Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 21.09.2016
 
 
MS Miljødronningen har undersøkt taretrålingsfelt like ved Horta naturreservat i Leka kommune. Undervannskamera på ROV dokumenterer total rasering av sjøbunnen. Taretrålingen har skrellet bort alt planteliv og koraller, ingen fisk eller krepsdyr på bunnen, ingen vegetasjon. Se hvordan taretrålingen har ført til en steinørken på sjøbunnen, og se en livskraftig tareskog.
 
Les mer...
Publisert: 31.08.2016

MS Miljødronningen (Eco Queen), a sea surveillance ship owned by Green Warriors of Norway found big amounts of deadly gas under Nord Senja Laks' fish farm Skog in Botnhamn, Senja in Northern Norway. The ROV with cameras and robot arm documented the gas, and took samples from the sea bed. See the "gas factory" in this film...

Les mer...
Publisert: 31.08.2016

Fylkesmannen sier nei til oppdrett ved Spildra!

Miljøvernforbundet er svært fornøyd med at Fylkesmannen i Troms har sagt nei til oppdrett ved Spildra i Kvænangen kommune. NMF klaget i sin tid kommunestyrets vedtak inn til Fylkesmannen da vi mente det var uaktuelt med en ny etablering av oppdrettsanlegg i strid med nylig vedtatt kystsoneplan. Det foreslåtte oppdrettsanlegget var planlagt i et viktig fiskeriområde ved Spildra. Fylkesmannen gav NMF medhold i sin klage noe som er en stor seier for fiskeriene og NMF.

 

Publisert: 23.08.2016

Ta dere tid til å se denne!

Lokaliteten har lagt brakk i 2-3 år.NORD SENJA LAKS og deres ansatte har tjent gode penger på felleskapets bekostning.Vi har undersøkt hva det har kostet felleskapet.Skal felleskapet tåle dette for at oppdretterne skal bli rike? Det syntes ikke vi, gjør du?
 
Les mer...
Publisert: 18.08.2016
 
MS Miljødronningen undersøkte Lerøy Aurora AS sitt anlegg 27476 Solheim utenfor Karlsøy i Troms. Ved hjelp av ROV og prøvetakingsutstyr fikk vi opp en bunnprøve full av gass. Det var store mengder giftig gass som kom opp fra bunnen på grunn av den enorme forurensingen under oppdrettsanlegget. Miljøvernforbundet politianmelder Lerøy Aurora for drepende forurensing.
 
Les mer...
Publisert: 18.08.2016
 
Miljøvernforbundet fikk tips på et havarert oppdrettsanlegg i Torskefjorden. MS Miljødronningen fant anlegget ved hjelp av sonar og ROV. Oppdrettsanlegg på sjøbunnen er en fare for skipstrafikken og fisket, og oppdretterne må ta ansvaret å rydde opp etter seg sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet. Vi ber Fiskeridirektoratet ta tak i saken slik at det kan bli ryddet opp på sjøbunnen.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :