Publisert: 11.08.2014
 
Sprøytemiddelet Roundup fra Monsanto er verdens mest brukte sprøytemiddel. Miljøvernforbundet har i alle år jobbet aktivt mot bruk av denne giften. Langs veier har vi tidligere fått gjennomslag for mekanisk klipping istedet. Men bruken ser ut til å ha tatt seg opp i senere år. Nå ser heldigvis Statens vegvesen ut til å igjen kutte ut denne unødvendige giftbruken. 
Roundupbruken globalt har dessverre vokst 300 prosent de siste 20 årene på global basis. Roundup har i en studie blitt sannsynliggjort å være årsak til at mennesker i en rekke tropiske land er rammet av nyresykdommen Chronic Kidney Disease of Unknown Etiology (CKDu). Glyfosat som er virkestoffet i roundup binder seg sterkt til tungmetaller som arsen og kobolt som er kjent for å bryte ned nyrene. Bare i landet Sri-Lanka alene skal så mye som 400 tusen mennesker være rammet og 20 tusen av dem er døde.
 
 
Forskningsartikkelen kan leses her:
www.mdpi.com/1660-4601/11/2/2125/htm
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :