Her er du:
Publisert: 14.08.2017
 
Det er innsatt to sentrale gensekvenser i maislinje 1507. Tilsammen danner disse stoffene som gir hele planten økt resistens mot larvene fra enkelte insektarter i Lepidoptera-ordenen, samt toleranse mot herbicider med virkestoffet glufosinat-ammonium. Det er innsatt cry1F-gen for å danne effektiv insektresistens. Dette kan ha vært mislykket veldig mange steder. Det er innsatt pat-gen for å danne effektiv herbicid-toleranse. I praksis vil 1507 maisavlinger med de høye bioteknologiske kostnadene for ugressmiddeltoleranse samt beskyttelse mot Lepidoptera-skadegjørere medføre økonomisk tap for både bønder og produsenter.

Det er innsatt pat-genet som stammer fra en bakterie (Streptomyces viridochromogenes). Dette pat-gen er satt i kimceller til denne maislinjen gjennom en partikkel-akselerasjonsmetode. Dette betyr at et lineært DNAfragment (PHI8999A) med pat-genet og andre gendeler er innsatt biolistisk, gjennom mikroprojektil- bombardement. Dette pat-gen koder for PAT-enzymet (fosfinotricin-acetyltransferase) som er utrykket i alle celler til maislinje 1507 og gir hele maisen glufosinatresistanse. Glufosinat-ammonium-toleranse gjør det mulig å bruke ugressmidler med høye konsentrasjoner med det aktive stoffet glufosinat-ammonium.

Det er innsatt cry1F-genet som vil danne Cry1F-protein som er et endotoksin. Det vil skade mellomtarmen til møll-larvene som spiser på maislinje-1507. Cry1F-genet stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis stamme aizawai). Mais med Cry1F-protein har tidligere blitt erklært som en mais som kan gi svært effektiv kontroll av viktige Lepidoptera-skadegjørere, og at det kan redusere bruken av mer giftige kjemiske insektmidler og redusere mykotoksinnivåer i mais. Det er rapportert at i alle disse henseender har Cry1F mislyktes i mange områder pga. det raske spredning av Lepidoptera-skadedyr som er immun mot Cry1F.

Det er dokumentert Ostrinia nubilalis med Cry1F resistens produserer betydelig færre fruktbare egg enn O. nubilalis utsatt for Cry1F forgiftning. Dette kan ha bidratt til at O. nubilalis med Cry 1F resistens er forholdsvis under kontroll. Det er også dokumentert at Spodoptera frugiperda med Cry1F resistens uten fitness kostnad. Dette betyr at de trolig reproduserer like effektiv som S. frugiperda som er utsatt for Cry1F forgiftning. S. frugiperda danner en alvorlig trussel mot maisdyrking i Brasil så vel som mot omdømmet til bioteknologien som har mistet kontroll.

Striacosta albicosta med Cry1F resistens har spredt seg over store avstander og områder der det dyrkes mais i USA. S. albicosta har overrumplet veldig mange maisdyrkere i USA og Canada der de migrerte mot østkysten og la sine egg på det som mange kan ha trodd var uovervinnelig mais1507 med Cry1F.

Maislinje 1507 har bare fordeler dersom det kan sprøytes høye konsentrasjoner med glufosinat-ammonium ugressmiddel på jord, avlinger og høst for å drepe alle konkurrerende planter og gress. Glufosinat-ammonium ugressmidler har en uvanlig høy toksisitet i praksis pga av effekten av de overflateaktive midlene som er i glufosinat-ammonium-herbicider. Selv om maislinje-1507 fremdeles er giftig for European corn rootworm (Ostrinia nubilalis) kan det i praksis bli brukt mange insekticider pga. sårbarheten av maislinje 1507 for andre Lepidoptera-skadegjørere.

Mais 1507 er søkt for dyrking i Norge.

Lenker:

https://firstdetector.org/static/pdf/wbc_alert.pdf

Referanser:
Fitness costs and stability of Cry1Fa resistance in Brazilian populations of Spodoptera frugiperda. 2017.

Santos-Amaya O.F.,Tavares C.S.,Rodrigues J.V.C., Campos S.O.,Guedes R.N.C.,Alves A.P.,and E.J.G. Pereira. Pest Manag Sci 73:35-43.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :