Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 14.10.2016
 
Norges Miljøvernforbund mener at Statens Vegvesen sin presentasjon av Hordfast - er lite håndfast... -mer som en "ulldott" sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet. Det mangler blant annet en økonomisk oversikt over fergesambandet i regionen. Planen om å lage en ferjefri E39 vil bli en økonomisk katastrofe, bare bompengekostnadene vil bli så høye at bilistene vil lide i framtiden.
 
Les mer...
Publisert: 07.10.2016
 
Salmar Nord AS sitt oppdrettsanlegg 15516 Mårøyfjord har store mengder slam som forpester havbunnen, dette anlegget er nå brakklagt, og produksjonen er flyttet til 34697 Øyra, et stykke unna. Bare etter ett års drift ser det veldig ille ut under oppdrettsanlegget. Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet anbefaler at folk ikke spiser villfisk som har levd i nærheten av oppdrettsanlegget. 
Les mer...
Publisert: 04.10.2016
 
Marine Harvest i samarbeid med teknologiselskapet Hauge Aqua er i ferd med å utvikle et tett oppdrettsanlegg for bruk i sjø. Selskapet vil bruke 600 millioner kroner for 10 testanlegg på 33x44 m. Anlegget vil bedre fiskehelse ved at man slipper å bruke avlusingsmidler i for og på fisken, anleggene vil også hindre spredning av sykdommer, og villfisk vil ikke lenger ha mulighet til å beite på overskuddsfor fra merdene.
Marine Harvest ønsker også å behandle avføring fra oppdrettsfisken for forbrenning og på sikt kompostering. Dette er fullt mulig når fiskeforet blir renset. Det er også bra at det blir lagt opp til en vannstrøm, slik at fisken svømmer mer aktivt.  Vi er veldig stolte av at Marine Harvest og et teknologiselskap på Vestlandet utvikler dette, lukkede anlegg er noe vi har vært pådriver for i mange år, sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet.  Vi håper at Grieg også ser dette og følger opp med lukkede anlegg, sier Oddekalv ombord på MS Miljødronningen. 

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :