Her er du:
Publisert: 19.09.2017
Maislinjen MZIR098 har tre sentrale innsatte genmodifikasjoner. To av disse genmodifikasjonene gir denne maisplanten beskyttelse mot enkelte insektarter i Coleoptera-ordenen, hovedsaklig western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera) og northern corn rootworm (Diabrotika barberi). En av disse genmodifikasjonene gir denne maisplanten toleranse mot ugressmiddel med glufosinat-ammonium. Det er innsatt mcry3A-gen og ecry3.1Ab-gen som danner proteiner som binder seg til celleveggen i mellomtarmen i larver og voksne corn rootworm biller. Det er også innsatt pat-08-gen som danner et enzym som vil inaktivere glufosinat-ammonium ugressmiddel.

Mcry3A-genet stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis subsp. tenebronis). Mcry3A-genet er innsatt mais linjen MZIR098 og vil danne protein som er høyst giftig mot Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera: Chrysomelidae). Dette proteinet blir festet til en eller flere mottakssteder på celleveggen i mellom- tarmen til disse billene. Ved å utvikle endringer i disse cellereseptorene danner insekter en cellevegg som er uten bindingssted for Cry proteiner som mCry3A. Dette kan føre til populasjoner med disse billene som er immun mot giften laget fra mcry3A-gen i mais som MZIR098. Dersom mCry3A protein kan binde seg til celleveggen vil det etterhvert danne et hull, og insektet vil dø. Det dannes mest mCry3A gift i pollen. Dette betyr at maispollen fra MZIR098 trolig vil kunne drepe de voksne billene som fôrer på denne pollen.

Ecry3.1Ab-genet stammer fra gendeler fra bakteriene Bacillus thuringiensis subsp. tenebronis og Bacillus thuringiensis underart kurstaki. Genet ecry3.1Ab danner et protein som er høyst giftig mot western corn rootworm (D. virgifera virgifera). Dette proteinet er unikt sammenlignet med de tre andre Cry3 toksiner mot disse skadegjørere. Det ble dannet ved å veksle en del til det Lepidoptera-aktive proteinet Cry1Ab med en Diabrotika-aktiv del. Aktiviteten ble bare observert mot visse Coleoptera skadedyr i Chrysomelidae, som Western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera). Maislinje MZIR098 har mest eCry3.1Ab gift i bladene og minst i pollen. Det er derfor trolig effektivt mot de voksne billene som spiser på bladene.

Pat-08-genet stammer fra bakterien Streptomyces viridochromogenes, og er innsatt maislinje MZIR098 for å danne PAT-enzymet (Phosphinothricin-N-acetyl-transferase). PAT-enzymet vil deaktivere glufosinat-ammonium. Dette betyr at ugressmiddel med det aktive stoffet glufosinat ammonium kan bli sprøytet på disse avlingene. Maislinje MZIR098 vil trolig kunne brukes for å krysse med glyfosat resistentmais i fremtiden. Glufosinat ammonium er et ikke-selektivt herbicid.

Produsentene for glufosinat-ammonium vil trolig øke markedsandelen til glufosinat-ammonium også der det blir brukt ikke-selektivt herbicid glyfosat. I praksis betyr dette at det kan brukes både glufosinat-ammonium og glyfosat. Markeds potensial for glufosinat-ammonium er stor. Dette er fordi glyfosat-ugressmidler er verdens mest solgte, men mye ugress har utviklet resistens mot glyfosat. Dette betyr at glufosinat-ammoniumtoleranse i kombinasjon med glyfosattoleranse vil trolig bevare den enorme globale produksjonen og salget av glyfosat, samt åpne opp for en enorm økning av produksjon og salg av glufosinat-ammonium.

Lenker:

http://www.potatobusiness.com/business2/2063-eu-investigates-bayer-monsanto-mergerNorges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :