Søkeresultat:
Norges Miljøvernforbund anmelder Wilsgård Fiskeoppdrett A/S

 Norges Miljøvernforbund anmelder Wilsgård Fiskeoppdrett A/S, Nor Seafood og Troms Fylkeskommune  for rømmingen av oppgitte 3...
Les mer...
Rømning fra Marine Harvest oppdrettsanlegg

Norges Miljøvernforbund anmelder Marine Harvest for rømmingen av 54 000 oppdrettslaks fra deres lokalitet 31357 Geitryggen i Næ
Les mer...
GMO-tillatelser bidrar til avskogning av Amazonas

 Innen 2017 har EU (Den europeiske union) autorisert rundt 63 GMO-linjer til mat og fôr. Disse stammer fra fem forskjellige GMO-giganter: BA...
Les mer...
GMOprodusentene vil gå inn i omega-3 markedet

 GMOprodusentene av omega-3 oljeraps, soya og camelina ser tre store muligheter: fiskefôr, mat, og helsekosttilskudd. Deres fortrinn er at o...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund går sterkt imot Grieg Seafood søknad om ny oppdrettslokalitet i Vannfjorden, Nordkapp Kommune.

 Oppdrettsanlegg pøser Miljøgifter ut i sjøen. Utslippstall for alle anlegg i  2015 : 1100 tonn kobberimpregnering ...
Les mer...
Fem miljøsaker: Norske partier sammenlignet med Miljøvernforbundet

NMF har gått igjennom partiprogrammene til 13 norske partier og sammenlignet med fem miljøsaker Miljøvernforbundet jobber med: Marin fo...
Les mer...
Marine Harvest har blitt ilagt bot på kr 530 tusen kroner etter at Miljøvernforbundet anmeldte rømningen fra lokaliteten 10318 Gulestø i Bremanger kommune 30 april 2015.

En uke etter rømningen var så lite som 891 av minst 30 tusen laks fisket opp igjen. Miljøvernforbundet har lagt merke til at Marine Har...
Les mer...
Miljømagasinet TV 78 2016 NIFES reduserer gift i laks for matforskning

  NIFES har brukt spesialpreparert oppdrettslaks til sitt kostholdsforsøk for barneskoler og barnehager, der de har blitt foret med opp...
Les mer...
Miljømagasinet TV 73 2016 Salmar Nord AS oppdrettsanlegg forurenser enormt i Lebesby

 Salmar Nord AS sitt oppdrettsanlegg 15516 Mårøyfjord har store mengder slam som forpester havbunnen, dette anlegget er nå brakkla...
Les mer...
Miljømagasinet TV 30 2016 Marine Harvest utvikler lukkede oppdrettsanlegg

 Marine Harvest i samarbeid med teknologiselskapet Hauge Aqua er i ferd med å utvikle et tett oppdrettsanlegg for bruk i sjø. Selskapet...
Les mer...
Miljømagasinet TV 70 2016 - Torsken som forsvant fra Torsken

 Den engang rike torskekommunen Torsken er i dag dominert av lakseoppdrett. Torsken har forsvunnet fra Gryllefjord og Torskefjorden på grunn...
Les mer...
Miljømagasinet TV 69 2016 - Lukkede oppdrettsanlegg er framtida for norsk fiskeoppdrett

Norges Miljøvernforbund er positive til utviklingen av lukkede oppdrettsanlegg.De har ikke problemer med rømming, lakselus, medisinbruk elle...
Les mer...
Fylkesmannen sier nei til oppdrett ved Spildra

Fylkesmannensier nei til oppdrett ved Spildra!Miljøvernforbundet er svært fornøyd med at Fylkesmannen i Troms har sagt nei til oppdrett...
Les mer...
Miljømagasinet TV 54 2016 - Dødelig gass under oppdrettsanlegg

Ta dere tid til å se denne!Lokaliteten har lagt brakk i 2-3 år.NORD SENJA LAKS og deres ansatte har tjent gode penger på felleskapets b...
Les mer...
Miljømagasinet TV 47 2016 - Lerøy Aurora AS produserer giftig gass under oppdrettsanlegg utenfor Karlsøy

 MS Miljødronningen undersøkte Lerøy Aurora AS sitt anlegg 27476 Solheim utenfor Karlsøy i Troms. Ved hjelp av ROV og prø...
Les mer...
Miljømagasinet TV 46 2016 - Havarert oppdrettsanlegg truer skipstrafikk og fiske i Torskefjorden

 Miljøvernforbundet fikk tips på et havarert oppdrettsanlegg i Torskefjorden. MS Miljødronningen fant anlegget ved hjelp av sonar ...
Les mer...
Pressekonferanse: Miljøvernforbundet viser film fra Miljødronningens tokt langs kysten med Fiskeriminister Per Sandberg tilstede.

 Norges Miljøvernforbund (NMF) inviterer til pressekonferanse på MS Miljødronningen som ligger ved kai i Trollvika, ca. 10 min. ...
Les mer...
Miljømagasinet TV 45 2016 Salmar Nord forurenser stygt i Storvika, Dyrøy kommune

Your browser does not support HTML5 video.M/S Miljødronningen avslører ekstrem forurensing på oppdrettsanlegg Storvika Vest i Dyrø...
Les mer...
Miljømagasinet TV 44 2016 Nordlaks med abnorm forurensing i Harstad.

Your browser does not support HTML5 video.Nordlaks sitt oppdrettsanlegg 11381 Dypingen har et abnormt utslipp av fiskeskit og forrester. MS Miljø...
Les mer...
Miljømagasinet TV 40 2016 Cermaq oppdrettsanlegg forurenser kraftig i Steigen

Your browser does not support HTML5 video.MS Miljødronningen reiser videre nordover for a gjøre raid på oppdrettsanlegg. Cermaq sitt a...
Les mer...
Miljømagasinet TV 39 2016 Edelfarm AS forurenser enormt i Skjerstadfjorden

Your browser does not support HTML5 video.Edelfarm har fått WWF sin ASC-sertifisering på oppdrettsanlegget 15455 Daumannsvika.Dette anlegget...
Les mer...
"Storaksjon mot oppdrett" & "Oppdretterne må gi innsyn i kjemikaliebruk"

 Til høyre finner dere to artikler fra FiskeribladetFiskaren som ble utgitt onsdag 22.juni og fredag 24.juni 2016. (Eller tykk her for å...
Les mer...
Fylkesleder Børge Torbergsen i NMF-Nordland har nok en gang vunnet over miljøverstingen Salten Aqua AS i Miljøklagenemnda.

 Salten Aqua AS er ett oppdrettsselskap som forsøker å hemmeligholde miljøkonsekvensene som selskapet påfører omkringlig...
Les mer...
Kampen mot oppdrettsnæringa fortsetter i Karlsøy!

Your browser does not support HTML5 video. Tiltross for sterke protester fra både lokale kystfiskere og Miljøvernforbundet har Karl
Les mer...
Debatt om oppdrettsindustrien på NRK 1 • 26.05.2016

 Fokus for debatten var problemene som oppstår når oppdrettsindustrien stadig vekk «okkuperer» nye områder langs vå...
Les mer...
Miljømagasinet TV 22 2016 Fjord Drift forurenser Sørfjorden

Your browser does not support HTML5 video.Miljøadmiral Kurt Oddekalv på tokt med MS Miljødronningen fant store mengder slam fra Fjord D...
Les mer...
Miljømagasinet TV 21 2016 Lerøy Seafood forurenser Sørfjorden

Your browser does not support HTML5 video.Miljøvernforbundet forlanger at oppdrettsanlegget til Lerøy Vest (Lokalitet 11677) i Sørfjord...
Les mer...
La norske jegere beholde sitt gode etiske rykte

 La norske jegere beholde sitt gode etiske rykte, og beskytt Norsk natur mot uønsket genetisk påvirkning fra oppdrettsender. Norge...
Les mer...
Miljømagasinet TV nr.7 2016 Miljøvernforbundet politianmelder Marine Harvest for alvorlig forurensing

Your browser does not support HTML5 video. Under et tokt med MS Miljødronningen 13. februar 2016 ved Marine Harvest sitt anlegg 15403 ved Ol...
Les mer...
Miljømagasinet nr.6 2016 Marine Harvest utvikler tette oppdrettsanlegg

Your browser does not support HTML5 video.Marine Harvest i samarbeid med teknologiselskapet Hauge Aqua er i ferd med å utvikle et tett oppdrettsa...
Les mer...
Miljømagasinet nr.4 2016 NIFES og Havforskningsinstituttet feilinformerer om hummerdøden i Øygarden

Your browser does not support HTML5 video.Havforskningsinstituttet og NIFES har analysert de døde hummerene i Øygarden fra november 2015
Les mer...
Husk møte i kveld kl. 19!

 Last ned pressemeldin
Les mer...
Møte om norsk fiskeoppdrett i Canada

 Last ned pressemeldin
Les mer...
Rapporter

Velkommen til Norges Miljøvernforbund sin rapportbase NMF publikasjoner til nedlasting.For å lese rapportene trenger du en PDF leser, h...
Les mer...
Fillet oh Fish - Fransk dokumentarfilm om oppdrett


Les mer...
Oppdrettslaksen lider!

Hva skjer med den nordatlantiske villaksbestanden, en bestand som bringer fram erindringer om storfisken som forserer høye fossestryk langs hele ...
Les mer...
Erko Seafood anmeldt for forgiftning av Breviksundet.

Miljøvernforbundet anmelder Erko Seafood for forgiftning av området nord for Herdlevær og Breiviksundet med akutt skalldyrdød som ...
Les mer...
Miljømagasinet TV Nr.3 2015 Hummerdøden

Your browser does not support HTML5 video.
Les mer...
Miljømagasinet TV Nr.2 2015 Rekedøden Forurensing E39

Your browser does not support HTML5 video. Se video på YouTube her
Les mer...
Miljøvernforbundet gratulerer det nye kommunestyret i Narvik

Narvik kommune går imot nye åpne oppdrettsanlegg i sjøen. Dermed har Miljøvernforbundet fått gjennomslag for vårt ma
Les mer...
Miljøvernforbundet anmelder livsfarlig rømming!

Norges Miljøvernforbund (NMF) politianmelder en ikke meldt rømming i området ØrstaVolda på Sunnmøre etter at større...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund klager på Lerøy Seafoods markedsføring av oppdrettslaks.

Norges Miljøvernforbund (NMF) mener dette er villedende markedsføring, fordi all oppdrettslaks er antibiotikafri, og markedsføres blant...
Les mer...
Miljøvernforbundet aksjonerer: Stopp salg av syk/smittet laks!

Norske bønder må forholde seg til et strengt regelverk med krav omslakting og destruksjon av besetninger med farlige sykdommer – dette...
Les mer...
Omsider brukes det forskningsmidler på selve problemet istedet for symptomene

 Forskningen på delvis lukkede og lukkede anlegg skal skje i et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), med navnet CtrlAQUA.I sto...
Les mer...
Nye beviser for fiskeoppdrettsnæringens utryddelse av marint liv i norske fjorder

 Miljødirektoratet har publisert en undersøkelse av spredningen fra nervegiftene azametiphos og cypermethrin som er blant avlusingsmidl...
Les mer...
Miljøvernforbundet er lettet over at fylkesmannen her har vært sitt ansvar bevisst.

 Fylkesmannen har kommet med en sterk fraråding om å gjøre om lokaliteten Floteneset i Vadheim fra oppdrett av torsk til oppdrett ...
Les mer...
Enda mer lidende oppdrettsfisk blir slaktet pga sykdom

 Bolaks, - selskapet som fiskeridirektør Liv Holmefjord har aksjer i må slakte ned all fisken i et anlegg pga smitte av Infeksiøs ...
Les mer...


 I dag har vi arrangert sympatiaksjon for protesten mot oppdrettsnæringen utenfor Stortinget. Med utstrakt banner stod vi på Bryggen i ...
Les mer...
Stor markering mot fiskeoppdrettsnæringen 27. mai

 Den 27.mai braker det løs utenfor Stortinget. Da samles både villaksentusiaster, fjordfiskere, miljøforkjempere, oppdrettsmotstan...
Les mer...
Rekordvekst i lukket merd

 Miljøvernforbundet gratulerte Akva Design AS med den velfortjente tildelingen av Fiskeridirektoratets miljøpris i 2013. De har nå...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever at det IKKE tillates fiskeoppdrett i verneområder!

 Miljøvernforbundet er sjokkert over å se at fylkesmannen i Hordaland har foreslått å tillate dagens form for fiskeoppdrett i...
Les mer...
Miljøvernforbundet demonstrerte mot regjerings skandaløse miljøpolitikk

 Miljøvernforbundet demonstrerte på Høyres landsmøtedagåpning idag. Se på bilder fra demonstrasjonen og omtale fra ...
Les mer...
Dokumentarfilm om miljøproblemene med fiskeoppdrett

 Her er den franske dokumentaren med dansk tekst, som den norske oppdrettsindustrien klarte å stoppe fra å bli vist på TV i Sverig...
Les mer...
Ny rekord i farlige giftutslipp fra fiskeoppdretterne

 Fiskeoppdretterne har også i 2014 fortsatt den raskt voksende bruken av farlige avlusingskjemikalier. Bruken av flubenzuroner som er de far...
Les mer...
Våre myndigheter vil nå tillate svært giftige kjemikalieutslipp "kun" der de anser det som forsvarlig

 I fiskeoppdrettsnæringen har vi dessverre hatt nærmest lovløse tilstander over mange år. Våre fornybare fiskeriressurse...
Les mer...
Miljødirektoratet tillater massiv økning i forurensning

 Miljødirektoratet har avvist Miljøvernforbundets klage på fylkesmannens tillatelse etter forurensningsloven til Kobbevik og Furuh...
Les mer...
Oppdretterne fortsetter å servere løgner om rømningene

 Oppdretterne fortsetter å servere løgner om rømningeneNå påstås det at ingen av 200 000 fisk har rømt til tro...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har politianmeldt 6 rømninger av oppdrettslaks iløpet av årets første 3 uker.

 De fleste av dem etter stormen Nina. Reglementet er krystallklart på at anleggene skal tåle vind av denne størrelsen. En av r...
Les mer...
Fiskeridirektoratet fraråder folk å spise den rømte oppdrettsfisken

 Fiskeridirektoratet fraråder med veldig god grunn folk å spise oppdrettsfisken som har rømt i Osterfjorden og Hardangerfjorden i ...
Les mer...
Kan grunnloven gi oss beskyttelse mot fiskeoppdrettsnæringens miljøvandalisme?

 Grunnlovens paragraf 110 c har vært grunnfjellet i naturforvaltningen. Nå er dette en del av paragraf 112 Der står det at «E...
Les mer...
Fremdeles store mørketall om rømt oppdrettslaks

 Innslaget av rømt oppdrettslaks i norske elver høsten 2013 var i gjennomsnitt 18 prosent i 33 elver undersøkt av Norsk institutt ...
Les mer...
Miljøvernforbundet har aldri latt oss true av noen og mener alle fortjener å se den versjonen av «Lars og Lars» som programskaperne mente var riktig.

 Fiskeprogrammene til Lars Lenth og Lars Nilssen har lenge vært veldig populære programmer på blant annet VGTV. Episoden av «...
Les mer...
Miljøvernforbundet Nordland tvinger Salten Aqua til å utgi miljøinformasjon

 Miljøvernforbundet Nordland ved fylkesleder Børge Torbergsen fikk medhold i krav om at Salten Aqua må utlevere etterlyst milj...
Les mer...
Nye tette fiskeoppdrettsanlegg i betong testes ut

 «Bygg uten grenser» jobber med å lage betongmerder  gjennom det nystartede selskapet, «Fishfarming Innovation»Fish...
Les mer...
Omsider tar myndighetene tak i kobberforurensningen fra fiskeoppdretterne

 Fiskeoppdretterne slapp ut hele 1061 tonn med kobberholdig impregnering til havet i 2013. Denne næringen står bak ¾ deler av kobb...
Les mer...
Miljøvernforbundet setter pris på at regjeringen tar fatt på dyreplageriet på Finnmarksvidda

 Den sittende regjering har fått mye kritikk av oss i Miljøvernforbundet med hensyn på fiskeoppdrett, landbrukspolitikk, samferdse...
Les mer...
Forskere kommer slentrende etter Miljøvernforbundet med løsningsforslag

 Miljøvernforbundet har i åresvis sett at det går ikke ann å drive fiskeoppdrett overalt langs norskekysten med åpne net...
Les mer...
Miljøvernforbundet har bedt Mattilsynet om å pålegge tvangsnedslaktning

 Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at all oppdrettsfisk på Wilsgård Fiskeoppdrett AS sin lokalitet 11353 Finnstein i Lenvik kom...
Les mer...
Miljøvernforbundet politianmelder Firda Sjøfarmer AS nok en gang

 Miljøvernforbundet politianmeldte 23. oktober Firda Sjøfarmer AS for utslipp av mange tusen oppdrettslaks fra minst en merd på an...
Les mer...
Pressemelding: Selfangsten må bestå !

 Miljøvernforbundet (NMF) krever at statens tilskudd til næringen videreføres. NMF kan ikke akseptere at Regjeringen kutter hele s...
Les mer...
Vossolaksprosjektet bidrar til å utrydde Vaksdalslaksen.

 Med enorme mengder lakselus fra de mange oppdrettsanleggene fra elveutløpet og ut til havet var Vossolaksen iferd med å dø ut. De...
Les mer...
Miljøvernforbundet fraråder folk å spise den rømte oppdrettslaksen fra Firda Sjøfarmer

 Fisken som er på 4-5 kg rømte kort tid etter avlusing. Miljøvernforbundet kjenner i skrivende stund ikke til hvilke midler som ha...
Les mer...
Fiskeoppdretterne utrydder sjøørretten

 Sjøørretten er i ferd med å utryddes. For sjøørretten som oppholder seg mye lenger inne i fjordene enn laksen er det um...
Les mer...
Folkemøte mot oppdrettsnæringen

 I kveld i Kjøllefjord samlet Miljøvernforbundet Nordkyn sitt nærmiljø for å holde folkemøte mot oppdrett, med milj...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever store endringer på foreslått reglement for biomasse til fiskeoppdrett

 Høringsutkastet på "forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure" har...
Les mer...
Støtte fra fylkesmannen om i dispensasjonssak

 Fylkesmannen i Troms støtter Miljøvernforbundet i å fraråde at Balsfjord kommune gir miljøverstingen Wilsgård fisk...
Les mer...
Fylkesutvalget i Finnmark sier nei til mere oppdrett i fylket.

 Miljøvernforbundet er svært fornøyd med at Fylkesutvalget i Finnmark valgte å si nei til økt produksjon av oppdrettslak...
Les mer...
Kjemikaliekrig uten håp om seier

 Det er krystallklart at fiskeoppdretterne som selv rapporterer om egne lusepåslag underrapporterer for å unngå nedslaktning. Men ...
Les mer...
Pålegg om Tvangsutslakting av luseinfisert oppdrettslaks i Bellona anlegg

 I slutten av august vedtok Mattilsynet pålegg om utslakting av drøyt 300.000 laks for Lerøy Vest ved lokaliteten Rongøy
Les mer...
Politianmeldelse av Bindalslaks for grov dyremishandling

 Miljøvernforbundet politianmeldte det heleide datterselskapet til Sinkaberg-Hansen AS; Bindalslaks AS for grov dyremishandling for 3. septe...
Les mer...
Rekemassakre av fiskeoppdrettsnæringen

 Miljøvernforbundet advarte i vår faktarapport i 2010 om at fiskeoppdrettsnæringen med avlusingsmidler utrydder skalldyrene langs ...
Les mer...
50 millioner kr på mislykket rotenonblandingsforgiftning av Ranavassdraget.

 For 10 år siden ble det brukt omtrent 50 millioner kr på rotenonblandingsforgiftning av Ranaelven. Da som nå var Miljøvernfo...
Les mer...
Anmeldese av Sjøtroll Havbruk og Eide Fjordbruk for grov miljøkriminalitet

 Miljøvernforbundet har levert inn politianmeldelser av Sjøtroll Havbruk og Eide Fjordbruk etter rømninger av oppdrettslaks. Vi ha...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever HCB-forurenset oppdrettslaks merket.

 Forrige uke ble det avslørt at store mengder oppdrettslaks er blitt foret med HCB-forurenset fôr. Dette har igjen ført til at opp...
Les mer...
Pressemelding

 Miljøvernforbundet arbeider for tiden med en høringsuttalelse til kystsoneplanen for Storfjord, Lyngen og Kåfjord. En umiddelbar ...
Les mer...
Norsk oppdrettslaks er enda giftigere enn antatt.

 100 000 tonn fiskefôr til norsk oppdrettslaks som hadde ulovlig høyt innhold av kreftfremkallende stoff har blitt brukt som fôr t...
Les mer...
BALSFJORD: Norges Miljøvernforbund krever en helhetlig ferdig godkjent plan før oppdrettsnæringa tar seg til rette i Balsfjord.

 – Kystsoneplanen for Balsfjord er ikke engang sendt ut på høring, påpekte regionleder Ørjan Holm i intervju til Nye Tr...
Les mer...
Nok en gang har norsk oppdrettsfisk blitt solgt som villfisk

 For få år siden avslørte Miljvøvernforbundet at oppdrettstorsk ble solgt som skrei. Elendig smak, lukt og konsistens gjorde ...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever avslag på miljøskadelig fiskeoppdrett i Gulen

 Norges Miljøvernforbund (NMF) krevde av fylkesmannen at Firda Sjøfarmer AS sin nye utslippstillatelse for ny lokalitet Hyseneset med t...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever fullstendig nedslaktning!

  Miljøvernforbundet sendte inn kravbrev til Mattilsynet etter at det ble rapportert om ILA infisering i oppdrettsanlegget Langøyhovden...
Les mer...
Miljø og dyreplagerversting syter og klager uten grunn

 Regjeringen har gått inn for å tillate at fiskeoppdretterne kan øke produksjonen med 5% under forutsetning av at voksne hunnlus p...
Les mer...
Miljøvernforbundet har krevd avslag på Koldalsfossen kraftverk i Fusa kommune i Hordaland

 Kraftverket vil være en ytterligere unødig ødeleggelse av landets vassdragsnatur. Da det fra før er gjort store inngrep i va...
Les mer...
Lakseelver må stenges for fiske

@import url(http://www.nmf.no/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);  Lakselus fra fiskeoppdrettsanlegg er ...
Les mer...
Miljøvernforbundet er ikke overrasket

 Resultatene fra forsøksprosjektet med tett, flytende anlegg som Aquafarm, Protek og Marine Harvest var bedre enn de forventet. Anlegget kom...
Les mer...
Formannskapet i Hareid kommune følger MIljøvernforbundets råd

 Miljøvernforbundet har jobbet aktivt mot Salmar sin søknad om miljøskadelig fiskeoppdrettsanlegg i Brandal. Formannskapet i kommu...
Les mer...
PRESSEMELDING: Etter 12 år begynner Miljøvernforbundet å få gjennomslag for vårt krav om rensing av fiskefôret

 Etter å ha aksjonert og argumentert i 12 år for tilsynelatende døve ører mot fiskefôrbransjens miljøgift innholden...
Les mer...
Høringsuttalelse for Tysfjord

 Norges Miljøvernforbund krever at all fremtidig oppdrett i Tysfjord kommune tvinges over til tette, flytende anlegg som sikrer 0-utslipp a...
Les mer...
Det begynner å demre i fiskeoppdrettsnæringen

 Det har vært et kynisk profittjag i fiskeoppdrettsnæringen hvor det ikke tas verken hensyn til dyrevelferd eller miljø. Men n...
Les mer...
Sunnhordland Tingrett har dømt miljøverstingen Sjøtroll til å betale 1,4 millioner kr i bot

 "Det er viktig at bøtenivået blir satt så høyt at det virker avskrekkende og får ned tallet på rømt oppdretts...
Les mer...
Sunnhordland Tingrett har dømt miljøverstingen Lerøy til å betale 1,4 millioner kr i bot

 "Det er viktig at bøtenivået blir satt så høyt at det virker avskrekkende og får ned tallet på rømt oppdretts...
Les mer...
Norsk reke og hummerfiske truet av fiskeoppdretternes flubenzuronbruk !

 Fiskeoppdretterene i Norge har mer enn fordoblet bruken av flubenzuroner fra 2012 til 2013. Teflubenzoron og Diflubenzuron akkumuleres i næ...
Les mer...
Miljøvernforbundet forventer at retten opprettholder eller øker boten til miljøverstingen Sjøtroll AS.

 Miljøvernforbundet politianmeldte Sjøtroll AS for rømning av minst 70 000 oppdrettslaks 11. oktober 2010. Sjøtroll har f...
Les mer...
Fredriksen tenker nytt

 Fredriksen ser nærmere på lakseoppdrett i skip, innleder artikkelen i Norsk Skipsfart, og fortsetter med en diskusjon om hvorfor oppdr...
Les mer...
Har du et lokalt miljøproblem du har lyst å løse?

Er det en lokal miljøsak du brenner for? Ønsker du å engasjere deg aktivt i miljøvern? Vi trenger flere som vil være me
Les mer...
PRESSEMELDING - SALGET AV NORSK OPPDRETTSLAKS NED MED OVER 20% I FRANKRIKE

 Salget av den norske miljøskadelig oppdrettslaks har gått ned med over 20 % i Frankrike. Dette som en følgeav at franske journali...
Les mer...
Høringsuttalelse planprogram kystplan Midt- og Sør-Troms

 Norges Miljøvernforbund (NMF) har gått igjennom forslag til planprogram for kystplan Midt - og Sør- Troms og har følgende ko...
Les mer...
Politianmeldelse av Norway Royal Salmon for rømming av oppdrettslaks i Lille Kufjord, Alta kommune.

 Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder Norway Royal Salmon Finnmark AS og daglig leder ved firmaet for rømmingen etter at 3570 oppdret...
Les mer...
Miljøvernforbundet vil stoppe miljøskadelig økologisk laksesvindel

 Norges Miljøvernforbund har krevd avslag på "SalMar Organic AS" sin søknad om dispensasjon i kommunedelplanen i Hareid kommune. M...
Les mer...
NMF vil med dette advare mot å spise oppdrettslaks og da spesielt sushi pga faren for å bli smittet med Listeria

 For første gang kan vi med god grunn spore listeriose tilbake til norsk oppdrettslaks. Samme type listeriabakterie som er funnet i menneske...
Les mer...
Pysa Frederic Hauge nektet å møte Oddekalv i debatt på NRK 18.30

 Debatten skulle handle om Bellona skandalen, - TCM anlegget på Mongstad. Nå har over 7 milliarder kroner blitt sløst vekk på...
Les mer...
Torskeoppdrett, statens miljøeksperiment, var dømt til å mislykkes.

 Norges Miljøvernforbund (NMF) er fornøyd med at det i dag ikke finnes flere torskeoppdrettere langs kysten. NMF har hele tiden advart ...
Les mer...
Oppdrettslaks må vekk fra matfestival!

Bergen Matfestival er et udiskutabelt godt tiltak for fremme av lokal mat, lokal økonomi og lokal gastronomi. Formålet med festivalen e
Les mer...
Krever lukkede anlegg i Kvænangen

NMF utfordrer kommunen til å stille et ufravikelig krav om tette lukkede anlegg til de som ønsker å bedrive oppdrett av anadrom lakse...
Les mer...
Høringsuttalelse på søknad om akvakulturtillatelse, Skårliodden i Lenvik kommune

 Norges miljøvernforbund krever at det IKKE tillates fiskeoppdrett ved Skårliodden i Malangen, Lenvik kommune. Den omsøkte lokalit...
Les mer...
NMF gratulerer Akva Design AS med Miljøprisen for 2013

 Det er en viktig og velfortjent prisvinner av Fiskeridirektoratets miljøpris for 2013. Akvadesign er blant firmaene som har laget løsn...
Les mer...
Helseskadelig lakselobbyisme

Som vanlig når noen tar opp de mørke sidene i kjølvannet av fiskeoppdrettsnæringens vekst, så kommer en del faste gjengangere...
Les mer...
Faktaene om store miljøkonsekvenser av oppdrettslaks lar seg ikke tilbakevise

 Det har vært skrevet mye om miljøproblemene med oppdrettslaks i norske medier i de siste ukene. Alle miljøproblemene som NMF tok ...
Les mer...
Lukket oppdrettsanlegg sjøsatt i Skånevik

Dette er den typen fiskeoppdrett som kan løse alle miljøproblemene med unntak av rovfiske etter fôr. Men selv dette kan begrenses pga a...
Les mer...
Dikt om villaks:

 Villfiskliv Den fisken som ikke svømmer oppover elvamen flyter med strømmenmed buken i været er en død fiskJeg er vill-...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund feirer 20 års jubileum

 Norges Miljøvernforbund (NMF) feirer 20 års jubileum denne helgen. Som organisasjon synes vi at vi har god grunn til å feire oss ...
Les mer...
Bør ikke spise oppdrettslaks

 Vg og senere en rekke andre aviser skriver det NMF har sagt i årevis; det er ikke sunt å spise oppdrettslaks eller annen norsk oppdret...
Les mer...
Pressemelding: Miljøvernforbundet feirer miljødagen med bismak!

 I dag 5. juni er det verdens miljødag. Miljøvernforbundet feirer miljødagen med bismak når vi ser på Regjeringens fulls...
Les mer...
NMF krever avslag på gjennåpning av fiskeoppdrett ved Berland på Askøy

 Norges miljøvernforbund krever at det IKKE tillates fiskeoppdrett ved Berland. Kun ved å overgang til tette anlegg kan oppdrett tillat...
Les mer...
Feig oppdrettsnæring

 - De er en feig, ynkelig gjeng som ikke tør å møte motstand om det griseriet de holder på med, mener Oddekalv om oppdret
Les mer...
Kommunesnusket stopper opp

Miljøvernforbundet har skremt kommuneadministrasjonen i Frøya kommune ganske kraftig, da avisen Hitra-Frøya erklærer på forsi...
Les mer...
Sykdomsutbrudd oppdrettsanlegg 2012

 Her presenteres sykdomsutbrudd ved oppdrettsanlegg i 2012, hentet fra Fiskehelserapporten fra Veterinærinstitutett. Veterinærinstitutt...
Les mer...
Mattilsynet kommer med uetterrettelige og falske påstander om Miljøvernforbundets leder

  Mattilsynet uetterrettelighet begynner å bli et problem. Kurt Oddekalv har aldri påstått at ILA og PD gjør mennesker syke, ...
Les mer...
Miljøvernforbundet aksjonerer: Stopp salg av syk/smittet laks!

 Det er en pandemi av PD og ILA i norske lakseoppdrettsanlegg! Begge sykdommene ødelegger laksekjøttet, som blir solgt på tilbud ...
Les mer...
Kommunestyret i Dyrøy gjør rett i å gå imot mer oppdrett i Dyrøysundet

 Så lenge dagens miljømessig uforsvarlige driftsform av fiskeoppdrett tillates gjør kommunestyret rett i å stoppe nye oppdret...
Les mer...
Laksevisa

 Her har en av våre flotte medlemmer prøvd seg som lyriker. Les det underholdende, men kvasse, visa om oppdrettslaksen til Lisbeth Berg...
Les mer...
Store kampsaker fra CITES

 Da kommer det en lengre oppdatering fra CITES i Bangkok. Siden torsdag har det skjedd mye her ettersom man har startet behandlingen de 71 fors...
Les mer...
Større giftuslipp og annen forurensning fra norsk fiskeoppdrett i 2012

 Folkehelseinstituttet har opplyst at salget av midler mot lakselus har økt kraftig i 2012. Salget av antibakterielle midler økte o
Les mer...
NMF har påført miljøverstingen Frøya ytterligere 150 tusen kr i bot

 NMF er i dag den eneste miljøorganisasjonen i Norge som har miljøvennlige og korrupsjonsfrie offentlige anskaffelser som ett av vå...
Les mer...
Miljømagasinet - oppdrett på vei inn i tette anlegg!

 Miljøvernforbundet er stolte av å presentere det nyeste Miljømagasinet - oppdrett på vei inn i tette anlegg! Etter å ha...
Les mer...
Kjøkkensjef nekter å servere oppdrettslaks

 Maaemo-kjøkkensjef Esben Holmboe Bang retter hard kritikk mot Salma-laksen, og kaller det standard, forferdelig oppdrettslaks. NMF applaude...
Les mer...
Genmodifisert laks – en rasktvoksende bløff

 Amerikanske myndigheter er kanskje i ferd med å godkjenne genmodifisert (GM) laks fra selskapet AquaBounty. Om laksen blir tillatt, blir de...
Les mer...
Giftige lakselusmidler i både norsk oppdrettsfisk og villfisk !

 NMF har kommet med kraftige advarsler mot de giftige avlusningsmidlene som brukes. Både de forskjellige nervegiftene samt teflubenzuron og ...
Les mer...
NMF fikk gjennomslag for avslag på søknad om fiskeoppdrett fra Lerøy

 Lerøy Hydrotech AS søkte om tillatelse til fiskeoppdrett på Sletnes i Gjemnes kommune. NMF som eneste miljøorganisasjon krev...
Les mer...
NMF har påført fiskeoppdrettskommunen Frøya 100 tusen kr i bot

 Frøyas ordfører har uttalt at han er villig til å la villaksen dø ut av hensyn til fiskeoppdrettsnæringen. Frøya e...
Les mer...
NMF klager inn konsesjon til settefiskanlegg i Steigen

 NMF er oppgitt over at fylkesmannen i Nordland har gitt konsesjon til settefiskanlegg i det flotte området Forsan i Steigen kommune. Fiskea...
Les mer...
Regjeringen har forbudt genmodifisert soya, men fremdeles kan fiskeoppdrettsnæringen fôre fisken med GMO - fôr

 Regjeringen har heldigvis forbudt den genmodifiserte oljerapslinjen GT73 fra Monsanto forbudt etter genteknologiloven. NMF har i en årrekke...
Les mer...
Oppdrettsnæringens bruk av antibiotika truer folkehelsen

 Norges Miljøvernforbund advarte Helsetilsynet for 12 år siden om farene ved å gi oppdrettsfisk kjemisk/kunstig antibiotika (chem...
Les mer...
Pressemelding; Miljøvernforbundet politanmelder Nordlaks AS

 Miljøvernforbundet politianmelder Nordlaks AS for rømming av minst 10 000 oppdrettslaks fra et anlegg i Bjarkøy kommune. Milj...
Les mer...
KLIF påpeker store utslippsøkninger fra fiskeoppdrett

 KLIF (Klima og forurensningsdirektoratet) skrev i forrige uke at utslippene av næringsstoffer langs store deler av norskekysten har øk...
Les mer...
NMF snakket om tette anlegg i kontroll og konstitusjonskomiteen

 Kurt Oddekalv talte for Stortingets kontroll og konstitusjonskomite idag, mandag 3. desember da riksrevisjonens undersøkelse av havbruksfor...
Les mer...
Skotske elver tømmes for laks

Skotske elver tømmes for laks og sjøørret grunnet forurensing og lakselus fra delvis norsk-eide oppdrettsanlegg i Skottland og på ...
Les mer...
Skottland turné mot Marine Harvest

Kurt Oddekalv og Don Staniford har slått seg sammen på en stor aksjon mot oppdrettsnæringen i Skottland. Sammen legger de ut på e...
Les mer...
Hamret løs på oppdrettsnæringen

Kurt Oddekalv hamret løs på oppdrettsnæringa på folkemøte i Dyrøy lørdag 27.10.2012, og motstanderne turte ikke en...
Les mer...
Pressemelding: Grønn vekst innen oppdrettsnæringen?

Regjeringen ønsker en ordning med grønne konsesjoner der det skal stimuleres til utvikling av tekniske løsninger som en drivkraft for p...
Les mer...
Forskere etterlyser alternativ til rotenon

Forskere etterlyser alternativ plan mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og ønsker å forske på et utvalg av fisk med motstandsevn...
Les mer...
WWF og Bellonas sanne ansikt

Pressemeldingene fra WWF og Bellona etter en artikkel i Aftenposten 24. oktober om lukkede fiskeopdrettsanlegger er ganske avslørende. Her unders...
Les mer...
Kommunen driver med tyveri og pengeutpressing!

Miljøvernforbundets skilt mot lakseoppdrett er igjen fjernet i Saltdalen! Kenneth Sund og Børge Torbergsen, fra NMF Salten, mener kommunen...
Les mer...
NMF aksjonister tvunget til å se alt liv i vassdrag kveles og drept

NMF sin aksjon mot rotenonbehandlingen i Vefsn ble den tristeste aksjonen vi noen gang har vært med på. Aksjonistene stod til livet i vann...
Les mer...
Miljøskandalen i Fustavassdraget

Maktesløsheten var uutholdelig da Norges Miljøvernforbund (NMF) var vitne til statens giftsprøyting i Fustavassdraget i Vefsn. Stor gyt...
Les mer...
Stor seier for Don Staniford!

Fredag 28 september ble en stor seiersdag for Don Staniford, og for alle som aksjonerer mot lakseoppdrettsnæringen verden rundt. Norskeide oppdre...
Les mer...
Stopp forurensingen fra Sinkaberg-Hansen

 NMF fortsetter kampen mot forurensing fra oppdrettsanlegg, og har hengt opp dette banneret nær anlegget ved Gjerdinga i Nærøy ...
Les mer...
Fiskeoppdretterne valgte verdens miljødag til å gå tll angrep på Miljødronningen

Miljøvernforbundet (NMF) ble angrepet da vi la oss  et par hundre meter fra Tombre fiskeanlegg på Omastrand. NMF sendte ut ROV (min
Les mer...
NMF er klar til dype dykk igjen

NMF er ute med Miljødronningen og nyervervet ROV (miniubåt) i Hardangerfjorden 4. - 6. juni. Båten ligger til kai i Rosendal fra 4. til...
Les mer...
Skriv under for å få fiskeoppdrett ut av Hardagerfjorden

Norges Miljøvernforbund startet aksjonen fiskeoppdrett ut av Hardangerfjorden 3. mai i år. Vi har nå krevd flytende, lukkede anlegg for...
Les mer...
Miljøvernforbundet aksjonerte på FHLs generalforsamling


Les mer...
Sunn middag? -Ny video fra Norges Miljøvernforbund

<b
Les mer...
Oppdrettsnæringen – kystens miljøsvin!

Når Fiskeri og Havbruksnæringens Landsorganisisjon (FHL) møtes til Generalforsamling i Tromsø til uka håper Miljøvernfor...
Les mer...
Press Release: Norway´s salmon shame

Oslo,Norway – The Office of the Auditor General of Norway has publisheda highly critical reporton the state of the Norwegian salmon farming indu...
Les mer...
State Auditor General of Norway supports Green Warrior report

The norwegian General Auditors analysis of the fish farm industry directs massive critics to the public administration. This analysis makes the Green ...
Les mer...
Riksrevisjonen støtter NMF sitt syn om fiskeoppdrett

Riksrevisjonen undersøkelse av norsk fiskeoppdrett som ble offentliggjort idag, støtter mange av innvendingene NMF har kommet med. Rapporten...
Les mer...
Release of the Report on the Environmental Impact of Salmon Farming

This report from the Green Warriors lifts the lid on the can of worms that is the Norwegian salmon farming industry - including details on escapes, wa...
Les mer...
NMFs ansettelse av Don Staniford vekker internasjonal oppsikt

Marine Harvest sitt feige søksmål mot en som har kjempet iherdig mot oppdrettsbransjen store miljøskader slår nå tilbake
Les mer...
Skjerstadfjorden fri for oppdrett nå!

Skjerstadfjorden er en av Norges vakreste og mest særpregede fjorder,der man blandt annet finner sårbare koraller. Minst to fiskearter i Skj...
Les mer...
SalMar dømt for organisert rømning av ILA smittet oppdrettslaks

Norges Miljøvernforbund anmeldte tidligere Senja Sjøfarm AS, nå SalMar Nord AS for organisert rømning av ILA smittet fisk juni 200...
Les mer...
Tine selger seg ut av SALMA

TINE SA har besluttet å selge sin majoritetsaksjepost i Salmon Brands AS til den andre eieren i selskapet, Bremnes Seashore ...
Les mer...
Lerøy ute av ICA butikkene, et miljøriktig valg

ICA har byttet leverandør av stort sett all fersk fisk. Lerøy er vraket til fordel for Naustvik Enghav, som med sitt mer miljøriktige k...
Les mer...
Pressemelding: Don Staniford ansettes

Norges Miljøvernforbund/ Green Warriors of Norway utviderlaksekampanjen internasjonalt. Norges Miljøvernforbund ansetter Don Stanifordfra Gl...
Les mer...
NMF krever tvangsnedslaktning av syk fisk

NMF sendteinn krav til mattilsynet om øyeblikkelig tvangsnedslaktning av all fisk, minst 2 millioner stykker påSalmar Nords Pancreas Desease...
Les mer...
Lerøy Seafood Group - verstingen i fiskedisken

Lerøy er en av Norges største leverandører av fisk. Sannsynligheten er stor for at fisken du kjøper i din lokale fiskedisk kommer ...
Les mer...
Lerøy - leverandøren som må velges bort

Lerøy Seafood Group ASA er en av gigantene i sjømatnæringen. Sannsynligheten er stor for at en betydelig del av sjømaten du spiser...
Les mer...
Massiv oppdrettskritikk i franske medier

Norges Miljøvernforbunds rapport om miljøkonsekvensene av oppdrettsindustrien er i disse dager i ferd med å publiseres i Frankrike. Ett...
Les mer...
Norsk fiskeoppdrett med utgaven "Lukket oppdrettsanlegg i sjø"

 Norges Miljøvernforbund var først ute med kravet om overgang til lukkede oppdrettsanlegg i sjø for å løse de store milj...
Les mer...
Norsk fiskeoppdrett med utgaven "Lukket oppdrettsanlegg i sjø"

 Norges Miljøvernforbund var først ute med kravet om overgang til lukkede oppdrettsanlegg i sjø for å løse de store milj...
Les mer...
Problematisk norsk havbruk i fransk avis

Norsk havbruksindustri har igjen vært i fokus i franske medier. De alvorlige miljøkonsekvensene er heller ikke på kontinentet lenger ti...
Les mer...
Direktoratet for naturforvaltning krever lukkede anlegg i Finnmark !

Norges Miljøvernforbund har jobbet for lukkede anlegg i mange år. Det er blitt brukt flere millioner kroner, og båten MS Miljødron...
Les mer...
Brommerte flammehemmere i oppdrettslaks

Norsk oppdrettslaks har 60 ganger høyere innhold av brommerte flammehemmere enn det forskere i EU har foreslått som grenseverdi. Svensk...
Les mer...
Oppdrettslaks kan gi diabetes og overvekt

En ny forskningsrapport avdekker at oppdrettsfisk kan gi økt risiko for diabetes og overvekt, melder På Høyden. Universitetet i Bergen ...
Les mer...
Aksjon mot sjømatkonferansen på Scandic City i Bergen

NMF aksjonerte mot sjømatskonferansen på Scandic City iBergen, mens oppdretterne feiret sin fantastiske økonomiske suksess med å p...
Les mer...
Statsråder fikk fiskeskitt og pengelukt på hyttetrappen

Norges Miljøvernforbund har overrakt pakker med oppdrettsskitt til landbruksminister Lars Peder Brekk og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen. Min...
Les mer...
Rotenonbehandlingen, et vellykket avansert gateteater

Norges Miljøvernforbund sin rotenonbehandling av et oppdrettsanlegg, var et stykke avansert gateteater for å sette problemstillingen rundt l...
Les mer...
Vellykket rotenonbehandling

Vellykket rotenonbehandling av Lerøy vest sitt anlegg i Sørfjorden. Giftblandingen med rotenon kommer fra Vefsn. Vi har sprøytet dette ...
Les mer...
Miljøvernforbundets miljøpatrulje 2011

NMF har den siste uken tilbakelagt mange mil med aksjonsbilen. En uforglemmelig tur og flere store suksesser! Vi har opplevd Lom, Bøverdalen, Tro...
Les mer...
Fiskestank under Aquanor 2011

Miljøvernforbundet aksjonerte i dag på oppdrettsmessen Aquanor 2011 for å synliggjøre pengelukten av oppdrettsnæringens bidra...
Les mer...
Vefsnaforgiftningens støttespillere

Nå har det endelige beviset kommet for at Norges Naturvernforbund er blitt en del av staten styrt av SV og AP i Oslo. En organisasjon som gir seg...
Les mer...
Store utslipp fra settefiskanlegg!

Onsdag den 20 juli var Norges Miljøvernforbunds dykkere i aksjon ved Saltverket på Osterøy.Målet med dykket var å få tat...
Les mer...
Villaksen trenger mer enn restaurering av fisketrapper

Norges Miljøvernforbund støtter direktoratet for Naturforvaltning sine tiltak for restaurering av fisketrapper med visse forbehold. Blant de...
Les mer...
- Hev U-864 og rydd opp i oppdrettsbransjen Jens!

Det sier Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet, som hadde fått tillatelse fra politiet til å markere forbundet sitt syn&nbs...
Les mer...
Lakselusmidler truer krepsdyr

Nok en gang er det bevist at bekjempelse av lakselus påvirker havmiljøet neggativt. Nye miljøundersøkelser som er gjort på op...
Les mer...
Massiv bruk av pesticidet ethoxyquin i fôr til oppdrettsfisk

Norsk oppdrettslaks og ørret fores med det kunstige tilsetningsstoffet ethoxyquin som trenger inn i hjernebarken, samt forstørrer hjerte og ...
Les mer...
Frykter for framtiden til norske fjorder

Hva er langtidsvirkningen av den rovdriften oppdrettsnæringen driver på norsk marin økokultur?Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif...
Les mer...
Krever stans i planene med rotenonbehandling

Norges Miljøvernforbund(NMF) kan ikke akseptere at det iverksettes roteonbehandling av et utvalg vassdrag og innsjøer i Vefsnaregionen i den...
Les mer...
Middagsråvarer på døra hver uke: Godt levert!

Mens løypene i Ski-VM rent sponsormessig er tilsmusset av olje (Aker) og fiskeslo (Lerøy), er det flott å se at nye aktører i samf...
Les mer...
Klager Lerøy inn for Mattilsynet

Norges Miljøvernforbund har klaget oppdrettsselskapet Lerøy Vest AS i Øyfjordsvika inn for Mattilsynet for brudd luseforskriften om at ...
Les mer...
Jegerne - Ulvene, 3-0

Klappjakta på 3 ulver er over i Hedmark. Den omstridte og tidligere viktige Osdalshannen ble felt på lisensjaktas første dag. Onsdag fo...
Les mer...
Laks med bi-Smak2011

Norges Miljøvernforbund (NMF) gjennomførte en markering mot smaksløs oppdetsfisk under messen Smak2011. Medlemmer av NMF ...
Les mer...
2010 nest verste PD-år noensinne

 En fersk statistikk fra Veterinærinstituttet viser at 2010 er det nest verste PD-året noensinne. Det ble registrert 88 utbrudd, ti
Les mer...
Havforskningsinstituttet gir Miljøvernforbundet rett

Havforskningsinstituttet sin risikovurdering - miljøpåvirkninger av fiskeoppdrett, gir Miljøvernforbundet rett i kritikken av norsk opp...
Les mer...
FIVH krever lukkede oppdrettsanlegg

Framtiden i våre hender, krever nå på lik linje med Norges Miljøvernforbund at det må stilles krav krav om lukkede oppdrettsa...
Les mer...
Mot enighet for lukkede anlegg?

En stadig større opposisjon av organisasjoner, personer og politikere peker nå på lukkede fiskeoppdrettsanlegg som en realistisk lø...
Les mer...
Faktarapport om miljøkonsekvenser ved oppdrett av laks

Den totale miljøbelastningen fra oppdrettsnæringen er uakseptabelt stor. Norges Miljøvernforbund dokumenterer i en ny faktarapport et b...
Les mer...
Vellykket infotokt om oppdrett

Norges Miljøvernforbund (NMF) har denne uken vært på informasjonstokt om miljøkonsekvensene av norsk oppdrett. Informasjonstoktet ...
Les mer...
Krever konsesjoner blir tilbaketrukket

Oppdrettslokalitetene for torsk i indre del av Storfjord er etablert i viktige gyteområder for kysttorsk og dermed i strid med gjeldende forskrif...
Les mer...
HSH ber om skjerpede krav til oppdrettsnæringen

HSH og dagligvarehandelen mener det er på tide at myndighetene skjerper kravene mot oppdrettsnæringen. Det er skapt stor uro rundt lakselusb...
Les mer...
Faktarapport overlevert Stortinget

Tirsdag (9.11) denne uken overleverte Norges Miljøvernforbunds (NMF) ”Faktarapport om miljøkonsekvenser ved oppdrett av nordatlantisk ...
Les mer...
DN gir NMF miljøfaglig rett

Direktoratet for naturforvaltning (DN) ved direktør Janne Sollie mener Nores Miljøvernforbund og leder Kurt Oddekalv har faglig dekning i ka...
Les mer...
Faktarapport om miljøkonsekvenser ved oppdrett av nordatlantisk laks i Norge

Den totale miljøbelastningen fra oppdrettsnæringen er uakseptabelt stor. Norges Miljøvernforbund dokumenterer i en ny rapport et akutt ...
Les mer...
Fiskeridirektør medeier i tonnevis med oppdrettsslam

Det siste året har Norges Miljøvernforbund (NMF) satt et betydelig fokus på miljøkonsekvensene av norsk lakseoppdrett – en i...
Les mer...
-Forårsaker en miljøkatastrofe

Det er ikke bare i Norge at oppdrettsnæringen breier seg og forvolder en ødeleggelse av det marine økosystemet. I Chile er oppdrett en ...
Les mer...
Krever brakklegging av kystområder for å stanse lakselusa

Nivået av lakselus hos oppdrettslaks langs kysten er i dag like stort som tidligere. Dagens teknologi med åpne anlegg ødelegger norsk o...
Les mer...
Oppdrettskartet

Det nye norgeskartet viser omfanget som lakseoppdrett har fått. Norges Miljøvernforbund (NMF) har det siste året intensivert arbeidet m...
Les mer...
Selen må beskattes - for selens skyld.

Norges Miljøvernforbund advarer mot en ny selinvasjon og mener at selbestanden bør beskattes. – Selfangst vil tvinge seg frem. My...
Les mer...
Luseproblemet fortsetter

Oppdrettsnæringa har kun hatt betinget suksess i årets kampanje for å få ned tallet på lakselus, melder nrk.no. Det er d...
Les mer...
Gode erfaringer med oppdrett i lukkede anlegg

Fiskeoppdrett, spesielt lakseoppdrett, har en rekke alvorlige negative konsekvenser for miljøet, stadig flere blir oppmerksomme på nettopp d...
Les mer...
Ikke plass til mer oppdrett i økosystemet

Fylkesmannen Hordaland gikk imot forslag fra Fiskeri- og Kystdepartementet om en generell utvidelse av produksjonstillatelsene i oppdrettsnæring...
Les mer...
Ikke bare pollen, men også fiskefett

NorgesMiljøvernforbund anmeldte i slutten av juni oppdrettsselskapet Sjøtroll Havbrukpå Osterøy for forurensning. Oppdrettsselskap...
Les mer...
Appell om tette, flytende oppdrettsanlegg

Norges Miljøvernforbund, denne gang med sine aksjonister i spissen,gjenopptar kravet om tette, flytende oppdrettsanlegg som pumper vannopp fra dy...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever inndragning av oppdrettskonsesjoner på torsk

Norges Miljøvernforbund (NMF) er gjort kjent med at Lofitorsk AS, Lofilab AS og Storfjord torsk AS har meldt oppbud og slått seg konkurs. Da...
Les mer...
Oppdretts seier

Mattilsynet har varslet at det innføres nye krav ved lusebehandling av oppdrettsfisk. All lusebehandling fra 1/1-2011 skal skje i lukkede annlegg...
Les mer...
Miljøvernforbundet aksjonerer mot oppdrettsnæringen!

Norges Miljøvernforbund(NMF) har i dag hatt 50 aksjonister i aktivitet på landsplan. NMF har aksjonertved et større antall kolonialbuti...
Les mer...
Spiser du oppdrettsfisk?

Spiser du oppdrettsfisk? Hvis du gjør det, så har Norges Miljøvernforbund lyst til å fortelle deg historien om en oppdrettsnæ...
Les mer...
Dokumentaren Lakseimperiet

NRK2 viste 25. mai 2010 den Tysk dokumentaren om oppdrett med blandt annet  Marine Harvest - verdens største oppdrettsfirma. Marine Harvest ...
Les mer...
Video Kurt om lakselus og fiskeoppdrett

Miljøvernforbundets leder, Kurt Oddekalv, uttaler seg om oppdrettsnæringens langstrakte bruk av kjemikalier og giftstoffer som nervegifter, ...
Les mer...
Video Kurt om fiskeoppdrett

Miljøkampen mot dagens oppdrettsindustrien er ikke ny; den har pågått i over 20 år, men Kurt Oddekalv har nå skiftet taktikk ...
Les mer...
Solgte oppdrettstorsk som Skrei

IllustrasjonNorges Miljøvernforbund har anmeldt Lerøy Alfheim AS for grove brudd på markedsføringsloven og bevisst feilinformasjon...
Les mer...
Feilslått satsing på torskeoppdrett!

NMF ser på oppdrett avtorsk som et stort økologisk eksperiment uten omtanke påkysttorsken og de lokale fjordsystem. NMF kan heller...
Les mer...
Krav om fjerning av en minister som lyver og fordreier sannheten

Norges Miljøvernforbund krever i ett brev til Statsminister Jens Stoltenberg av Fiskeri og kystminister Lisbeth Berg-Hansen må gå. &nbs...
Les mer...
Høringsuttalelser fiskeoppdrett

Last ned Miljøvernforbundetshøringsuttalelser og rapporter i tilknytningtil oppdretther.Trykk på PDF-ikonene for å laste ned.
Les mer...
Norges Miljøvernforbund trenger aksjonister


Les mer...
Norges Miljøvernforbund avslører hvilke oppdrettsanlegg som bruker giftstoffene Diflubenzuron og Teflubenzuron

Med Kyst- og Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen sin velsignelse, brukes giftstoffene Diflubenzuron og Teflubenzuron i langt over 500 oppdrettsanlegg ...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund krever at norske dagligvarekjeder tar oppdrettsfisk ut av varesortimentet sitt

Norske forbrukere har stor tillit til dagligvarebutikkene i landet, og den tilliten er dagligvarekjedenes fortjeneste. Norske forbrukere vil være...
Les mer...
Skrekkbilder fra fjordbunnen


Les mer...
Krever at Fiskeriministeren MÅ gå

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen må gå, krever Norges MiljøvernforbundLes også:Krav om fjerning av en minister som lyver og for...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever omsetningsforbud mot villfisk

 Oppdretttsnæringen er i gang med massivt giftangrep på kysten, der så mye som 10 000 tonn villfisk (i hovedsak torsk og sei) er e...
Les mer...
Fiskeriministeren vil særbehandle egen næring

Kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen har lagt frem et opprørende forslag om en ny forskrift. Den nye forskriften sier at fylkesmennene sk...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever inndragning av oppdrettskonsesjoner

Fiskeridirektoratet har delt ut 500 konsesjoner for torskeoppdrett ilandet. Norges Miljøvernforbund krever nå at konsesjonene inndras frade ...
Les mer...
Leserbrev fra Kurt


Les mer...
Oppdrettsindustriens giftige avtalebrudd med Miljøvernforbundet

Lusesituasjonen har kommet helt ut av kontroll, og lusen har blitt både resistent og multiresistent. Der industrien burde slaktet ned infiserte l...
Les mer...
Seriøs kritikk

Selv om både Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for naturforskning og Direktoratet for naturforvaltning har slått alarm om oppdrettsi...
Les mer...
Barn må slippe oppdrettsfisk

Oppdrettslaksen inneholder mye mer mijløgifter enn villaksen, og Vitenskapskomitéen for mattrygghet har frarådet mennesker å spise...
Les mer...
Ikke spis oppdrettsnæringens giftige argumenter og fisk

EFF harselerer over at jeg mener det er gode grunner til å anta at russiske myndigheter gjorde rett da de nektet import av norsk fersk laks. Russ...
Les mer...
Krisen kunne vært avverget

To fiskeriministeres unnfallenhet og næringens press har skapt krisen vi opplever nå. Forekomsten av lakselus i oppdrettsindustrien er tre g...
Les mer...
Ikke la deg lure av Bellona!

Oppdrettsindustrien har lang tradisjon for å arbeide for handlingslammelse av motstandere, og Salmon Aquaculture Dialogue (SAD) som ble arrangert...
Les mer...
Anmeldelse av Frengen Havbruk AS

Nord-Trøndelag PolitidistriktGryta 4, 7005 TrondheimMattilsynet PostmottakPostboks 3832381 BrumunddalBergen 22.02.2010 Norges Miljøvernforbu...
Les mer...
Miljøseier mot Frengen Havbruk!

Norges Miljøvernforbund (NMF) har politianmeldt Frengen Havbruk AS i Ytterøy forgrove brudd på loven om dyrevelferd. Siste nytt i saken...
Les mer...
Oppdrettsnæringen får kraftig kritikk

I lengre tid har Norges Miljøvernforbund (NMF) satt fokus på skadevirkningene av norsk oppdrettsnæring, og habilitetskonflikten ved
Les mer...
"Monstertorsken" etterforskes av Økokrim

Høsten 2009 fikk en rekke fiskere i Storfjord-bassenget i Troms store mengder med misdannet torsk i garna sine. Helt siden saken om "monstertorsk...
Les mer...
Sjokkerende video om norsk oppdrett

Se 'Pure Salmon'-videoen om norsk lakseoppdrett som er lagt ut på YouTube i fire deler. Den viser hvordan norskeid oppdrettsindustri ø...
Les mer...
Sultestreiket mot norsk lakseoppdrett

Normal00164365Norges Miljøvernforbund3144811.1282000Over 90% av alleoppdrettsanlegg i British Columbia, Canada, kontrolleres av norske selskaper....
Les mer...
Fakta om om de omstridte lusemidlene med flubenzuroner

Norske fiskeoppdrettere tar i bruk lusemidler med degiftige virkestoffene teflubenzuron og diflubenzuron i kampen motlakselus. Midlene er omstridt gru...
Les mer...
Fakta om mårhund

Normal00157328Norges Miljøvernforbund2140211.1282000Mårhund utgjør en egenslekt av hundefamilien, og kommer opprinnelig fra østlig...
Les mer...
- Nå ser fiskeriministeren habilitetskonflikten endelig selv!

Norges Miljøvernforbund (NMF) har i lengre tid satt fokus på fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansens utfordringer ved å sitte på begg...
Les mer...
Kjeltringene må gå av!

Fiskeriministeren og fiskeridirektøren står for kriminalitet og korrupsjon. Norges Miljøvernforbund krever at begge får sparken um...
Les mer...
Berg-Hansens oppdrettsanlegg etterforskes av Økokrim

I fjor høst politianmeldte NorgesMiljøvernforbund aksjegiganten Sinkaberg-Hansen AS for omfattendelakserømming fra selskapets oppdretts...
Les mer...


Kurt Oddekalv er en ekte miljøkriger som i likhet med laksen har svømt motstrøms hele livet. I 27 år har jegeren, fiskeren og fang...
Les mer...
Miljødronningen

Katamaranen M/S Miljødronningen er både et miljøvennlig skip og et viktig våpen mot oppdrettsindustrien. Skipet har en fjernstyrt ...
Les mer...
Rømming

Den norske oppdrettsindustrien baserer seg på åpne merder og sliter med hyppige rømminger. Så langt i 2009 har det vært 22 ra...
Les mer...
Giftig avlusing

Altfor store og for dype merder fremdrevet av en grådig næring har begrenset mulighetene for avlusingsmidler, og med ensidig bruk av middele...
Les mer...
Resistente lus

Med dagens struktur på oppdrettsnæringen ser Norges Miljøvernforbund på utviklingen som å be om resistens. Med resistens mene...
Les mer...
Lakselus

Lakselus er en parasitt som lever på huden av verten, hvor den livnærer seg av biologisk materiale fra på hud, vevsvæske og muskel...
Les mer...
Ødelagt villfisk

Fôrspill fra de åpne anleggene blir spist av villfisk, som blir feit og degenerert. Enzymstrukturen i seien blir eksempelvis endret slik at ...
Les mer...
Anmelder Fjordlaks Aqua for grovt tilfelle av dyremishandling

Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder Fjordlaks Aqua, samt daglig leder ved anlegget, Søvikbukta, Sykkylven kommune i Møre og Romsdal ...
Les mer...
Anmelder Liv Holmefjord og Bolaks for bevisst overproduksjon av oppdrettslaks i sine anlegg

Norges Miljøvernforbund (NMF)anmelder Bolaks As og Fiskeridirektør og medeier Liv Holmefjord, for med vitende og vilje å drive overprod...
Les mer...
SFT advarte mot lakselusmiddel

I en rapport unntatt offentligheten går det frem at SFT har advart mot bruken av medisinfôret. Fra 1996 til 2000 gjorde SFT flere miljø...
Les mer...
Avtalen brutt

Norges Miljøvernforbund inngikk i 1999 en avtale med statens legemiddelkontroll, Fiskeridepartementet, Norske Fiskeoppdretteres Forening om at br...
Les mer...
Anmelder Mattilsynet til Økokrim

Norges Miljøvernforbund anmelder Mattilsynet ved Direktør Joakim Lyngstad, Regiondirektør Roald Vaage (Region Hordaland /Sogn og Fjorda...
Les mer...
Anmelder Fiskeri- og kystministeren

Norges Miljøvernforbund har anmeldt Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen for å ikke bruke det lovverk hun er satt til å forvalt...
Les mer...
Lusesituasjonen er ute av kontroll. NMF Krever nedslakting.

Lusesituasjonen er fullstendig ute av kontroll langs hele kysten fra Nordland og sørover. Norges Miljøvernforbund krever full nedslaktning a...
Les mer...
Var monstertorsken i Storfjorden genmanipulert?

Norges Miljøvernforbund (NMF) krever oppdrettstorsk analysert for genmanipulering. NMF krever omgående nedslakting av all oppdrettstorsk av ...
Les mer...
Er WWF korrupt? Samarbeider med skitten oppdrettsnæring

Salmon Aquaculture Dialogue (SAD) møtes denne uken på Hotell Norge i Bergen for å presentere utkast til kriterier for ”bærek...
Les mer...
Rystet over forslag til kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett

 ”Regjeringa mener det er romfor bærekraftig vekst i lakseoppdrettsnæringen i 2010, men det blirikke nye konsesjoner. Det vil bli...
Les mer...
Forandringer i den svenske rovdyrpolitikken

 Den svenske Riksdagen vedtok21/10 forandringer i den Svenske rovviltpolitikken som vil fåkonsekvenser også for den norske forvaltninge...
Les mer...
Miljødronningens funksjonsområder

- skoleskip/opplæringsfartøy - forskningsfartøy - havforskning- klimaforskning - undervanns-/dykkearbeid - vraksøking - rednin
Les mer...
Nye oppdrettskonsesjoner = et ran fra kysten

Bilde: skadet villfisk nær oppdrettsanleggStaten raner nå småfiskerne og kystboerne, og prøver å kjøpe seg fri med milde...
Les mer...
Resistent lakselus

Det er nå påvist lakselus som er resistente mot medisinen slice i oppdrettsanlegg i på Austevoll. Dette har lenge vært en bekymrin...
Les mer...
Jotron


Les mer...
Grieg Foundation


Les mer...
KR-gruppen


Les mer...
Kampanje Levende Hav - Oppdrett


Les mer...
NMF anmelder Havforskningen for ulovlig rotenonbruk

Brukte hormonhermende rotenon uten tillatelse
Les mer...
Professor i patologi støtter Miljøvernforbundets kamp mot oppdrettslaks med dioksiner.

Henrik Huitfeldt, professor i patologi ved Institutt for patologi ved Rikshospitalet, støtter NMF og andre miljøorganisasjoners kamp mot dioksiner i n...
Les mer...
Miljømagasinet

Miljømagasinet er Norges Miljøvernforbund sitt medlemsblad.Det kommer ut med ulike temaer hver gang.Alle nye utgaver vil bli tilgjengelig fo...
Les mer...
Søker...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :