Publisert: 06.02.2013
 
Monsanto har i disse tilfellene søkt om tillatelse til å omsette og selge soya innsatt med gensekvenser som gir plantene resistens mot glyfosat. Glyfosat er virkemiddelet i det giftige sprøyemiddelet round up. Soya produseres over flere titalls millioner hektar med landbruksjord globalt. Faren ved frislipp er dermed stor.
Omtrent 5% av folk som har økt følsomhet for sprøytemiddelet Roundup reagerer med kliniske symptomer etter kontakt gjennom innånding eller andre passive inntak av selv små dråper av stoffet Roundup.
 
Soyaen MON 87705 og Soya MON 87769 x MON 89788 inneholder innsatte sekvenser som gir soyaplantene glyfosat resistens. De har en variasjon av genetisk modifikasjon med innsatte sekvens cp4 epsps for å kunne tåle glyfosat. Formålet med dyrking av glyfosatttolerante soyaplanter er dermed å kunne øke bruken av ugressmidlene som inneholder giften glyfosat.
I soya MON 87705 er det brukt flere fremmede gendeler for å øke/forsterke produksjon av epsps-enzymet og derved glyfosat-toleranse.

Økt toleranse mot Roundup er også produsert, noe som har direkte bidratt med økt bruk av glyfosat basert plantevernmidler, hovedsaklig Roundup.
 
Forbruk av plantevernmidler med soya økte med 0.3kgs/ha fra 1.3kgs/ha i 1996 til 1.6kgs/ha i 2006. 
I 1996 ble det produsert soya på 62 millioner hektar, og det kan anslås at det ble brukt ca. 1.3kgs/ha x 62 millioner hektar  =  80 millioner kg plantevernmiddel på soya i 1996. I 2006 ble det produsert soya på 94 millioner hektar og forbruk av plantevernmiddel på soya økte til 1.6kgs/ha. Det kan anslås at det ble brukt 1.6kgs/ha x 94 millioner hektar = 150 millioner kg plantevernmiddel på soya i 2006. 
 
Referanse:
Brown, L. R., 2011. World on the Edge: How to Prevent Environmental and Economic Collapse. World Soybean Production, Area, and Yield, 1950-2010

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :