Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 19.02.2018

Norges Miljøvernforbund anmelder Marine Harvest for rømmingen av 54 000 oppdrettslaks fra deres lokalitet 31357 Geitryggen i Nærøy Kommune, Trøndelag fylkeskommune.

Den 6.2. 2018 meldte Marine Harvest i fra til fiskeridirektoratet om at det hadde rømt oppdrettslaks fra deres anlegg på lokaliteten Geitryggen. Ved opptelling viste det seg at 54000 laks hadde rømt grunnet en 11.5 meter stor flenge i nota. NMF mener at dette viser at rømming aldri kommer til å stoppe med dagens avleggse metode med å drifte i åpne merder. NMF har i mange år krevd at all oppdrett av fisk må skje i lukkede løsninger. Det er på tide at våre politikere skjønner at slike hendelser ikke blir godkjent blant Norges befolkning. Den ekte villaksen er i ferd med å bli utradert fordi gen innblanding fra rømt oppdrettslaks utvanner de ekte villaksstammene.


Se anmeldelsen her.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :