Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 04.08.2014
 
Ikke overraskende fortsetter trafikktallene å vise langt lavere trafikk enn de urealistiske prognosene som ble lagt til grunn for byggingen. Nå innrømmes det omsider at det kan påregnes å måtte betale bompenger i flere år enn tidligere antatt. Å kjøre over broen er rett og slett dyrere enn fergen var. Ingen bør bli overrasket om den aldri vil bli nedbetalt. Miljøvernforbundet er også bekymret over den ekstremt store veiutbyggingen vi har fått i senere år via bompengefinansiering. Økt veikapasitet medfører alltid økt personbiltrafikk. Med hensyn på de problemene vi har idag iform av helseskadelig luftforurensning, støy og global oppvarming er dette uforsvarlig. 
Det bør også stilles spørsmålstegn ved det økonomiske grunnlaget for en del av veiprosjektene. Miljøvernforbundet jobbet i over 10 år mot Hardangerbroen. Før kunne turister og pendlere slappe av på ferjen og nyte utsikt til fjord og fjell ser de nå monsterbro og monstermaster i Hardangerfjorden. "Monsterbroen" har også gjort det letttere å få gjennomslag for monstermaster i Hardanger. Blant de skitne knepene for å få støtte til å bygge broen var å oppgi trafikkanslag hvor man tok utgangspunkt i sommermånedene for å beregne årsgjennomsnittet. For et område med stor turisttrafikk i sommermånedene og svært få fastboende blir det selvsagt misvisende. Det er også all grunn til å tro at Jondalstunnelbyggingen ble trenert for å unngå tap av trafikk fra traseen til Hardangerbroen. Nå er imidlertid begge bygget. Folgefonntunnelen vil trolig nedbetales i 2016 og det vil trekke mer vekk fra Hardangerbroen og til Folgefonntunnelen via Jondalstunnelen.
 
De lave trafikktallene over Hardangerbroen er en god attest for Miljøvernforbundets arbeid. Kurt Oddekalv og Per Nordø jobbet for å forhindre broen i Miljøvernforbundet fra stiftelsen vår i 1993. De leverte Miljøvernforbundets rapport om hvordan sentrale myndigheter ble manipulert med trafikk og inntektsberegninger til Stortingets Kontroll og konstitusjonskomite. Rapporten kan leses her: http://ramsoey.no/rapport.pdf
 
Les om en treffende prediksjon av trafikken over miljø og samferdsels skandalen Hardangerbroen her:
www.ba.no/nyheter/article6787400.ece

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :