Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 07.04.2017


PRESSEMELDING.

SPØRSMÅLET OM VALG AV NY GODSTERMINAL I BERGEN:

Regjeringen lytter til vårt råd og satser på

nygårdstangen i samspill med dokken. 
 
 
 
Miljømagasinet TV 14 2016 Dokken
 

------------------------------------------------------------------------------------

NORGES MILJØVERNFORBUND (NMF) er svært tilfreds med at vår kontakt med Regjeringen og politikere over tid har ført fram med resultat at den i den fremlagte Stortingsmeldingen Nasjonal Transportplan 2018-2029 tar timeout i spørsmålet om behovet for å flytte jernbanen fra dagens klart foretrukne terminal  på Nygårdstangen i Bergen sentrum. Vi betrakter dette som en stor seier, ikke minst fordi dette åpner for en fremtidig forstandig beslutning om å utvikle videre Nygårdstangen i samspill med Dokken som fremtidens godsterminal i Bergen. En slik løsning vil og, som påpekt av oss, medføre at en slipper langt billigere statlig bevilgningsmessig fra det.

Vi har i vår utredning - se link til rapport - pekt på at samfunnet er best tjent med og kan tilpasses
en fremtidig delt funksjon i samspill mellom dagens terminal og Dokken. Vi har her bl.a. vektlagt at stagnasjonen og nedgangtidene som venter Bergen og Vestlandet som følge av utfasingen av oljealderen og vil medføre stagnasjon i veksten innen transport og logistikk. I likhet med andre store utbyggingsprosjekt på Vestlandet som f.eks Hordfastprosjektet/Fergefri E39 er det
en stor svakhet at prognosemakerne neglisjerer effektene av denne utfasingen også i utredningen av ny godsterminal i Bergen.

Regjeringens beslutning støtter dermed og vår innbitte kamp for å verne om Hordnesskogen, Unneland , Haukås og Arnadalen som var truet av planen om en ny godsterminal for jernbanen i Bergen. Dette er natur og friluftsområder som i fremtiden kommer til å få enda større verdi for byens innbyggere og bydelene i Bergen.

 

Kontakt : Kurt Oddekalv

Mail: kurt@nmf.no
Telefon: 90 89 22 68

 
Les mer på våre Facebooksider: 

https://www.facebook.com/miljovernforbundet/

Se vår reportasje på Youtube: https://youtu.be/zI_8qjehf_g

Nedlasting av reportasjen i SD:
http://media.miljovernforbundet.no/miljomag…/mm201614YHD.mp4

Last ned brosjyre 5MB:
http://media.miljovernforbundet.no/…/dokken_godsterminal_5MB.pdf

Last ned brosjyre 38MB:
http://media.miljovernforbundet.no/…/dokken_godsterminal_38MB.pdf

 
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :