Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 18.08.2016
 
Miljøvernforbundet fikk tips på et havarert oppdrettsanlegg i Torskefjorden. MS Miljødronningen fant anlegget ved hjelp av sonar og ROV. Oppdrettsanlegg på sjøbunnen er en fare for skipstrafikken og fisket, og oppdretterne må ta ansvaret å rydde opp etter seg sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet. Vi ber Fiskeridirektoratet ta tak i saken slik at det kan bli ryddet opp på sjøbunnen.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :