Søkeresultat:
Agrobacterium-mediert genoverføring er mest brukt metode å lage GMO.

 I naturen er Agrobacterium tumefaciens en bakterium som infiserer røtter og stengler til planter og forårsaker sykdommen krongalle (ba...
Les mer...
Genetisk modifisert for å tåle ugressmiddel med 2,4-D

 Dow Agrosciences produserer genmodifiserte soya (Glycine max), mais (Zea mays) og bomull (Gossypium hirsutum) med innsatt gen som gir disse avli...
Les mer...
Økte nivåer av glyfosat i menneskekropper stammer fra sprøytet GMO

 Menneskekroppens eksponeringsnivå for glyfosat i USA anslås å være 1,75 milligram pr. kg kroppsvekt. I Europa er eksponering...
Les mer...
Fem miljøsaker: Norske partier sammenlignet med Miljøvernforbundet

NMF har gått igjennom partiprogrammene til 13 norske partier og sammenlignet med fem miljøsaker Miljøvernforbundet jobber med: Marin fo...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert mais MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 x DAS-40278-9.

Maislinje MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 x DAS-40278-9 har mange sentrale innsatte genmodifiserte sekvenser. Tilsammen gjør fire av disse gen...
Les mer...
Havnesjefen

 Vedlagt ligger Norges Miljøvernforbundets oppfordring til Os kommune om å endre vedtaket om avlivning av "Havnesjefen». Milj...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert bomullhybrid DAS-81910-7.

 Det er to sentrale innsatte sekvenser i genmodifisert bomull (Gossypium hirsutum L. - Cotton) DAS-81910-7. Den er innsatt aad-12-genet for å...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten DAS-81419-2 x DAS-44406-6.

Det er seks sentralt innsatte sekvenser i soya (Glycine max) DAS-81419-2 x DAS-44406-6. Tilsammen gir disse planten økt toleranse mot plantevernm...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten GA21 x T25.

Det er innsatt to sentrale sekvenser i genmodifisert maisplante GA21 x T25. Disse genmodifikasjonene er for beskyttelse av avlingene mot herbicider me...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund går imot småkraftutbygging i vernet vassdrag.

Gaudal Energi A/S har søkt om å bygge småkraftverk i Bælinga vassdraget som er et vernet sidevassdrag til elven Gaula i Sør-T...
Les mer...
Dokken kan seile opp som kandidat til godshavn og godsterminal for Bergen.

PRESSEMELDING.SPØRSMÅLET OM VALG AV NY GODSTERMINAL I BERGEN: Regjeringen lytter til vårt råd og satser pånygårdsta...
Les mer...
Har du meninger om miljøvennlige offentlige innkjøp?

 Næringsdepartementet ber om innspill til ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Nærings- og fiskeridepartementet er nå ...
Les mer...
NMF går i mot av Osen kraftutbygging


Les mer...
NMF går i mot Hofoss kraftutbygging


Les mer...
NMF-MR ønsker å hindre forurensing av drikkevannskilden Brusdalsvatnet

 I årsmøtet som Norges Miljøvernforbund  -Møre og Romsdal (NMF-MR) hadde 22.02.2017 ble det fastsatt at fylkeslaget blan...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund går i mot utbygging av elven Homla i Malvik kommune


Les mer...
Fra NMF om anskaffelsesloven

 Norges Miljøvernforbund (NMF) har sendt inn svar til høring på anmodningsvedtak fra Stortinget om å innføre krav om min...
Les mer...
Sykkylven - avliver rødlistede arter

Sykkylven, er en kommune som er beryktet for å avlive rødlistede arter. I juni 2014 ble en ulv som vær regnet som særdeles genetis...
Les mer...
Klimafestivalen § 112 - 18.- 28. januar 2017

 18.- 28.januar 2017 arrangeres det klimafestival i Molde! "Klimafestivalen § 112" har vært arrangert i mange norske byer siden 2014, o...
Les mer...
Marine Harvest har blitt ilagt bot på kr 530 tusen kroner etter at Miljøvernforbundet anmeldte rømningen fra lokaliteten 10318 Gulestø i Bremanger kommune 30 april 2015.

En uke etter rømningen var så lite som 891 av minst 30 tusen laks fisket opp igjen. Miljøvernforbundet har lagt merke til at Marine Har...
Les mer...
Ikke stjæl fesken min! - stans ressurstjuveriet!

 Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er felleskapets ressurser. Fisken har vært grunnlag for arbeid og bosetting lang...
Les mer...
Ulvemassakren må stanses!

De regionale rovviltnemdene har vedtatt at det skal felles inntil 47 ulv i høst og vinter.Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold og Akershus har...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyahybrid MON 87708.

 Soya MON 87708 har innsatt sekvenser for å gi planten toleranse mot plantevernmidler med dikamba. Det er innsatt dmo-genet som stammer...
Les mer...
Norges Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte oljerapsplanten MON88302.

Den genmodifiserte oljeraps (Brassica napus) MON88302 har et sentral innsatt sekvens som danner økt resistens mot plantevernmidler med glyfosat. ...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte bomullplanten GHB614 x LLCotton25 x MON15985.

Den genmodifiserte bomull (Gossypium hirsutum) GHB614 x LLCotton25 x MON15985 har syv sentrale innsatte gensekvenser. Det er to innsatte sekvenser for...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten FG72.

Denne soyaplanten er innsatt et hppdPfW336-gen som koder forHPPD W336 enzymet. Dette fører til at denne soyaplanten kan tåle høyekonsen...
Les mer...
La norske jegere beholde sitt gode etiske rykte

 La norske jegere beholde sitt gode etiske rykte, og beskytt Norsk natur mot uønsket genetisk påvirkning fra oppdrettsender. Norge...
Les mer...
Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten Pioneer-4114.

 Den genmodifiserte mais Pioneer-4114 har fire sentrale innsatte gensekvenser. En av disse er for å danne proteiner som kan gi hele maisplan...
Les mer...
Norgesmøllene AS

Norgesmøllene AS er et norskeid selskap, etablert for 150 år siden. De er en av landets ledende næringsmiddelbedrifter innenfor korn og...
Les mer...
Norgesmøllene AS

Norgesmøllene AS er et norskeid selskap, etablert for 150 år siden. De er en av landets ledende næringsmiddelbedrifter innenfor korn og...
Les mer...
Miljømagasinet TV 11 2016 Kurt Oddekalv møter nett-trollet Øivind Bergh

Your browser does not support HTML5 video. Kurt Oddekalv og Miljøvernforbundet har i en årrekke blitt sjikanert av Øivind Berg
Les mer...


 Ved å bli medlem i Norges Miljøvernforbund er du med på å bidra i kampen for et bedre miljø. Fyll ut skjemaet og trykk ...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten DAS-Ø15Ø7-1.

 Den genmodifiserte mais-planten DAS-Ø15Ø7-1 (1507) har fått innsatt de gensekvensene Cry1F og PAT som stammer fra bakteriekulture...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122.

 Den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 har åtte sentrale innsatte gensekvenser. Disse sekvensene gir ...
Les mer...
Miljømagasinet TV

 Norges Miljøvernforbund har satt i gang sin egen TV-kanal, Miljømagasinet. Vi vil ha ukentlige innslag, med sending på nmf.no sin...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetningen av den genmodifiserte soyaplanten MON 87751

Den genmodifiserte soyaplanten (Glycine max) MON87751 har to sentrale innsatte gener sekvenser som koder for to forskjellige delta-endotoksiner. Disse...
Les mer...
Miljøvernforbundet går imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MIR604xGA21.

 Den genmodifiserte maisen (Zea mays) MIR604 x GA21 har tre sentrale innsatte sekvenser. Disse er: mCry3A, pmi, og epsps. Disse genmodifikasjonen...
Les mer...
Miljøvernforbundet anmelder livsfarlig rømming!

Norges Miljøvernforbund (NMF) politianmelder en ikke meldt rømming i området ØrstaVolda på Sunnmøre etter at større...
Les mer...
Om NMF

Norges Miljøvernforbund (NMF) er en frivillig, demokratisk miljøvernorganisasjon som ble stiftet i 1993, og har sitt hovedsete i Bergen. NMF...
Les mer...
Krever økt flaskepant og informasjonskampanje

 Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at flaskepanten økes på aluminiumsbokser og at bryggerinæringen pålegges å fi...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten 59122.

 Den genmodifiserte maisen 59122 har fått innsatt gensekvensene Cry34Ab1 og Cry35Ab1 som begge stammer fra bakterium (Bacillus thuringiensis...
Les mer...
Stor markering mot fiskeoppdrettsnæringen 27. mai

 Den 27.mai braker det løs utenfor Stortinget. Da samles både villaksentusiaster, fjordfiskere, miljøforkjempere, oppdrettsmotstan...
Les mer...
Gladnyhet fra fylkesmannen !

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus har kommet med en gladnyhet om å opprettelse av 8 naturreservater i Oslo, Akershus, Buskerud og Oppland fyl...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund (NMF) har bedt om avslag på søknaden til Talisman Energy Norge AS om prøveboring på Varg-feltet.

 Permanent utvinning av petroleum medfører tilhørende kjemikalieutslipp til havet, temperaturøkende og havforsurende utslipp til l...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av genmodifiserte maisplanten MIR604 x GA21

 Den gen modifiserte maisplanten MIR604 x GA21 har innsatt mCry3A-genet og epsps-genet. Genet mcry3Aa2 stammer fra en bakterie (Bacillus thuringi...
Les mer...
Miljødirektoratet tillater massiv økning i forurensning

 Miljødirektoratet har avvist Miljøvernforbundets klage på fylkesmannens tillatelse etter forurensningsloven til Kobbevik og Furuh...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har politianmeldt 6 rømninger av oppdrettslaks iløpet av årets første 3 uker.

 De fleste av dem etter stormen Nina. Reglementet er krystallklart på at anleggene skal tåle vind av denne størrelsen. En av r...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON 89034.

 GMO mais planten MON 89034 har to innsatte sekvenser som tilsammen kan gi denne maisen resistens mot enkelte arter i orden Lepidoptera. MON 8903...
Les mer...
Det vil bli hyppigere brøyting og mindre salting ifølge Veivesenet

 Miljøvernforbundet har tatt et prinsipielt standpunkt mot bruken av veisalt og mener den må opphøre på grunn av alle skadene...
Les mer...
Økonomiske problemer i kjølvannet av GMO

 Bruk av frø som vil øke avkastningen fra avlinger må også ta mer vann ut av jorden. Der vann allerede er en begrensende fakt...
Les mer...
Ekstremvær er en forsmak på global oppvarming. Norge må forberede seg bedre.

 Mer ustabilt vær, -oftere ekstremvær er en konsekvens av klimaendringene. Vi har fått flere oversvømmelser i senere år ...
Les mer...
Rieppi vindindustrianlegg en stor trussel mot klima, landskap og lokalt næringsliv

 Vindindustrianlegget er unødvendig, miljøskadelig og vil omgjøre et mye brukt friluftsområde til noe som med varsellys og st...
Les mer...
Miljøvernforbundet politianmelder Firda Sjøfarmer AS nok en gang

 Miljøvernforbundet politianmeldte 23. oktober Firda Sjøfarmer AS for utslipp av mange tusen oppdrettslaks fra minst en merd på an...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten 5307.

 Mais (Zea mays) 5307 har en innsatt sekvens ecry3.1.Ab som har som formål å drepe Western Corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifer...
Les mer...
Folkemøte mot oppdrettsnæringen

 I kveld i Kjøllefjord samlet Miljøvernforbundet Nordkyn sitt nærmiljø for å holde folkemøte mot oppdrett, med milj...
Les mer...
Politianmeldelse av Bindalslaks for grov dyremishandling

 Miljøvernforbundet politianmeldte det heleide datterselskapet til Sinkaberg-Hansen AS; Bindalslaks AS for grov dyremishandling for 3. septe...
Les mer...
Miljøvernforbundet alene om å levere høringsuttalelser om økt olje og gassutvinning

 Miljøvernforbundet har som den eneste miljøorganisasjonen avgitt høringsuttalelse til de siste 3 søknadene om utslipp fra pe...
Les mer...
Anmeldese av Sjøtroll Havbruk og Eide Fjordbruk for grov miljøkriminalitet

 Miljøvernforbundet har levert inn politianmeldelser av Sjøtroll Havbruk og Eide Fjordbruk etter rømninger av oppdrettslaks. Vi ha...
Les mer...
Miljøforbedrende innkjøp er dessverre lavt prioritert av våre rikspolitikere

 På Miljøverndepartementets hjemmeside er miljøvernministeren sitert på at skattepolitikk og offentlige anskaffelser er vikti...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever avslag på 3 småkraftverk i Samnanger.

 Miljøvernforbundet har sendt inn høringsuttalelser på de 3 søknadene om kraftutbygging i Sandelva, Dukebotn og Jarlshaug i S...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den gen modifiserte bomullen MON 88701.

 MON 88701 har innsatte sekvenser som kan gi disse bomull plantene toleranse mot høyere konsentrasjoner av ugressmidlene dicamba og glufosin...
Les mer...
Miljø og dyreplagerversting syter og klager uten grunn

 Regjeringen har gått inn for å tillate at fiskeoppdretterne kan øke produksjonen med 5% under forutsetning av at voksne hunnlus p...
Les mer...
Miljøvernforbundet er ikke overrasket

 Resultatene fra forsøksprosjektet med tett, flytende anlegg som Aquafarm, Protek og Marine Harvest var bedre enn de forventet. Anlegget kom...
Les mer...
NMF har gått imot omsetning av Soya MON 87708 og hybriden Soya MON 87708 x MON 89788

 Soya MON 87708 har innsatte sekvenser som gir planten toleranse for høyere bruk av plantevernmidler med dikamba. Det er introdusert synteti...
Les mer...
Sunnhordland Tingrett har dømt miljøverstingen Sjøtroll til å betale 1,4 millioner kr i bot

 "Det er viktig at bøtenivået blir satt så høyt at det virker avskrekkende og får ned tallet på rømt oppdretts...
Les mer...
Sunnhordland Tingrett har dømt miljøverstingen Lerøy til å betale 1,4 millioner kr i bot

 "Det er viktig at bøtenivået blir satt så høyt at det virker avskrekkende og får ned tallet på rømt oppdretts...
Les mer...
Regjeringen må stanse støtten til sjørøveren Røkke!

 Pressemelding:Miljøvernforbundet støtter Kystaksjonen i deres kamp for å beholde fiskeressursene i Nord-Norge.  Norges M
Les mer...
Miljøvernforbundet krever igjen avslag på prøveboringstillatelse

 Norges Miljøvernforbund har krevd avslag på Total E&P Norges søknad om tillatelse til boring av lete – og avgrensningsb...
Les mer...
Har du et lokalt miljøproblem du har lyst å løse?

Er det en lokal miljøsak du brenner for? Ønsker du å engasjere deg aktivt i miljøvern? Vi trenger flere som vil være me
Les mer...
Miljøvernforbundet krever leveringsplikt

Miljøvernforbundet krever at Røkke-trålernes leveringsplikt på Finnmarkskysten opprettholdes. Røkkeselskapet Aker Seafoo...
Les mer...
Miljøvernforbundet har påført Halden kommune 140 tusen kr i bot

 KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) har gitt Halden kommune 140 000 kr i bot etter at NMF klaget dem inn for ulovlig  direkteans...
Les mer...
"Stablet" bomull gir økt miljørisiko.

 Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte bomullhybriden 281-24-236X3006-210-23XMON88913. Denne bomull hyb...
Les mer...
NMF krever avslag på vindindustrianlegg basert på ny informasjon

 NMF har i en ny høringsuttalelse for tilleggsutrening for Høgås, Elgåsen og Joarknatten vindindustrianlegg lagt til grunn ny...
Les mer...
Hvordan kommer miljøet ut med en ny regjering?

  Høyre og Fremskrittspartiet danner nå en regjering som har en avtale med Venstre og KrF.Både hva som står i denne og hva so...
Les mer...
Den ensidige bruken av Roundup fører til "superugress"

 Planter som Raps, Soya og Mais har blitt spesialmodifisert av Monsanto for å bli mer motstandsdyktig mot ugressmidler med virkemiddelet gly...
Les mer...
Om teknologioptimistene Frederic Hauge, Natur og Ungdom og Miljøpartiet de Grønne.

 Leder i Miljøvernforbundet, - Kurt Oddekalv tar et oppgjør med angrepene fra Bellona og Natur og Ungdom på Miljøpartiet De G...
Les mer...
Pressemelding

 Norges Miljøvernforbund (NMF) er fornøyd med at også forskningen til NINA, kan bekrefte det NMF har påstått i mange
Les mer...
Vindindustriutbygging på ville veier

 Miljøvernforbundet fortsetter å skrive høringsuttalelser der vi fraråder ytterligere utbygging av dyr, miljøskadelig vi...
Les mer...
NMF har påført Rauma og Skodje kommuner bøter på 370 og 250 tusen kr

 NMF har klaget inn ulovlige anskaffelser for vintervedlikehold som disse kommunene har gjort til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)....
Les mer...
Store kampsaker fra CITES

 Da kommer det en lengre oppdatering fra CITES i Bangkok. Siden torsdag har det skjedd mye her ettersom man har startet behandlingen de 71 fors...
Les mer...
Se den vakre filmen om Miljødronningen

 I denne vakre filmen viser Oddekalv TV-serien Havna rundt i «Miljødronningen», og forklarer hva som er Miljøvernforbundets ...
Les mer...
Vi har lykkes i å forhindre vindindustri i Aremark

 NVE har idag avslått søknaden fra Havgul om å bygge Kjølen vindindustrianlegg. Dette er en av mange vindindustrisaker NMF ha...
Les mer...
Miljøvernforbundet til CITES

 Hjelp oss å hindre ulovlig handling av truede dyrearter! I mars deltar NMF på CITES konvent i Bangkok, og kommer til å kjempe mot...
Les mer...
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane bruker NMFs argumenter mot utbygging i vassdraget

  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har gitt NMF støtte i at det ikke bør gis tillatelse til utbygging i Breimsvassdraget. Dette er et av...
Les mer...
NMF aksepterer ikke leteboring ved Jan Mayen

 Norges Miljøvernforbund (NMF) kan ikke akseptere at det åpnes for petroleums-virksomhet i havområdene ved Jan Mayen. Jan Mayen er...
Les mer...
NMF har påført fiskeoppdrettskommunen Frøya 100 tusen kr i bot

 Frøyas ordfører har uttalt at han er villig til å la villaksen dø ut av hensyn til fiskeoppdrettsnæringen. Frøya e...
Les mer...
Oppdrettsnæringens bruk av antibiotika truer folkehelsen

 Norges Miljøvernforbund advarte Helsetilsynet for 12 år siden om farene ved å gi oppdrettsfisk kjemisk/kunstig antibiotika (chem...
Les mer...
Kommunen driver med tyveri og pengeutpressing!

Miljøvernforbundets skilt mot lakseoppdrett er igjen fjernet i Saltdalen! Kenneth Sund og Børge Torbergsen, fra NMF Salten, mener kommunen...
Les mer...
Domstol har avgjort at stråling fra mobil forårsaker kreft

Italias høyeste domstol har avgjort at stråling fra mobiltelefon har gitt Innocente Marcolini kreft. Denne dommen er svært betydningsfu...
Les mer...
Ulovlig dumping av kreosotimpregnerte jernbanesviller

Norges Miljøvernforbund anmelder ulovlig dumping av kreosotimpregnerte jernbanesviller i myrområde på Osterøy. Jernsvillene har bl...
Les mer...
Lie Nielsen

Lie Nielsen er vår leverandør på kaker og bakverk. Denne tradisjonsrike bedriften har levert kaker og bakverk av høyeste kval...
Les mer...
En viktig seier for beskyttelsen av rovdyr! Bonden som skjøt ulv er dømt til fengsel!

Norges Miljøvernforbund, som anmeldte forholdet, er godt fornøyde med at den tiltalte bonden, John Arne Kløfta i fra Nes i Akershus i d...
Les mer...
Miljøvernforbundets krav om avliving av oljeskadd fugl får gjennomslag

Norges Miljøvernforbund får gjennomslag for at oljeskadd sjøfugl skal avlives og ikke vaskes. I etterkant av Rocknes ulykken, 19. janu...
Les mer...
Avdekker feil ved Folkehelseinstituttets rapport om stråling

Folkehelseinstituttet (FHI) sitt ekspertutvalg hevdet i nylig publisert rapport at stråling fra mobiltelefoner, basestasjoner og trådlø...
Les mer...
NMF går imot ny prøveboring ved Haltenbanken

Norges Miljøvernforbund (NMF) krever avslag på en ny søknad om leteboring på Haltenbanken i Norskehavet. Prøveboring og event...
Les mer...
Rovviltnemda utlover dusør som fører til drap av en fredet dyreart

Rovviltnemnda i Region 6 har i løpet av de senere år utlovet dusør for tips om ynglende jerv. Tipsene fører i Trollheimen til dir...
Les mer...
Villsvinet - urnorsk, men svartelistet

Villsvinet levde tidligere naturlig i norsk fauna før det ble utryddet. Miljøvernforbundet krever at arten fjernes fra Artdatabankens svart...
Les mer...
NMF aksepterer ikke rotenonforgiftning av Hardangervidden nasjonalpark

 Enda en gang vil myndighetene forgifte Hardangervidden medpetroleumsblandinger tilsatt litt rotenon som kun utgjør i overkant av3% av bland...
Les mer...
NMF ønsker at regional plan for vindkraft i Finnmark trekkes

Miljøvernforbundet kan ikke se en eneste god grunn til å bygge ut miljøskadelig vindindustri i Finnmark. NMF anbefalte følgelig Fi...
Les mer...
NMF klager inn vedlikeholdskontrakt med ekstremt stor økning i saltforbruket til KOFA

Miljøvernforbundet klaget igår inn vedlikeholdskontrakten 1509 Ytre Nordmøre til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). KOFA h...
Les mer...
Krav til regjering om støybegrensning fra industri

Regjeringens manglende oppnåelse på bl.a. støybegrensning rammer enkeltpersoner hardt – landets sannsynligvis mest støyutsa...
Les mer...
Udokumentert kjølevannutslipp fra Aker Solutions til Mossesundet

NMF krever redegjørelse av stoffer, og evt. mengder av stoffene, i stort, udokumentert kjølevannutslipp fra Aker Solutions til Mossesund. NM...
Les mer...
“Farming Salmon is Stealing Food from Poor People & Our Oceans”

Stavanger,Norway – Today (12th June) the Green Warriors of Norway will deliver the message that “Farming Salmon is Stealing Food from...
Les mer...
Letter to Kofi Annan

 Mr. Annan’s representatives at the Kofi Annan Foundation have refused a request by the Green Warriors of Norway for a meeting, in advance ...
Les mer...
Miljøvernforbundet utestengt fra åpningen av Mongstads testanlegg for CO2 -fangst

Miljøvernforbundet (NMF) ble utestengt fra åpningen idag av Mongstads testanlegg for CO2 fangst. Det er tydelig at politikken er at siden NM...
Les mer...
Mastrevik: Nok en utbygging planlegges på forurenset grunn

Etter en inspeksjon i området, samt gjennomgang av omsøkt reguleringsplan, finner vi en rekke alvorlige mangler som ikke er tatt hensyn til ...
Les mer...
Miljøvernforbundet avdekker ulovlig dumping på Søfteland

Den 25.02.2011 og 26.03.2012 fant Norges Miljøvernforbund store mengder gummigranulater på avveie og tydelige spor etter det som må kun...
Les mer...
Norges Miljøvernforbunds videoarkiv


Les mer...
KLIF tilrår utsetting av fjorddeponi i Førdefjorden

Direktør Ellen Hambro uttalte på en pressekonferanse i dag tidlig at Klima og Forurensingsdirektoratet tilrår utsetting av fjorddeponis...
Les mer...
Nei til genmodifisering, nei til Monsanto!

En gjennomgang av saksbehandlingen hos NMF siden 2006, viser at i sakene omhandlene genmodifisering og plantekjemi, står Monsanto for over 50% av...
Les mer...
Ekte naturglede i Klæbu, stor motstand mot vindindustri

Norges Miljøvernforbunds kampanje mot utbygging av vindturbiner i urørt natur gir resultater. På NVEs folkemøte i Klæbu, der ...
Les mer...
Lerøy ute av ICA butikkene, et miljøriktig valg

ICA har byttet leverandør av stort sett all fersk fisk. Lerøy er vraket til fordel for Naustvik Enghav, som med sitt mer miljøriktige k...
Les mer...
Økokrim har tatt ut tiltale på en mann som har skutt ulv ulovlig

Miljøvernforbundet har i en årrekke jobbet sammen med økokrim hvor vi har hatt en belønningsordning for folk som har tipset om ulo...
Les mer...
Lerøy - leverandøren som må velges bort

Lerøy Seafood Group ASA er en av gigantene i sjømatnæringen. Sannsynligheten er stor for at en betydelig del av sjømaten du spiser...
Les mer...
Tredobling i statsstøtte til NMF

Frem til nå har Norges Miljøvernforbund, uten begrunnelse fått mindre grunnstøtte fra Miljøverndepartementet enn andre mi
Les mer...
Kurs & Konferanse


Les mer...
Internasjonalt miljøarbeid

Norges Miljøvernforbund samarbeider med organisisjonen MCN, o.p.s fra den Tsjekkiske republikk. Målet med samarbeidet er å lære of...
Les mer...
Fylkesmannen i Østfold klages for tjenesteforsømmelse

Norges Miljøvernforbund har klaget fylkesmannen i Østfold inn til Miljøverndepartementet for tjenesteforsømmelse. NMF mener at fyl...
Les mer...
Direktoratet for naturforvaltning klages til KOFA

NMF mener det er fullstendig uetisk og uakseptabelt at Direktoratetfor Naturforvaltning bedriver ulovlig helikopterjakt på ulv og jerv! Det virke...
Les mer...
Elver og bekker skal ikke lukkes!

Bystyret i Bergen har gått inn for å fjerne bestemmelsen om å bevare elver og bekker i forskriften. Regelen blir nå tilintetgjor...
Les mer...
NMF Anmelder jegeren som skjøt Julussa ulven

Norges Miljøvernforbund anmelder jegeren som skadeskjøt ulven i Julussa reviret. Vi mener skadeskytingen er et grovt brudd på naturmang...
Les mer...
Aker Solutions, en værsting på Værven

Norges Miljøvernforbund mener Aker Solutions tar seg grovt til rette på Værven, Moss verfts gamle område. Her finnes det mye gamme...
Les mer...
Vi skal stanse ulvejakten!

Norges Miljøvernforbund klaget den 07 September på vedtatt lisensjakt avulv. I klagen ble det krevd oppsettende virkning, slik at rovviltnem...
Les mer...
Middagsråvarer på døra hver uke: Godt levert!

Mens løypene i Ski-VM rent sponsormessig er tilsmusset av olje (Aker) og fiskeslo (Lerøy), er det flott å se at nye aktører i samf...
Les mer...
Losen bidro til grunnstøtingen og oljesølet?

- Om det stemmer som VG nett melder at losen gikk av skipet før det som forventes, har saken klare likhetstrekk med forliset av MS Server i 2007 ...
Les mer...
Veisalt ødelegger matjord

Veisalt gjør at spesielt leirholdig åkerjord blir dårligere, konkluderer forskning ved Sveriges landbruksuniversitet.Det gjør det ...
Les mer...
Påklager ulvefellingsvedtak

Norges Miljøvernforbund har påklaget vedtaket om forebyggende lisensfelling av tilsammen fem ulver. Bakgrunnen er at ulven er en fredet og s...
Les mer...
Ingen tvil lenger: Mobilstråling er skadelig!

Etter mange års debatt rundt mulige helsekonsekvenser ved mobilbruk, har en ny rapport nå kommet til en konklusjon. Professor Girish Kumar v...
Les mer...
Styrer mot en økologisk katastrofe

Regjeringen styrer mot en økologisk katastrofe med dagens forvaltning avkongekrabbe. Året 2010 er av FN valgt til å være det ...
Les mer...
Fiskeridirektør medeier i tonnevis med oppdrettsslam

Det siste året har Norges Miljøvernforbund (NMF) satt et betydelig fokus på miljøkonsekvensene av norsk lakseoppdrett – en i...
Les mer...
-Forårsaker en miljøkatastrofe

Det er ikke bare i Norge at oppdrettsnæringen breier seg og forvolder en ødeleggelse av det marine økosystemet. I Chile er oppdrett en ...
Les mer...
Krever brakklegging av kystområder for å stanse lakselusa

Nivået av lakselus hos oppdrettslaks langs kysten er i dag like stort som tidligere. Dagens teknologi med åpne anlegg ødelegger norsk o...
Les mer...
Oppdrettskartet

Det nye norgeskartet viser omfanget som lakseoppdrett har fått. Norges Miljøvernforbund (NMF) har det siste året intensivert arbeidet m...
Les mer...
Prestisje-master gjennom Hardanger

Monstermastene er ikke bare den visuelle forsøplingen i urørt natur. Ei heller vissheten om internasjonale data på helsefare forbundet ...
Les mer...
Over 2.500 elbil-ladepunkt i Norge

Transnova har sammen med Norstart – Norsk Elbilforening utviklet endatabase med all nødvendig informasjon om ladepunktene. Prosjektetkalles...
Les mer...
Fortell EU hva du mener om utendørs støy innen 15. mai!

Dette er en invitasjon til å si din mening om utendørs støy fra maskiner og motorredskap – og kanskje påvirke helse og m
Les mer...
Solgte oppdrettstorsk som Skrei

IllustrasjonNorges Miljøvernforbund har anmeldt Lerøy Alfheim AS for grove brudd på markedsføringsloven og bevisst feilinformasjon...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund avslører hvilke oppdrettsanlegg som bruker giftstoffene Diflubenzuron og Teflubenzuron

Med Kyst- og Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen sin velsignelse, brukes giftstoffene Diflubenzuron og Teflubenzuron i langt over 500 oppdrettsanlegg ...
Les mer...
Vindturbin havarerte etter lynnedslag

Det brøt ut brann i Norsk Miljøkrafts vindkraftanlegg ”Margrethe Kitty”på Kvaløya i Troms fredag 16.april d.å
Les mer...
Krever at Fiskeriministeren MÅ gå

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen må gå, krever Norges MiljøvernforbundLes også:Krav om fjerning av en minister som lyver og for...
Les mer...
Fiskeriministeren vil særbehandle egen næring

Kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen har lagt frem et opprørende forslag om en ny forskrift. Den nye forskriften sier at fylkesmennene sk...
Les mer...
NetPrint Stavanger

NetPrint Stavanger har levert banner til M/S Miljødronningen.  NetPrintNorge AS er en kjede som leverer produkter og tjenester innen printin...
Les mer...
Mobilstråling skader hjernen

 Ny, svensk forskning viser at kun 15 minutters stråling fra en vanlig mobiltelefon kan forårsake albuminlekkasje til hjernen, hvilket ...
Les mer...
Anmeldelse av Wergeland-Halsvik AS

ØkokrimPostboks 8193 Dep.0034 OsloBergen 01.03.2010Politianmeldelse av Wergeland-Halsvik AS for gjentatte brudd på Lov om forurensning.Norge...
Les mer...
Ikke la deg lure av Bellona!

Oppdrettsindustrien har lang tradisjon for å arbeide for handlingslammelse av motstandere, og Salmon Aquaculture Dialogue (SAD) som ble arrangert...
Les mer...
Fakta om om de omstridte lusemidlene med flubenzuroner

Norske fiskeoppdrettere tar i bruk lusemidler med degiftige virkestoffene teflubenzuron og diflubenzuron i kampen motlakselus. Midlene er omstridt gru...
Les mer...
- Nå ser fiskeriministeren habilitetskonflikten endelig selv!

Norges Miljøvernforbund (NMF) har i lengre tid satt fokus på fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansens utfordringer ved å sitte på begg...
Les mer...
EMF - Elektromagnetisk stråling og helseplager

Norges Miljøvernforbund (NMF) har i mange år satt fokus på helseplager og skader som følge av elektromagnetisk stråling. 2010...
Les mer...


Kurt Oddekalv er en ekte miljøkriger som i likhet med laksen har svømt motstrøms hele livet. I 27 år har jegeren, fiskeren og fang...
Les mer...
Krav om gjennomgang etter øket radioaktivitet

Normal021falsefalsefalseNO-BOKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Vanlig tabell";mso-sty...
Les mer...
Anmelder Fiskeri- og kystministeren

Norges Miljøvernforbund har anmeldt Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen for å ikke bruke det lovverk hun er satt til å forvalt...
Les mer...
Amerikanske eksperter foreslår strakstiltak mot mobilbruk blant barn.

Stadig flere får øynene oppp for faren knyttet til mobiltelefoni. Blant annet har den franske regjeringen foreslått forbudt mobiltelefo...
Les mer...
Miljøskurker for retten!

Den 2. november startet en av de to rettsakene i  norgeshistoriens største miljørettsskandaler - begge som følge av anmeldelser fr...
Les mer...


Forskningsskipet M/S Miljødronningen er en effektiv og spennende læringsarena.  - Teknisk utstyr for navigasjon og drift  av skipe...
Les mer...


 Noen saker:TETRAMastedatabase i Norge: Viktig miljøinformasjon blir nå tilgjengelig for alleKreftforeningen støtter Miljøver...
Les mer...
Våre barns fremtid og helse

Kronikk:Vi lever i et samfunn hvor det stadig tas i bruk nye stoffer og teknologiske nyvinninger. Kunnskapen om eventuelle skadevirkninger har problem...
Les mer...
Vil redusere elektromagnetisk stråling mye

Borgermesterne i de store byene i Frankrike vil redusere elektromagnetisk stråling så mye som mulig. I Frankrike er det flere innbyggere og protestgru...
Les mer...
Forbud mot mobiltelefoner i grunnskolene i Frankrike - føre-var tiltak innføres!

Den franske regjeringen offentliggjorde den 27.5.09 et forbud mot mobiltelefoner i grunnskolen, og et påbud til mobilfabrikantene om å lage mobiltelef...
Les mer...
Mesterbakeren

Mesterbakeren leverer brød og kaker (inkludert Norges Miljøvernforbunds eget brød, Miljøbrødet) til Miljøhotellet Seletu...
Les mer...
Bergen kommune slipper unna giardiabot

Da drikkevannet i Bergen kommune ble infisert av kloakkbakterien Giardia høsten 2004, forlangte Norges Miljøvernforbundet full etterforsknin...
Les mer...
Klima- og Miljøbedrift®

Vi har utviklet et konsept Klima- og Miljøbedrift® som vi tilbyr næringslivet. Dette er et miljøledelsessystem. Med dette opplegge...
Les mer...
Tromsø bakeri


Les mer...
Steakers


Les mer...
Nærmiljøgrupper

 (gamle grupper) Noen av våre nærmiljødrupper:Miljøvernforbundet Nordhordland Miljøvernforbundet Oslo/AkershusM
Les mer...
Tilbords / Koldrup AS


Les mer...
egyptisk studie: Mobilantenner forårsaker søvnforstyrrelser og hodepine

Grenseverdiene for stråling må omvurderes ettersom de ikke beskytter mot effekter av lengre tids eksponering, Det er forskernes konklusjon etter en n...
Les mer...
Hva kan DU gjøre for å bedre klimaet?

Menneskeheten står ovenfor enorme klimaendringer. Dette vil få uantekonsekvenser i form av høyere gjennomsnittstemperatur, mer ekstremvær i form av st...
Les mer...
Hva kan DU gjøre for å bedre klimaet?

Menneskeheten står ovenfor enorme klimaendringer. Dette vil få uantekonsekvenser i form av høyere gjennomsnittstemperatur, mer ekstremvær i formav sto...
Les mer...
Tvilsom CO2-rensing

CO2-rensing gir tvilsomt noe reduksjon i CO2-utslipp. Erfaringer fra USA tilsier nemlig en ekstra oljeutvinning på mellom 7 og 15% av de opprinne...
Les mer...
Boken Ridderne i Ludeboden

Ridderne i Ludeboden i nettbutikken nåHistorien om Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv og hans riddere.Forfattere: Kjartan Rødlandog Kurt Willy Odd...
Les mer...
Boklansering fra Miljøvernforbundet: Ridderne i Ludeboden

Miljøforlaget gir ut boken om Miljøvernforbundets historie fra 1993 fram til i dag. Kjartan Rødland og Kurt Oddekalv Boken om Miljøvernforbundet ble l...
Les mer...
SOHome


Les mer...
Sjøboden som ikke lot seg drukne

Kurt Oddekalv gjorde alle odds grundig til skamme. Nå kan han slå opp døren for de første leietakerne i Ludeboden. Noe uforklarlig...
Les mer...
Sjøboden som ikke lot seg drukne


Les mer...
Bilder Norges Miljøvernforbund

Hent bilder i vårt bildearkiv. Bildene er tilpasset internett (Lite) og trykksaker (Stort). NB: Bildene skal krediteres slik de er merket: Foto:.......
Les mer...
Kampanje Levende Hav -Taretråling

Se filmen om taretråling: Døden i Taremareby
Les mer...
Slurver med farlig avfall

Maskinentreprenørene i Tromsø slurver med farlig avfall. Dette avdekkes i en rapport fra Norges Miljøvernforbund Region Nord-Norge. Kon...
Les mer...
Økologi er økonomi!

Coop Sveits er verdensmester i øko: I fjor solgte forbrukersamvirket i alpelandet økologiske produkter for omlag 5,5 milliarder kroner. Veksten ser ut...
Les mer...
Regionslag


Les mer...
Grunnlov & Vedtekter


Les mer...
Kurs og konferanser


Les mer...
Miljøbrødet


Les mer...
Miljøsaker


Les mer...
Søker...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :