Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 20.02.2018


Bacillus thuringiensis er den jordbakterien som er utgangspunkt for mange av de registrete krystall proteiner (Cry) i genmodifiserte planter. B.thuringiensis kan produsere krystall proteiner som er giftig mot møll, sommerfugl og biller. Gen for disse Cry-proteinene er innsatt svært mange genmodifiserte avlinger. Genmodifiserte avlinger kan også inneholde vegetative insekticide proteiner (Vip) fra Bacillus thuringiensis som Vip3 som er toksisk mot Lepidoptera. Andre varianter av Vip, som Vip1 og Vip2 stammer, er høyst effektiv mot biller som Diabrotica virgifera og ble opprinnelig isolert fra bakterium Bacillus cereus og deretter B. thuringiensis var. tenebrionis. Bacillus thuringiensis kan også produsere sekresjon insekticid protein (Sip), og cytolytiske proteiner (Cyt).

Nåværende prosedyrer av GMO-produsenter unnlater å ta opp bruk av Cry-proteiner i den forstand at de har ingen presis forfedre, og er ofte syntetisk. Disse er proteinene som er blitt mutert, eller forsterket, eller er typer av konstruerte hybridproteiner. Disse er blitt kalt surrogat proteiner. Disse er dannet for å kunne lage nyere insektmidler med økt toksisitet imot insektresistens. De nye biologiske egenskapene til disse syntetisk endret biocidene har manglet nøyaktig beskrivelse i søknadene fra sine produsenter. Deres ordbruk har manglet nøyaktighet, fordi det er dokumentert klare forskjeller mellom surrogater og plant Cry proteiner. Gen for de konstruerte proteinene i bakteriestammer blir overført til en plante for å produsere toksin. Disse komponert proteinene er blitt oppkalt etter en av de toksinkomponentene og erklært som ekvivalent eller vesentlig like det som kan finnes i naturen. Dette er i mange tilfeller et hopp til konklusjonen.

Cry og Vip proteiner innsatt genmodifiserte vertplanter kan ha forskjellige størrelser i disse GMO-avlingene sammenlignet med de komponert surrogat og villtype proteinene. De forskjellene i størrelsene til de Cry-proteinene i genmodifiserte planter kan skyldes aktiviteter knyttet til Cry-gen uttrykk, og deres mulig modifikasjon i de avlingene med innsatt Bacillus thuringiensis Cry-gen. De avkortet Cry-proteinene funnet i GMO-planter kan være vesentlig mer toksisk enn de full lengde Cry-proteinene i naturlig og komponert bakterie. De størrelse endringene som forekommer i protein satt inn i GMO-planter kan også medføre endringer i hvilke typer organismer disse proteinene er giftig i mot. De modifisert proteinene fra Bacillus valgt for kommersiell produksjon av plantetoksiner, er for en spesifikk toksisk effekt mot forskjellige insekt ordrer som Lepidoptera (møll og sommerfugl), Coleoptera (biller), Hymenoptera (bier, veps og maur), og Diptera (mygg og fluer).

De genetisk modifiserte avlingene inneholder ikke noe naturlig forekommende Cry-gen sånn som finnes i naturen. Cry-toksiner i genetisk modifiserte planter er ikke de samme vill-type Cry-proteinene som har en historie med sikker bruk i landbruk. De er regulert og uttrykt annerledes i genetisk modifiserte avlinger. Deres plassering i soya, mais, raps og bomull er langt fra sin naturlige opprinnelse i jordbakterie. Det syntetiske proteinet i disse avlingene er ikke det samme proteinet som er naturlig forekommende i vill typer Bacillus. Disse er genetisk modifiserte gener (fra laboratoriestammer av bakterier) plantet i forskjellige arter (matavlinger). Det er ingen tidligere historie om sikker bruk for alle disse genene som først kom inn i laboratorier for rundt 25 år siden, og opptar nå rundt 185 millioner hektar over hele verden.

 

Referanse:

Lathama J. R., Love M, and A. Hilbeck. 2017.The distinct properties of natural and GM cry insecticidal proteins.Biotechnology and Genetic engineering reviews. Vol. 33., No. 1 62-96. https://doi.org/10.1080/02648725.2017.1357295

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :