Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 27.05.2016
MS Miljødronningen drar på tokt i Førdefjorden for å finne korallrev.  Nordic Mining vil sprenge ned Engebøfjellet for å ta ut mineralet Rutil.  De vil legge sprengmasser ut i Førdefjorden. Se hva Nordic Mining vil ødelegge på denne filmen, som viser undervannsbilder fra fjordområdet utenfor Engebøfjellet. Etter vårt syn blir livet i Førdefjorden og lakseelvene innenfor og ut mot Frøysjøen ødelagt av slammet fra steindumpingen.
 
Les mer...
Publisert: 19.05.2016
Miljøadmiral Kurt Oddekalv på tokt med MS Miljødronningen fant store mengder slam fra Fjord Drift sitt oppdrettsanlegg 13876 i Sørfjorden. Anlegget var flyttet noen hundre meter til ny lokalitet. Ved hjelp av ROV (Miniubåt) med kamera og robotarm kan vi avsløre forurensingen fra anlegget, rester etter for og fiskeskit som var oppsamlet under anlegget da det var i drift. Tombregruppen eier Fjord Drift, Miljøvernforbundet ser alvorlig på at Tombregruppen forurenser fjordmiljøet, og det er spesielt kritisk at anlegget i tillegg er feilmerket med et lokalitetsnummer som ikke er i bruk: 12066.

NMF ber om at Fiskeridirektoratet tar tak i saken og krever at Tombregruppen rydder opp i forurensingen. 

 
Les mer...
Publisert: 11.05.2016

Miljøvernforbundet forlanger at oppdrettsanlegget til Lerøy Vest (Lokalitet 11677) i Sørfjorden mister konsesjonen på grunn av forurensing og at anlegget blir fullstendig fjernet.

 
Les mer...
Publisert: 09.05.2016

 

BIR måtte betale 19 millioner i etteravgift for forurensing på Mjeldstad deponi på Osterøy. Selskapet hadde ikke utstyrt avfallsdeponiet med dobbelt bunntetting slik loven tilsier. Selskapet ble dømt til å betale 19 millioner etter en rettsak mellom BIR og Finansdepartementet. Norges Miljøvernforbund anmeldte BIR for alvorlig forurensing på Mjeldstad deponi i 2008.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :