområdene ved Jan Mayen. Jan Mayen er...
Les mer...
Giftige lakselusmidler i både norsk oppdrettsfisk og villfisk !

 NMF har kommet med kraftige advarsler mot de giftige avlusningsmidlene som brukes. Både de forskjellige nervegiftene samt teflubenzuron og ...
Les mer...
Miljøvernforbundet politianmelder Mattilsynet for hvalrossdrap!

 Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder Mattilsynet i Møre og Romsdal og utøvende saksbehandler/e ved kontoret til økokrim fo...
Les mer...
NMF samarbeider med Mada Woodland om miljøprosjekt på Madagaskar

 Norges Miljøvernforbund har lenge vært rimelig skeptiske til Norske miljøprosjekter i den 3 verden. Dette fordi slike prosjekter ...
Les mer...
KLIF påpeker store utslippsøkninger fra fiskeoppdrett

 KLIF (Klima og forurensningsdirektoratet) skrev i forrige uke at utslippene av næringsstoffer langs store deler av norskekysten har øk...
Les mer...
NMF krever at idylliske Breimsvassdraget bevares slik det er

 Breimsvatnet har som ett av få vann i Sogn og Fjordane en dokumentert bestand av storørret.  Det er søkt om å ta h...
Les mer...
Skottland turné mot Marine Harvest

Kurt Oddekalv og Don Staniford har slått seg sammen på en stor aksjon mot oppdrettsnæringen i Skottland. Sammen legger de ut på e...
Les mer...
Storbritannias energiminister setter foten ned for flere vindindustrianlegg

I slutten av oktober kom energiministeren i Storbritannia med en kunngjøring om moratorium på bygging av nye vindindustrianlegg på land...
Les mer...
WWF og Bellonas sanne ansikt

Pressemeldingene fra WWF og Bellona etter en artikkel i Aftenposten 24. oktober om lukkede fiskeopdrettsanlegger er ganske avslørende. Her unders...
Les mer...
Kommunen driver med tyveri og pengeutpressing!

Miljøvernforbundets skilt mot lakseoppdrett er igjen fjernet i Saltdalen! Kenneth Sund og Børge Torbergsen, fra NMF Salten, mener kommunen...
Les mer...
Rotenon forgifter drikkebrønner

Brønn er forurenset med rotenon etter "behandlingen" av Fustavassdraget, melder Helgenland Arbeiderblad den 22.10. Ved en tilfeldighet oppdaget e...
Les mer...
Anmelder drap av rødlistet ål

Norges Miljøvernforbund anmelder Fylkesmannen i Nordland for grove brudd på dyrevelferdsloven, etter drap av fredet ål i forbindelse av...
Les mer...
NMF anmelder jeger som har skadeskutt ulv - igjen!

NMf anmelder jegeren som skadeskjøt en ulv for grove brudd på viltloven og dyrevelferdsloven. Ulven ble skutt i 17-tiden sør i Åm...
Les mer...
Bisfenol A kan være farligere enn vi tror!

Det østrogenlignende, kjemiske stoffet bisfenol A kan være farligere enn hittil antatt. Svenske forskere frykter nå at den dosen som er...
Les mer...
AF Decom får strengere krav

Ny storseier til Miljøvernforbundet! Nye og strengere miljøkrav fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) lages på grunnlag av NMF ...
Les mer...
Miljøvernforbundets krav om avliving av oljeskadd fugl får gjennomslag

Norges Miljøvernforbund får gjennomslag for at oljeskadd sjøfugl skal avlives og ikke vaskes. I etterkant av Rocknes ulykken, 19. janu...
Les mer...
NMF går imot ny prøveboring ved Haltenbanken

Norges Miljøvernforbund (NMF) krever avslag på en ny søknad om leteboring på Haltenbanken i Norskehavet. Prøveboring og event...
Les mer...
Krabbekollaps på Finnmarkskysten

Nyere forskning fra Havforskninga har vist at bestanden av kongekrabbe langs Finnmarkskysten har blitt mindre. Intensivt fiske etter hannkrabber og re...
Les mer...
NMF anmelder Fylkesmannen i Hedmark for fellingstillatelser på ulv

Norges Miljøvernforbund anmelder Miljøverndirektør Jørn G. Berg og Seniorrådgiver Øyvind Gotehus ved miljøvernavde...
Les mer...
NMF krever at anbudsreglement i Hordaland endres umiddelbart

Det er nå lagt ut anbud på hurtigbåtruter i Hordaland. I spesifikasjonene inngår det et spesifikt uforståelig krav om at
Les mer...
NMF klager inn vedlikeholdskontrakt med ekstremt stor økning i saltforbruket til KOFA

Miljøvernforbundet klaget igår inn vedlikeholdskontrakten 1509 Ytre Nordmøre til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). KOFA h...
Les mer...
Krav til regjering om støybegrensning fra industri

Regjeringens manglende oppnåelse på bl.a. støybegrensning rammer enkeltpersoner hardt – landets sannsynligvis mest støyutsa...
Les mer...
Letter to Kofi Annan

 Mr. Annan’s representatives at the Kofi Annan Foundation have refused a request by the Green Warriors of Norway for a meeting, in advance ...
Les mer...
NMF er klar til dype dykk igjen

NMF er ute med Miljødronningen og nyervervet ROV (miniubåt) i Hardangerfjorden 4. - 6. juni. Båten ligger til kai i Rosendal fra 4. til...
Les mer...
Mastrevik: Nok en utbygging planlegges på forurenset grunn

Etter en inspeksjon i området, samt gjennomgang av omsøkt reguleringsplan, finner vi en rekke alvorlige mangler som ikke er tatt hensyn til ...
Les mer...
Historie

 Bygget Luden ligger i er unikt i seg selv, og fortjener et par linjer. Bygget Ludeboden er et bygg som ble restaurert av Norges Miljøvernfo...
Les mer...
Sjødeponiet i Repparfjorden må stanses!

Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at Nussir ASA skal få etablere sjødeponifor kobberholdig gruveavfall i Repparfjorden. Et
Les mer...
Blåtur

MS Miljødronningen er perfekt for blåturer for mange grunner. Om bord har vi et stort toppmoderne konferanserom for møter, framfør...
Les mer...
Viken Skog BA har gitt etter for NMF sitt krav om å avstå fra roundup sprøyting av skog

Viken Skog BA har i følge Østlandets blad trukket planene om å sprøyte 350 mål Follo-skog med Roundup. Norges Miljøvernf...
Les mer...
Lerøy - leverandøren som må velges bort

Lerøy Seafood Group ASA er en av gigantene i sjømatnæringen. Sannsynligheten er stor for at en betydelig del av sjømaten du spiser...
Les mer...
334 miljøbomber på vei

Bergen havnevesen melder om rekordstor pågang av cruiseskip i 2012. Det er meldt om 334 anløp dette året. Iforbindelse med den tragiske...
Les mer...


 Luden Selskapslokale er et rustikt og historisk lokale med aner fra 1700tallet som byr på en unik atmosfære. Luden er med sitt sæ...
Les mer...
Overnatting

På Luden Selskapslokale har vi et spesielt overnattingstilbud, som passer for alle, og er veldig praktisk for tilreisende.  Vi har neml...
Les mer...
Kurs & Konferanse


Les mer...
Om Luden


Les mer...
Direktoratet for naturforvaltning krever lukkede anlegg i Finnmark !

Norges Miljøvernforbund har jobbet for lukkede anlegg i mange år. Det er blitt brukt flere millioner kroner, og båten MS Miljødron...
Les mer...
NMF vil stoppe vindturbinbygging på Nordøstlandet

Vindturbiner raserer naturen, er samfunnsøkonomisk ulønnsomme og gir vanlige folk dyrere strømregning. Siden området er skogkledd ...
Les mer...
Kjøp julegaven hos oss

Boken Ridderne av Ludeboden er historien om Norges Miljøvernforbund i et ekslusivt format. Ridderne av Ludeboden er forfatterens betegnelse p...
Les mer...
Namsfogden uten juridisk ryggdekning

Norges Miljøvernforbund ble utsatt for et kupp fra myndighetene da det ble gjennomført tvangsinndrivelse av vår miniubåt den 22.11...
Les mer...
Elver og bekker skal ikke lukkes!

Bystyret i Bergen har gått inn for å fjerne bestemmelsen om å bevare elver og bekker i forskriften. Regelen blir nå tilintetgjor...
Les mer...
Det haster for MS Hamen!

Det norske skipet MS Hamen ligger ille tilredt i Iddefjorden på svensk side. Stiftelsen MS Hamen som eier skipet har ikke infridd, fremdeles ligg...
Les mer...
Aksjon mot sjømatkonferansen på Scandic City i Bergen

NMF aksjonerte mot sjømatskonferansen på Scandic City iBergen, mens oppdretterne feiret sin fantastiske økonomiske suksess med å p...
Les mer...
Gift i drikkevann ved Bergen lufthavn

Bekymrede innbyggere ved Bergen lufthavn flesland har tatt kontakt med oss i forbindelse med forurensing av drikkevannskilden deres. Det er tatt m...
Les mer...
Utfylling i sjø stanset

Miljøverndepartementet gir NMF sin klage på utbyggingsplaner i Solheimsviken oppsettende virkning. Norges Miljøvernforbund krever en an...
Les mer...
Statsråder fikk fiskeskitt og pengelukt på hyttetrappen

Norges Miljøvernforbund har overrakt pakker med oppdrettsskitt til landbruksminister Lars Peder Brekk og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen. Min...
Les mer...
Miljøvernforbundets miljøpatrulje 2011

NMF har den siste uken tilbakelagt mange mil med aksjonsbilen. En uforglemmelig tur og flere store suksesser! Vi har opplevd Lom, Bøverdalen, Tro...
Les mer...
Fiskestank under Aquanor 2011

Miljøvernforbundet aksjonerte i dag på oppdrettsmessen Aquanor 2011 for å synliggjøre pengelukten av oppdrettsnæringens bidra...
Les mer...
aksjonerer for salamanderen i Kvithei

Det tas generelt allt for lite hensyn til skjeldne arter som salamander og amfibier, derfor aksjonerer Norges Miljøvernforbund og akjsjon "Vern a...
Les mer...
KONDOLANSE

TilRegjeringen ved Jens StoltenbergYoungstorgetOslo AUF ved leder Eskil PedersenYoungstorgetOslo Kjære Jens Stoltenberg og Eskil Pedersen ...
Les mer...
Store utslipp fra settefiskanlegg!

Onsdag den 20 juli var Norges Miljøvernforbunds dykkere i aksjon ved Saltverket på Osterøy.Målet med dykket var å få tat...
Les mer...
Villaksen trenger mer enn restaurering av fisketrapper

Norges Miljøvernforbund støtter direktoratet for Naturforvaltning sine tiltak for restaurering av fisketrapper med visse forbehold. Blant de...
Les mer...
Miljøtrekløveret

Miljøtrekløveret er 3 unike selskapsmuligheter i Bergen, Miljøtrekløveret består av:  Luden selskapslokale ligger i...
Les mer...
- Hev U-864 og rydd opp i oppdrettsbransjen Jens!

Det sier Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet, som hadde fått tillatelse fra politiet til å markere forbundet sitt syn&nbs...
Les mer...
Lakselusmidler truer krepsdyr

Nok en gang er det bevist at bekjempelse av lakselus påvirker havmiljøet neggativt. Nye miljøundersøkelser som er gjort på op...
Les mer...
Massiv bruk av pesticidet ethoxyquin i fôr til oppdrettsfisk

Norsk oppdrettslaks og ørret fores med det kunstige tilsetningsstoffet ethoxyquin som trenger inn i hjernebarken, samt forstørrer hjerte og ...
Les mer...
Middagsråvarer på døra hver uke: Godt levert!

Mens løypene i Ski-VM rent sponsormessig er tilsmusset av olje (Aker) og fiskeslo (Lerøy), er det flott å se at nye aktører i samf...
Les mer...
Monstermast skuffelse med bismak av Naturvernforbundet

- Utrolig skuffende, svært negativt for naturen, men en forventet arroganse, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund om at regje...
Les mer...
Losen bidro til grunnstøtingen og oljesølet?

- Om det stemmer som VG nett melder at losen gikk av skipet før det som forventes, har saken klare likhetstrekk med forliset av MS Server i 2007 ...
Les mer...
Lasteskipet Godafoss grunnstøtt ved nasjonalpark

Fraktskipet MS Godafoss grunnstøtte torsdag kveld ved kvernskjærgrunnen på Asmaløy i Hvaler. Havaristen begynte
Les mer...
Veisalt ødelegger matjord

Veisalt gjør at spesielt leirholdig åkerjord blir dårligere, konkluderer forskning ved Sveriges landbruksuniversitet.Det gjør det ...
Les mer...
Glava


Les mer...
Fireseters Think

Elbilprodusenten Think møter konkurransen i elbilmarkedet med lansere Think City som fire seter. Think har frem til nå kun vært tilgjen...
Les mer...
Faktarapport overlevert Stortinget

Tirsdag (9.11) denne uken overleverte Norges Miljøvernforbunds (NMF) ”Faktarapport om miljøkonsekvenser ved oppdrett av nordatlantisk ...
Les mer...
Styrer mot en økologisk katastrofe

Regjeringen styrer mot en økologisk katastrofe med dagens forvaltning avkongekrabbe. Året 2010 er av FN valgt til å være det ...
Les mer...
Fortsatt bare smuler fra den rødgrønne regjering til oljevern og vrak

I underkant av 100 millioner i friske midler for 2011 fordelt på depot, slep og håndtering av skipsvrak er de skarve ressurser Fiskeri og ky...
Les mer...
Fiskeridirektør medeier i tonnevis med oppdrettsslam

Det siste året har Norges Miljøvernforbund (NMF) satt et betydelig fokus på miljøkonsekvensene av norsk lakseoppdrett – en i...
Les mer...
Krever brakklegging av kystområder for å stanse lakselusa

Nivået av lakselus hos oppdrettslaks langs kysten er i dag like stort som tidligere. Dagens teknologi med åpne anlegg ødelegger norsk o...
Les mer...
Må pålegges strengere krav

Sterkt forurenset og delvis livløst Mossesund blandt annet etter årelang dumping av organisk avfall gjør at Norges Miljøvernforbu...
Les mer...
Frarår vask av oljeskadd fugl

Det ble mye kritikk av Norges Miljøvernforbund, etter utspillet om utskyting av oljeskadet fugl som ikke var truet i forbindelse med havariet av ...
Les mer...
Spiser du oppdrettsfisk?

Spiser du oppdrettsfisk? Hvis du gjør det, så har Norges Miljøvernforbund lyst til å fortelle deg historien om en oppdrettsnæ...
Les mer...
Video Kurt om fiskeoppdrett

Miljøkampen mot dagens oppdrettsindustrien er ikke ny; den har pågått i over 20 år, men Kurt Oddekalv har nå skiftet taktikk ...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund går imot nye leteboringer

Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at Olje- og Energidepartementet åpner for leteboring etter olje- og gass i kystnære blokker ...
Les mer...
Økologisk katastrofe på Finnmarkskysten!

Havforskningsinstituttet (HI) har nylig dokumentert kongekrabbens herjinger i de marine økosystem på bunnen i Varangerfjorden. Havbunnen er ...
Les mer...
Fortell EU hva du mener om utendørs støy innen 15. mai!

Dette er en invitasjon til å si din mening om utendørs støy fra maskiner og motorredskap – og kanskje påvirke helse og m
Les mer...
Solgte oppdrettstorsk som Skrei

IllustrasjonNorges Miljøvernforbund har anmeldt Lerøy Alfheim AS for grove brudd på markedsføringsloven og bevisst feilinformasjon...
Les mer...
Feilslått satsing på torskeoppdrett!

NMF ser på oppdrett avtorsk som et stort økologisk eksperiment uten omtanke påkysttorsken og de lokale fjordsystem. NMF kan heller...
Les mer...
Krav om fjerning av en minister som lyver og fordreier sannheten

Norges Miljøvernforbund krever i ett brev til Statsminister Jens Stoltenberg av Fiskeri og kystminister Lisbeth Berg-Hansen må gå. &nbs...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund avslører hvilke oppdrettsanlegg som bruker giftstoffene Diflubenzuron og Teflubenzuron

Med Kyst- og Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen sin velsignelse, brukes giftstoffene Diflubenzuron og Teflubenzuron i langt over 500 oppdrettsanlegg ...
Les mer...
Hydrogen som miljøvennlig drivstoff

Sammen med batteridrevne elbiler er hydrogen per i dag det eneste drivstoffet som kan gi nullutslippstransport, gitt at strømmen batteriet lade...
Les mer...
Dom i Vest Tank-saken

Tidligere daglig leder Jostein Berland og tidligere styreleder Trond Emblem i Vest-Tank er i Nordhordland tingrett dømt til halvannet års fe...
Les mer...
Skrekkbilder fra fjordbunnen


Les mer...
Miljøvernforbundet krever fri fangst av kongekrabbe

Norges Miljøvernforbund (NMF) kan ikke akseptere de forslag somforeligger fra Fiskeridirektoratet der det åpnes for å utvide detkvotere...
Les mer...
Fremmede arter er på vei til Norge

En fersk rapport gjort av Havforskningsinstituttet og Norsk instituttfor vannforskning slår fast at det nå er registrert 28 fremmede arter i...
Les mer...
Ordalen AS

Ordalen AS har levert grus til eiendommen rundt Miljøhuset Tromsø. Ordalen AS leverer alt innfor produksjon og leveranse av fyllmasse. ...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever omsetningsforbud mot villfisk

 Oppdretttsnæringen er i gang med massivt giftangrep på kysten, der så mye som 10 000 tonn villfisk (i hovedsak torsk og sei) er e...
Les mer...
Fiskeriministeren vil særbehandle egen næring

Kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen har lagt frem et opprørende forslag om en ny forskrift. Den nye forskriften sier at fylkesmennene sk...
Les mer...
Anmeldelse av Wergeland-Halsvik AS

ØkokrimPostboks 8193 Dep.0034 OsloBergen 01.03.2010Politianmeldelse av Wergeland-Halsvik AS for gjentatte brudd på Lov om forurensning.Norge...
Les mer...
Anmelder Wergeland-Halsvik AS

Normal00129170Norges Miljøvernforbund1120811.1282000Norges Miljøvernforbund har politianmeldt Wergeland-Halsvik AS for gjentatte og grove br...
Les mer...
Oppdrettsindustriens giftige avtalebrudd med Miljøvernforbundet

Lusesituasjonen har kommet helt ut av kontroll, og lusen har blitt både resistent og multiresistent. Der industrien burde slaktet ned infiserte l...
Les mer...
Barn må slippe oppdrettsfisk

Oppdrettslaksen inneholder mye mer mijløgifter enn villaksen, og Vitenskapskomitéen for mattrygghet har frarådet mennesker å spise...
Les mer...
Ikke la deg lure av Bellona!

Oppdrettsindustrien har lang tradisjon for å arbeide for handlingslammelse av motstandere, og Salmon Aquaculture Dialogue (SAD) som ble arrangert...
Les mer...
Miljøseier: tankanlegg ved boligstrøk stenges.

Norske Shell/Nynæs har besluttet å stenge og demonterebutimen-tankanlegget som ligger kloss opptil et boligstrøk i Larvik. Iet brev til...
Les mer...
Statsadvokaten anker frifinnelsen av Oslo Havn

Statsadvokaten anker dommen i giftdumpingsskandalen iOslofjorden, hvor flere av de mistenkte ble frikjent. - At statsadvokaten nå har fulgt M
Les mer...
NoreqFender AS


Les mer...
Elektronikkbransjen tar "grønne" grep

De siste årene har mangeav verdens ledende produsenter av datamaskiner, mobiltelefoner,fjernsynsapparater og spillkonsoller gjort forbedringe
Les mer...
Fakta om om de omstridte lusemidlene med flubenzuroner

Norske fiskeoppdrettere tar i bruk lusemidler med degiftige virkestoffene teflubenzuron og diflubenzuron i kampen motlakselus. Midlene er omstridt gru...
Les mer...
Endelig dom i giftdumpingsskandalen i Oslofjorden

Norges Geotekniske Institutt og Secora er i Oslo tingrett dømt for ulovlig dumping av giftige masser ved Malmøykalven i Oslofjorden.- Det e...
Les mer...
Endelig vedtak om utbyggingsstopp på Klovholt skole

I Skien har en lang kamp for å formidle informasjon om mulig helseskader og sykdom hos barn og voksne som oppholder seg over lang tid i nærh...
Les mer...
Statoil bøtlagt med 25 millioner kroner

 Statoil er nylig blitt ila gt en bot på 25 millioner kroner som følge av en anmeldelse av Norges Miljøvernforbund etter et utslip...
Les mer...
Anmeldte Bergen Kommune for dumping av kloakkslam

Norges Miljøvernforbund (NMF) anmeldte 18.06.2009 Bergen Kommune for dumping av kloakkslam i samme område som Bergen kommune ...
Les mer...


Kurt Oddekalv er en ekte miljøkriger som i likhet med laksen har svømt motstrøms hele livet. I 27 år har jegeren, fiskeren og fang...
Les mer...
Miljødronningen

Katamaranen M/S Miljødronningen er både et miljøvennlig skip og et viktig våpen mot oppdrettsindustrien. Skipet har en fjernstyrt ...
Les mer...
Rømming

Den norske oppdrettsindustrien baserer seg på åpne merder og sliter med hyppige rømminger. Så langt i 2009 har det vært 22 ra...
Les mer...
Giftig avlusing

Altfor store og for dype merder fremdrevet av en grådig næring har begrenset mulighetene for avlusingsmidler, og med ensidig bruk av middele...
Les mer...
Biologisk mangfold svekkes av klimaendringer

Klimaendringene er på vei, og det er ikke til å unngå at naturen vil påvirkes dramatisk. Flere økosystemer vil settes ut av b...
Les mer...
Avtalen brutt

Norges Miljøvernforbund inngikk i 1999 en avtale med statens legemiddelkontroll, Fiskeridepartementet, Norske Fiskeoppdretteres Forening om at br...
Les mer...
Krav om gjennomgang etter øket radioaktivitet

Normal021falsefalsefalseNO-BOKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Vanlig tabell";mso-sty...
Les mer...
Er WWF korrupt? Samarbeider med skitten oppdrettsnæring

Salmon Aquaculture Dialogue (SAD) møtes denne uken på Hotell Norge i Bergen for å presentere utkast til kriterier for ”bærek...
Les mer...
Trådløse bysoner brer om seg - strålingsmengden dysses ned

Strålevernet beroliger. Befolkningen bestråles. Da man for noen år siden besluttet å gjøre hele Trondheim by til en tråd...
Les mer...
Miljøskurker for retten!

Den 2. november startet en av de to rettsakene i  norgeshistoriens største miljørettsskandaler - begge som følge av anmeldelser fr...
Les mer...
Rederiet M/S Miljødronningen

Til info: Siden er under rekonstruksjon, så du kan oppleve at noen av lenkene ikke fungerer som de skal eller at det mangler tekst. Dette er midl...
Les mer...
Kort spesifikasjon av M/S Miljødronningen

Hoveddimensjoner: Normal0015383070Norges Miljøvernforbund256377011.1282000Totallengde        &nb
Les mer...


Forskningsskipet M/S Miljødronningen er en effektiv og spennende læringsarena.  - Teknisk utstyr for navigasjon og drift  av skipe...
Les mer...
Tekniske data M/S Miljødronningen

M/S Miljødronningen er en katamaran type Cat 35 på 35 m. Den er bygget med isforsterket skrog, med helikopterdekk og en konferanseavdeling f...
Les mer...
Miljødronningens funksjonsområder

- skoleskip/opplæringsfartøy - forskningsfartøy - havforskning- klimaforskning - undervanns-/dykkearbeid - vraksøking - rednin
Les mer...
Miljødronningens Venner

v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}Normal001321...
Les mer...
Fredning av ærfugl

Miljøvernforbundet har vunnet frem med kravet om lokal fredning av ærfugl. Som et resultat av oljesølet utenfor Telemarkskysten etter at lasteskipet F...
Les mer...
Politianmeldelse av SinkaBerg Hansen AS for rømt oppdrettslaks

Norges Miljøvernforbund har politianmeldt SinkaBerg Hansen AS for brudd på Forurensningsloven og Akvakulturloven. Med 5000 til 10.000 rapporterte op...
Les mer...
Symantec Norway AS


Les mer...
Skipslistene


Les mer...
ASKO


Les mer...
ASKO

   ASKO leverer dagligvarer til Miljøhotellet Seletun og M/S Miljødronningen.Som et hvilket som helst annet hotell og skip h...
Les mer...
DEWALT

DEWALT leverer maskinvare til Norges Miljøvernforbund.DEWALT har levert en rekke forskjellige robuste maskinvarer til Miljøvernforbundets pr...
Les mer...
DEWALT


Les mer...
Bosch

Bosch leverer maskinvarer til Norges Miljøvernforbund.Bosch har levert elektrisk maskinvare til Miljøvernforbundets prosjekter innen bygging...
Les mer...
Bosch


Les mer...
Kranringen

Kranringen er og har vært leverandør av løfteoppdrag til Miljøhotellet Seletun. Kranringen er kanskje en av de beste og sikre...
Les mer...
Klima- og Miljøbedrift®

Vi har utviklet et konsept Klima- og Miljøbedrift® som vi tilbyr næringslivet. Dette er et miljøledelsessystem. Med dette opplegge...
Les mer...
Vestpak AS


Les mer...
Fyllingen Maskin

Fyllingen Maskin AS holder veien til Seletun i stand.Adkomsten inn til Seletun er via en grusvei som ligger langs deler av Os-vassdraget. Veien h...
Les mer...
Fra det lille kulturhus til ”Miljøhuset Tromsø”

"Det lille kulturhus" Tromsø kommer til å bli det store miljøhuset nå som Norges Miljøvernforbund (NMF) har overtatt bygget. ...
Les mer...
Cramo


Les mer...
Lekang Maskin AS


Les mer...
Nothuset AS


Les mer...
Sverre Eidsvik


Les mer...
COOP obs! Bygg


Les mer...
FOMA


Les mer...
FOMA

Foma leverer høytrykksvaskemaskiner til Miljøsenteret Seletun. Til vask og vedlikehold har Seletun valgt Foma som leverandør.Firma...
Les mer...
VITEK

VITEK tømmer slamavskilleren til gråvannrenseanlegget på Miljøsenteret Seletun. Seletun har et dobbelt avløpssystem hvor...
Les mer...
Granberg Garveri

Granberg Garveri garver hjorteskinnene som brukes ute på Miljøsenteret Seletun. På benkene ute, rundt grillen og på tribunen ...
Les mer...
Aura


Les mer...
Exide Sønnak


Les mer...
M/S Miljødronningen


Les mer...
Nærmiljøgrupper

 (gamle grupper) Noen av våre nærmiljødrupper:Miljøvernforbundet Nordhordland Miljøvernforbundet Oslo/AkershusM
Les mer...
Electrolux


Les mer...
Bergen Group


Les mer...
Nordialog


Les mer...
SilentGliss


Les mer...
Kjernekraft - ingen løsning på klimautfordringen

Foto: Viktor JægerEn samlet Norsk miljøbevegelse la sommeren 2007 fram en felles uttalelse mot atomkraft i Norge. Underskriverne a...
Les mer...
Ditech Scandinavia AS


Les mer...
Thorsen Kontormaskiner AS


Les mer...
Bilder av Norges største ombruksbygg


Les mer...
Bilder av Norges største ombruksbygg


Les mer...
Bilder av Norges største ombruksbygg


Les mer...
Scana Mar-El AS


Les mer...
SV er ikke noe miljøparti

Miljøvernforbundet aksjonerer i dag på SV´s Landsmøte på Gardermoen.Jan-Hugo Holten konstaterer at SV har sviktet totalt som ...
Les mer...
Høringsuttalelse forvaltningsplan for rovvilt i region 8

Norges Miljøvernforbund (NMF) vil med dette komme med uttalelse til forvaltningsplanfor rovvilt i region 8.Undertegnede Regionsleder har vær...
Les mer...
Bergen Hydraulic


Les mer...
Sperry Marine


Les mer...
U-864 høring

Skandaløse myndigheter vil ikke fjerne ubåtvrak og kvikksølv ved Fedje. Tirsdag 6. mars er det høring i Stortinget om U-864, som K...
Les mer...
Håg


Les mer...
Georg Eknes Industrier AS


Les mer...
Tvilsom CO2-rensing

CO2-rensing gir tvilsomt noe reduksjon i CO2-utslipp. Erfaringer fra USA tilsier nemlig en ekstra oljeutvinning på mellom 7 og 15% av de opprinne...
Les mer...
Skage Maskiner AS

Skage Maskiner AS var Miljøsenteret Seletun sin leverandør på ulike typer småmaskiner. Skage Maskiner AS har vært Seletu...
Les mer...
Protector Skilt AS


Les mer...
Boken Ridderne i Ludeboden

Ridderne i Ludeboden i nettbutikken nåHistorien om Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv og hans riddere.Forfattere: Kjartan Rødlandog Kurt Willy Odd...
Les mer...
Seatrans


Les mer...
Wilson ASA


Les mer...
Jebsens


Les mer...
Viken Shipping AS


Les mer...
Knutsen OAS


Les mer...
Grieg Foundation


Les mer...
Boklansering fra Miljøvernforbundet: Ridderne i Ludeboden

Miljøforlaget gir ut boken om Miljøvernforbundets historie fra 1993 fram til i dag. Kjartan Rødland og Kurt Oddekalv Boken om Miljøvernforbundet ble l...
Les mer...
GC Rieber


Les mer...
KR-gruppen


Les mer...
AkzoNobel


Les mer...
Vestlandske Heiltremøbler

Vestlandske Heiltremøbler har levert heiltrebordene til Miljøsenteret Seletun.  Hva er vel mer miljøvennlig innenfor møbelsek...
Les mer...
NorSap AS


Les mer...
SOHome


Les mer...
Canon

Canon Norge i Bergen leverer multimediamaskin (kopi, telefaks, skanner og skriver) til M/S Miljødronningen og Miljøsenteret Seletun. Ca...
Les mer...
Canon


Les mer...
Norac AS


Les mer...
Gråvannrenseanlegg

Seletun renser gråvannet sitt selv. Gråvann er det vannet som kommer fra kjøkken, servanter og dusjer. Gråvann og sortvann (kloakk...
Les mer...
Jets vakuumtoalett-system

Seletun er et visningssenter for miljø og energiteknikk. Vakuumtoaletter føyer seg her inn som et fornuftig valg. Seletun er ikke tilknyttet...
Les mer...
Eikner Naturstein AS

Eikner Naturstein AS har levert heller, benker og bordplater til Miljøsenteret Seletun. Eikner Naturstein AS har levert heller, benker og bo...
Les mer...
Håg kontor- og konferansestoler

Kontor-, møte- og konferansestolene på Seletun er levert av HÅG. HÅG utvikler produkter som bidrar til å redusere det totale ...
Les mer...
Vindmølleproblemer

Saltvann og lynnedslag kan ødelegge offshore-vindkraftanlegg på få år. Her er et innlegg fra Odd W. Andersen
Les mer...
PCB finnes blandt annet i....


Les mer...
Tinnorganiske stoffer

Tinnorganiske forbindelser er en gruppe tungt nedbrytbare, meget giftige stoffer som også lagres i kroppen.  Kan føre til ubalanse i ho...
Les mer...
PVC

PVC er en forkortelse for polyvinylklorid, til daglig kalles PVC ofte for vinyl.  Omtrent halvparten av all plastforbuk innen bygg og anlegg er P...
Les mer...
Hva er PCB?

Hva er PCB? PCB er et industrikjemikalie som ble utviklet på 20-tallet. På grunn av sine enestående egenskaper ble det brukt i en rekke...
Les mer...


NORGES MILJØVERNFORBUND TIL AKSJON MOT DEN NORSKE KIRKEDen norske kirke har sviktet miljøsaken i det århundre vi forlot. Dette må kirken bøte på ved a...
Les mer...
Hva er PCB?

PCB Hva er PCB? PCB er et industrikjemikalie som ble utviklet på 20-tallet. På grunn av sine enestående egenskaper ble det brukt i en rekke produkter ...
Les mer...
Veibeskrivelse Seletun

Se under for veibeskrivelse fra E39 fram til Seletun. Tilbake til kart
Les mer...
Sjøboden som ikke lot seg drukne

Kurt Oddekalv gjorde alle odds grundig til skamme. Nå kan han slå opp døren for de første leietakerne i Ludeboden. Noe uforklarlig...
Les mer...
Sjøboden som ikke lot seg drukne


Les mer...
Miljøvern aksjoner i Norges Miljøvernforbund


Les mer...
Bilder Kurt W. Oddekalv


Les mer...
Bilder Kurt W. Oddekalv


Les mer...
Kampanje Miljøgifter og avfall

MiljøgifterBetydelige mengder miljøgifter har gjennom de siste 100 år blitt tilført naturen. Tilførselen til naturen har bl.a skjedd gjennom direkte u...
Les mer...
Kampanje Levende Hav -Radioaktivt avfall


Les mer...
Kampanje Levende Hav - Oppdrett


Les mer...
Kampanje Levende Hav - Oljetransport


Les mer...
Kampanje Levende Hav - Fremmede Arter

En av de største truslene mot biologisk mangfold i dag er introduksjon og spredning av fremmede arter. Ballastvann fra skip er i dag den sprednin...
Les mer...
Krever 2 millioner i bot til Hydro i Porsgrunn

NORSK HYDRO PORSGRUNN OG DIOKSINERI et brev til SFT av i går understreker Norges Miljøvernforbund(NMF) det viktige i at SFT sørger for at bedriften Hy...
Les mer...
Sarpsborg kommune skifter ut 13.700 PCB-lys.

Miljøvernforbundets langvarige innsats overfor byggebransjen når det gjelder avfall, og særlig farlig avfall, begynner å gi resultater: Som en oppfølg...
Les mer...
Slurver med farlig avfall

Maskinentreprenørene i Tromsø slurver med farlig avfall. Dette avdekkes i en rapport fra Norges Miljøvernforbund Region Nord-Norge. Kon...
Les mer...
Søppelskip i retur fra Sverige

Søppel - skip måtte returnere fra Sverige etter Greenpeace - aksjon.
Les mer...
SV vil ha lånepott for PCB-utskiftning

2004-02-10 14:36:00 SVs Hallgeir Langeland foreslår en statlig rentefri låneordning på 300 millioner kroner for utskiftning av PCB-armaturer.;Hensikt...
Les mer...
Giftsprøyting av containere:

Utrygt arbeidsmiljø på kaia, fare for gift i matvarer.Nederlandske miljømyndigheter har avdekket av hver femte container i Rotterdam inneholder alt fo...
Les mer...
Giftig ris over hele verden?

Rismarkene i India, Kina, Vietnam, Thailand og Bangladesh finnes på steder hvor det er mye arsenholdige forbindelser i grunnen, og dette fører til at ...
Les mer...
Miljøvernsaksjoner i Norges Miljøvernforbund


Les mer...
Bryllup i nasjonalromantiske omgivelser


Les mer...
Kurs og konferanser


Les mer...
Team Building


Les mer...
Om Seletun

Seletunvar opprinnelig et småbruk som på 1920-tallet ble skilt ut fra Engeviken gård.Den delen av hovedhuset som i dag huser kontor og ...
Les mer...
Miljøhotellet Seletun kurs- og konferansesenter

0false2118 pkt18 pkt00falsefalsefalse/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Vanlig tabell";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-c...
Les mer...
Søker...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :